166 - Nikon D2H Manual
166
Návod k práci s menu fotoaparátu—Menu snímacího režimu (SHOOTING MENU)
Menu Image Quality
K dispozici je osm volitelných nastavení kvality
obrazu. Podrobnosti viz „Fotografování: Kvalita a
velikost obrazu“ (
41).
OK
Image quality
NEF(Raw)+JPEG Fine
NEF(Raw)+JPEG Normal
NEF(Raw)+JPEG Basic
NEF(Raw)
TIFF(RGB)
JPEG Fine
JPEG Normal
JPEG Basic
SHOOTING MENU
Menu Image Size
Velikost obrazu lze nastavit na
Large (2464 x
1632 4.0 M)
a
Medium (1840 x 1224 2.2M).
Podrobnosti viz „Fotografování: Kvalita a velikost
obrazu“ (
45).
Large
Medium
Image size
SHOOTING MENU
(
2464x1632
)
!
4.0M
(
1840x1224
)
!
2.2M
OK
Menu Raw Compression
Určuje, jestli budou komprimovány snímky ve
formátu NEF (RAW), vytvořené při nastavení
kvality obrazu
RAW+JPEG (Fine), RAW+JPEG
(Normal), Raw+JPEG (Basic)
a
NEF (Raw).
Podrobnosti viz „Fotografování: Kvalita a velikost
obrazu“ (
44).
Comp. NEF (Raw)
NEF (Raw)
ON
OFF
Raw compression
SHOOTING MENU
OK
Menu White Balance
K dispozici je devět volitelných položek pro vyvá-
žení bílé barvy. Podrobnosti viz „Fotografování:
Vyvážení bílé barvy“ (
51).
White bal.
Auto
Incandescent
Fluorescent
Direct sunlight
Flash
Cloudy
Shade
SHOOTING MENU