HEART RATE MONITOR - Sigma Sport PC 22.13 Manual

HEART RATE MONITOR - Sigma Sport PC 22.13 Manual

Sponsored Links

Manual Summary


Search in this Manual:

HEART RATE MONITOR - Page 1

PC 22.13 WOMAN / MAN HEART RATE MONITOR KCAL ZONE INDICATOR NO

..

® - Page 2

2 Innhold 1 Tasteprogrammering 3 2 Aktivering av PC 22.13 3 3 Oversikt display 4 4 Grunninnstillinger av PC 22.13 4 5 Trene med PC 22.13 8 6 Garantibestemmelser 10 Forord Mer info og merknad Mange takk for at du valgte en pulsdatamaskin fra SIGMA SPORT ® . Din PC 22.13 kommer til å være en trofast følgesvenn ved sport og fritid i mange år fremover. PC 22.13 er et teknisk avansert måleinstrument. Les denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bli kjent med de mange funksjonene på din nye pulsdatamaskin og lære deg å bruke disse. SIGMA SPORT ® ønsker deg lykke til med bruken av d..

Tasteprogrammering - Page 3

3 NO 1 2 Tasteprogrammering Aktivering av PC 22.13 PC 22.13 leveres i en transportmodus, slik at den nesten ikke bruker batteri. Av denne grunn må du vekke opp PC 22.13 før første gangs bruk. Gå frem på følgende måte. Trykk på START/STOP/RESET-knappen og hold den trykket i 5 sekunder. Klokken befinner seg nå i innstillingsmenyen. START/STOP/ RESET :  Start og stopp av stoppeklokke  Reset av stoppeklokke (trykk lenge)  Åpner og bekrefter innstillingene Begge taster samtidig:  Aktiverer lysfunksjonen  Skifter fra treningsmodus til hviletilstand (trykk lenge) MODE/ SET..

Oversikt display - Page 4

4 3 4 Oversikt display  Treningsmodus:  Hvilemodus:  USER – innstilling av brukerdata: Klokkeslett Puls Kalorier Ø-Puls Klokkeslett Dato Stoppeklokke/ treningstid Soneindikator ved over-/underskridelser av innstilt målsone De personlige dataene er nødvendige for kaloriberegninger og for beregning av maks. hjertefrekvens. Grunninnstilling av PC 22.13

..

ZONE – stille inn treningsmålsone: - Page 5

5 NO Trykk på START/STOP/RESET-tasten – bekreft verdi Med MODE/RESET-tasten kan du forandre verdien  ZONE – stille inn treningsmålsone: Verdien beregnes på grunnlag av maks. HF (55 % – 70 % av Hfmax.) Verdien beregnes på grunnlag av maks. HF (70 % – 80 % av Hfmax.) Du får en akustisk signalisering hvis du befinner deg utenfor den angitte grensen.

..

 - Page 6

6  TIME – stille inn klokken:  DATE – stille inn dato  TONE – stille inn signaltone for målsone: Her har du muligheten til å stille inn klokkeslettet. Her har du muligheten til å stille inn datoen. Hvis du skulle ønske deg en akustisk signaltone, hvis du skulle over- eller underskride den innstilte overeller undergrensen, stiller du “TONE” på “ON”.

..

LOCK – aktivere tasteslås: - Page 7

7 NO  LOCK – aktivere tasteslås: Merk: Tastelåsen aktiveres automatisk så snart du skifter til hvilemodus (klokkeslett og dato vises). Hvis du ønsker å begynne treningen nå, må du trykke to ganger på en hvilken som helst tast innen 3 sekunder. Hvis du utilsiktet har trykket på tasten, vises visningen “PUSH OPEN” i 3 sekunder for deretter å vise klokken igjen. PC 22.13 har en tastelås som du kan aktivere ved behov. For å gjøre dette stiller du LOCK på ON.

..

Påsetting av brystbåndet: - Page 8

8 5 Trene med PC 22.13  Påsetting av brystbåndet: Beltets lengde kan tilpasses individuelt ved hjelp av låsemekanismen. Se til at lengden stilles inn slik at beltet sitter fast, men ikke for hardt. Beltet skal legges på slik at senderen sitter under brystmuskelen (på menn) og under brystene (på kvinner). Da skal SIGMA-logotypen alltid peke fremover. Koble senderen til det elastiske beltet. Fukt senderen (rillet flate) tilstrekkelig med vann.

..

Start treningen (tastelås ikke aktiv): - Page 9

9 NO  Starte treningen: Start treningen (tastelås ikke aktiv): Trykk på hvilken som helst tast. Starte treningen (tastelås aktiv): Trykk to ganger på en hvilken som helst tast innen 3 sekunder. Pulsen søkes, og etter få sekunder finnes den. Trykk START/STOP/RESET for å starte stoppeklokken. Trykk START/STOP/RESET for å stoppe stoppeklokken. Trykk på MODE/SET for å bytte mellom de enkelte verdiene.

..

Garantibestemmelser - Page 10

10 6 LI = Lithium Ionen LI Trykk på MODE/SET for å bytte mellom de enkelte verdiene. Garantibestemmelser Du har rett til garanti ved feil ved materiale eller utførelse. Batterier, slitedeler og slitasje gjennom kommersiell bruk eller ulykker er utelukket fra garantien. Du har kun krav på garanti når det egentlige SIGMA-produktet ikke ble åpnet på egen hånd og kjøpebeviset er vedlagt. Vi har ansvar overfor våre aktuelle avtalepartnere mht. mangler etter de lovbestemte forskriftene. Ved garantikrav henvend deg til forhandleren der du kjøpte pulsdatamaskinen. Du finner CE-deklarasjo..

SIGMA-ELEKTRO GmbH - Page 12

PC 22.13 SIGMA-ELEKTRO GmbH Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt/Weinstraße Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0 Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34 E-mail: [email protected] SIGMA SPORT ASIA Asia, Australia, South America, Africa 4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan Tel. +886-4- 2358 3070 Fax. +886-4- 2358 7830 SIGMA SPORT USA North America 3487 Swenson Ave. St. Charles, IL 60174, U.S.A. Tel. +1 630-761-1106 Fax. +1 630-761-1107 Service-Tel. 888-744-6277 www.sigmasport.com

..
PC 22.13
WOMAN / MAN
HEART RATE MONITOR
KCAL
ZONE INDICATOR
NO