Ovládací prvky a indikace fotoaparátu - Nikon D2H Manual
3
Úvod—Seznámení s přístrojem
Věnujte trochu času seznámení s ovládacími prvky fotoaparátu a
zobrazovanými informacemi. Pro práci s návodem je výhodné si tuto část
označit - při čtení ostatních částí návodu se můžete rychle vracet zpět pro
vyhledání potřebných údajů.
Tělo fotoaparátu
LCD iluminátor
Podsvícení kontrolních panelů (LCD iluminátory) se rozsvítí při podržení hlavního
vypínače v pozici
, a umožní čtení údajů na kontrolních panelech i v úplné tmě. Po
uvolnění hlavního vypínače zůstávají iluminátory aktivní až do vypnutí expozimetru
resp. expozice snímku.
Seznámení s přístrojem
Ovládací prvky a indikace fotoaparátu
Očko pro
upevnění
řemínku:
16
Aretační tlačítko
voliče snímacích
režimů:
70
Volič sníma-
cích režimů:
70
Tlačítko automatické
expoziční řady (
):
98, 103
Tlačítko volby
režimů
synchronizace
blesku (
):
114
Aretace ovládacích
prvků:
94
Sáňky pro upe-
vnění příslušen-
ství:
117
Volič dioptrické
korekce:
31
Horní
kontrolní
panel:
6
Tlačítko volby expozičních
režimů (
):
85
Tlačítko FORMAT (
):
23
Tlačítko ko-
rekce expozi-
ce (
):
97
Tlačítko spouště:
32, 34
Hlavní vypínač:
27
Volič režimů měření expozice:
84
Aretační tlačítko voliče režimů
měření expozice:
84
Značka obrazové
roviny (
):
83
Očko pro
upevnění
řemínku:
16