Dvoutlačítkový reset ( - Nikon D2H Manual
164
Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU)
Menu Reset Shooting Menu
Pro obnovení implicitních nastavení aktuální pa-
měťové sady menu snímacího režimu (
162)
vyberte položku
Reset shooting menu
v menu
snímacího režimu (
161), a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič. Tisknutím multifunkč-
ního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte
OK
No
Yes
Reset shooting menu
SHOOTING MENU
Volba
Popis
No
Opuštění menu beze změny nastavení.
Yes
Obnova implicitních nastavení.
Resetovány jsou následující položky menu:
Volba
Popis
Image quality
JPEG Normal
Image size
Large
Volba
Popis
*Jemné vyvážení bílé barvy je resetováno
na „0“.
Raw compression
Comp. NEF (Raw)
White bal.
Auto
*
ISO
200
Image sharpening
Auto
Tone
compensation
Auto
Color mode
I (sRGB)
Hue
0
Interval timer shooting
Start time
Now
Interval
00:01‘:00‘‘
No. of intervals
1
No. of shots
1
Start
Off
Non-CPU lens data
Focal length
N/A
Maximum
aperture
N/A
Dvoutlačítkový reset (
128)
Implicitní nastavení velikosti obrazu, kvality obrazu, vyvážení bílé barvy a citlivosti ISO
lze obnovit rovněž provedením dvoutlačítkového resetu.
Tvorba nového adresáře při zapnutí fotoaparátu
Je-li tlačítko
stisknuté při zapnutí fotoaparátu, pak, není-li na paměťové kartě žádný
prázdný adresář, dojde k vytvoření nového adresáře. Má-li poslední adresář číslo 999,
nedojde k vytvoření žádného adresáře.