Přehrávání snímků detailně - Nikon D2H Manual
138
Přehrávání snímků detailně
Mazání jednotlivých snímků
Pro vymazání snímku zobrazeného v režimu celoobrazovkového přehrávání sním-
ků, resp. snímku vybraného z menu náhledů v režimu přehrávání stránek náhle-
dů snímků, stiskněte tlačítko
. Jakmile je snímek vymazán, nelze jej obnovit.
1
Zobrazte snímek v režimu celoobrazovkového přehrávání snímků, resp.
vyberte snímek ze zobrazené stránky náhledů snímků.
2
Stiskněte tlačítko
. Zobrazí se dialog pro potvrzení.
3
Pro vymazání snímku stiskněte znovu tlačítko
. Pro návrat bez vymazání
snímku stiskněte směrem doprava nebo doleva multifunkční volič.
100-3
10
1
0 3
00
10
10
10
00-4
10
1
00-
0
0
0
0
Delete?
Yes
100-1
Delete?
Yes
Zvukové poznámky
Pokud byla u vybraného snímku pořízena zvuková po-
známka, zobrazí se při stisku tlačítka
dialog pro potvr-
zení, který můžete vidět na obrázku vpravo.
Image/Sound
: Pro vymazání snímku i zvukové po-
známky vyberte tuto volbu, a stiskněte tlačítko
.
Sound only
: Pro vymazání zvukové poznámky a za-
chování snímku vyberte tuto volbu, a stiskněte tlačítko
.
Pro návrat bez vymazání snímku resp. zvukové poznámky, stiskněte směrem doleva ne-
bo doprava multifunkční volič.
Chráněné a skryté snímky
Snímky označené symbolem
jsou chráněné proti vymazání, a nelze je vymazat.
Skryté snímky se v režimu celoobrazovkového přehrávání snímků ani v režimu přehrá-
vání stránek náhledů snímků nezobrazují, a nelze je vybrat pro vymazání.
Menu Delete ( 148)
Pro vymazání více snímků použijte položku
Delete
, v menu přehrávacího režimu.
Menu After Delete ( 160)
Položka
After delete
v menu přehrávacího režimu určuje, jestli se po vymazání snímku
zobrazí předchozí nebo následující snímek.
100-1
Delete?
Image/Sound
Sound only
OK