Záznam a přehrávání zvukových - Nikon D2H Manual
139
Fotoaparát D2H je vybaven vestavěným mikrofo-
nem, umožňujícím přidat ke snímkům zvukové po-
známky. Pořízené zvukové poznámky lze přehrávat
pomocí vestavěného reproduktoru fotoaparátu.
Zvukové
poznámky
Záznam a přehrávání zvukových
poznámek