Uživatelská funkce d1: - Nikon D2H Manual
186
Návod k práci s menu fotoaparátu—Uživatelské funkce
Uživatelská funkce d1:
Shooting Speed
Tato funkce určuje frekvenci sériového snímání v
režimu CL (pomalé sériové snímání). Snímací frek-
venci lze nastavit v rozsahu 1 až 7 obr. /s; implicit-
ní hodnota je 3 obr./s. V druhé úrovni menu CSM
vyberte položku
d1 Shooting Speed
(
170),
a stiskněte multifunkční volič směrem doprava.
Tisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru
resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stisk-
něte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci.
Uživatelská funkce d2:
C-MODE Max. Shots
Maximální počet snímků, exponovaných v jedné
sérii, lze nastavit na následující hodnoty:
• Komprimovaný NEF (RAW)+JPEG: 1-24
• Nekomprimovaný NEF (RAW)+JPEG: 1-25
• Komprimovaný NEF (RAW): 1-25
• Nekomprimovaný NEF (RAW): 1-26
• TIFF (RGB): 1-35
• JPEG: 1-40
V druhé úrovni menu CSM vyberte položku
d2 C-Mode max. shots
(
170), a stiskněte multifunkční volič směrem doprava. Tisknutím multifunkč-
ního voliče směrem nahoru resp. dolů vyberte požadované nastavení, a stisk-
něte multifunkční volič směrem doprava pro aktivaci.
OK
5 fps
4 fps
2 fps
1 fps
3 fps
7 fps
6 fps
d1
CL-Mode shooting speed
CSM MENU
OK
40
d2
C-Mode max. shots
CSM MENU
Čas závěrky
Při použití dlouhých časů závěrky může být snímací frekvence menší, než určuje hod-
nota, zadaná v uživatelské funkci d1.
Intervalové snímání
Během intervalového snímání určuje uživatelská funkce d1 rovněž snímací frekvenci v
režimech S (jednotlivé snímky) a M-UP.