Přehrávání snímků detailně - Nikon D2H Manual
133
Přehrávání snímků detailně
Strana 4 (snímací data 2)
*
100-1
ISO
I
WHI
WHI
W
W
ITE BAL
BAL.
IT
BAL
B
B
E
WH
TE BAL.
B
L
.
B
HIT
T
B
L.
+
+
+
/–
TO
ONE
E
O
O
E
SH
HARPNESS
PNESS
H
PNESS
ESS
P
S
COLOR MODE
R MOD
OLOR MODE
MOD
M
COLOR
DE
E
COL
OR
COMMENT
C
MMEN
NT
:
200
:
:
:
AUTO
AUTO
AUTO
O
O
:
0
:
AUTO
O
O
O
O
:
AUTO
:
MODE1
:
:
:
10
1
4
6
8
3
5
7
9
2
1 Symbol zvukové poznám-
ky
..............................
141
2
Symbol ochrany snímku před
náhodným vymazáním
..137
3
Citlivost (ekvivalent ISO)..
48
4 Vyvážení bílé barvy
.......
51
5 Jemné vyvážení bílé
barvy
...........................
54
6 Nastavení kontrastu
.....
66
7 Doostřování
.................
67
8 Barevný režim
..............
67
9 Textový komentář
.......
208
10 Číslo adresáře/číslo
snímku
.......................
150
* Zobrazuje se pouze v případě výběru nastavení
Data
v položce
Display
mode
, v menu přehrávacího režimu (
159).
Strana 5 (histogram)
*
100-1
3
1
4
2
1 Symbol zvukové poznámky
.................
141
2 Symbol ochrany snímku před
náhodným vymazáním
.......................
137
3 Histogram zobrazuje rozložení jasů snímku. Horizontální
osa zobrazuje hodnoty jasu, se stíny na levé straně a světly
na pravé straně. Vertikální osa zobrazuje počet pixelů pro
každou hodnotu jasu obrazu.
4 Číslo adresáře/číslo snímku
..................
150
* Zobrazuje se pouze v případě výběru nastavení
Histogram
v položce
Display mode
, v menu přehrávacího režimu (
159).
Strana 6 (nejvyšší jasy snímku)
*
100-1
Highlight
4
1
2
3
1
Symbol zvukové poznámky
..............
141
2
Symbol ochrany snímku před
náhodným vymazáním
...................
137
3 Nejvyšší jasy snímku jsou vyznačeny blikajícím orámováním.
4 Číslo adresáře/číslo snímku
..................
150
* Zobrazuje se pouze v případě výběru nastavení
Highlights
v položce
Display mode
, v menu přehrávacího režimu (
159).
Histogramy
Histogramy fotoaparátu slouží pouze jako vodítko, a mohou zobrazovat odlišné údaje,
než histogramy fotoeditačních aplikací.
f3-Photo Info/Playback (
str. 198)
Funkci tlačítek multifunkčního voliče je možné zaměnit, takže tisknutím multifunkční-
ho voliče směrem doleva a doprava se zobrazují další snímky, zatímco tisknutím multi-
funkčního voliče směrem nahoru a dolů se ovládají fotografické informace.