Propojení—Přehrávání snímku na televizoru - Nikon D2H Manual
220
Propojení—Přehrávání snímku na televizoru
Zapojení USB kabelu
1
Zapněte počítač a vyčkejte nastartování operačního systému.
2
Vypněte fotoaparát.
3
USB kabel UC-E4 zapojte způsobem uvedeným na obrázku. Fotoaparát
propojte přímo s počítačem, nepoužívejte rozbočovače a USB porty na
klávesnicích.
IN
Windows 2000 Professional, Windows Millenium Edition (Me), Windows
98 Second Edition (SE), MAC OS 9
Používáte-li software Nikon Transfer na jednom z výše uvedených operačních systémů,
nepoužívejte nastavení
PTP
. Je-li fotoaparát propojen s počítačem s jedním z výše uve-
dených operačních systémů při nastavení
PTP
, odpojte jej níže popsaným postupem.
Před opětným připojením fotoaparátu se ujistěte, že je položka USB nastavena na
Mass Storage
.
W
indows 2000 Professional/Windows Me/Windows 98 SE
Zobrazí se průvodce přidáním nového hardwaru. Klepněte na „Zrušit” pro ukon-
čení průvodce, a poté odpojte fotoaparát.
M
ac OS 9
Zobrazí se dialogové okno se zprávou, informující že počítač není schopen po-
užít ovladač potřebný pro USB zařízení „NIKON DSC_D2H”. Klepněte na „Zrušit” pro
zavření okna, a odpojte fotoaparát.