Sáňky pro upevnění příslušenství - Nikon D2H Manual
117
Fotografování—Práce s bleskem
Propojení a stavová indikace blesku
Fotoaparát D2H je vybaven sáňkami pro upevnění příslušenství, umožňujícími
přímé nasazení blesku na fotoaparát, a standardním PC konektorem, umož-
ňujícím propojit externí blesky pomocí běžného synchronizačního kabelu. Při
nasazení blesku Speedlight zobrazuje indikce připravenosti k záblesku v hle-
dáčku fotoaparátu plné nabití blesku, a jeho připravenost k záblesku.
Sáňky pro upevnění příslušenství
Blesky série SB, včetně blesků SB-800, 80DX,
28DX, 50DX, 27, 23, 22s a 29s, je možné nasa-
dit přímo do sáněk na fotoaparátu, bez nutnosti
použití synchronizačního kabelu. Sáňky pro upev-
nění příslušenství jsou vybaveny bezpečnostním
systémem „Safety Lock“, pro aretaci blesků, vybavených bezpečnostním
aretačním kolíčkem (např. blesky SB-80DX a SB27).
Synchronizační konektor
Synchronizační konektor umožňuje v případě po-
třeby propojit blesk pomocí standardního syn-
chronizačního kabelu. Pracujete-li v režimu syn-
chronizace blesku na druhou lamelu závěrky v
kombinaci s bleskem SB-800, 80DX, 28DX, 50DX,
27, 23, 22s resp. 29s, upevněným do sáněk na fo-
toaparátu, nepřipojujte další blesk pomocí synchronizačního konektoru.
Indikace připravenosti k záblesku
Je-li připojen blesk série SB, včetně blesků SB-800, 80DX, 28DX, 50DX, 27,
23, 22s resp. 29, rozsvítí se po nabití blesku a dosažení připravenosti k zá-
blesku indikace připravenosti k záblesku. Pokud tato indikace bliká po dobu
cca 3 s po expozici snímku v režimu i-TTL resp. D-TTL, došlo k vyzáření zá-
blesku na plný výkon, a hrozí možná podexpozice snímku. V takovém přípa-
dě zkontrolujte výsledek na monitoru. Je-li snímek podexponovaný, upravte
vzdálenost mezi fotoaparátem a objektem, změňte nastavení clony, a zkus-
te znovu.