Technické informace—Volitelné příslušenství - Nikon D2H Manual
225
Technické informace—Volitelné příslušenství
9
Se světelností f/5,6 nebo lepší
10
Některé objektivy nelze použít (viz dále).
11 Rozsah rotace stativového závitu objektivu Ai 80-200 mm f/2,8 S
ED je limitován tělem fotoaparátu. Při nasazení objektivu Ai 200-
400 mm f/4S ED na fotoaparát, není možné měnit filtry.
12 Pokud je světelnost objektivu specifikována pomocí položky
Non-
-CPU lens data
v menu snímacího režimu, zobrazují se hodnoty
clony v hledáčku a na horním kontrolním panelu.
13 Lze použít jen při specifikaci ohniskové vzdálenosti a světelnosti po-
mocí položky
Non-CPU lens data
v menu snímacího režimu.
14 Lze použít v manuálním expozičním režimu s časy závěrky do 1/125
s. Pokud je hodnota světelnosti specifikována pomocí položky
Non-
-CPU lens data
v menu snímacího režimu, zobrazují se hodnoty
clony v hledáčku a na horním kontrolním panelu.
15
Expozice je měřena při pracovní cloně. V časové automatice nastav-
te clonu pomocí clonového kroužku objektivu před použitím expo-
ziční paměti resp. vysunutím objektivu. V manuálním expozičním re-
žimu předvolte hodnotu clony pomocí clonového kroužku objektivu,
a určete expozici před vysunutím objektivu.
16
Při použití s objektivy AI 28-85 mm f/3,5-4,5S, AI 28-105 f /3,5-
4,5S, resp. AF-S 80-200 mm f/2,8D. Podrobnosti viz návody k obslu-
ze telekonvertorů.
17
Vyžaduje automatický mezikroužek PK-12 nebo PK-13. V závislosti
na orientaci fotoaparátu může být nutný nástavec PB-6D.
18
Použijte pracovní clonu. V manuálním expozičním režimu zavřete
před změřením expozice a fotografováním clonu na pracovní hod-
notu (pomocí měchového zařízení).
Reprodukční zařízení PF-4 vyžaduje držák fotoaparátu PA-4.
Nekompatibilní příslušenství a objektivy bez CPU
Následující příslušenství a objektivy bez CPU nelze použít v kombinaci s fotoaparátem D2H:
• Telekonvertor TC-16S AF
• Objektivy bez AI systému
• Objektivy vyžadující zaostřovací jednotku
AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800
mm f/8, 1200 mm f/11)
• Rybí oko (6 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10
mm f/5,6)
• 21 mm f/4 (starý typ)
• mezikroužky K2
• ED 180 - 600 mm f/8 (sériová čísla
174041 - 174180)
• ED 360 - 1200 mm f/11(sériová čísla
174031 - 174127)
• 280 - 600 mm f/9,5 (sériová čísla 280001
- 300490)
• Objektivy pro F3AF (80 mm f/2,8, 200
mm f/3,5, telekonvertor TC-16S)
• PC 28 mm f/4 (sériová čísla 180900 nebo
nižší)
• PC 35 MM f/2,8 (sériová čísla 851001 -
906200)
• PC 35 mm f/3,5 (starý typ)
• 1000 mm f/6,3 Reflex (starý typ)
• 1000 mm f/11 Reflex (sériová čísla
142361 - 143000)
• 2000 mm f/11 Reflex (sériová čísla
200111 - 200310)
Kompatibilní objektivy bez CPU
Jsou-li data použitého objektivu specifikována pomocí položky
Non-CPU lens data
v
menu snímacího režimu, zpřístupní se mnoho funkcí, které jsou jinak k dispozici pouze
při použití objektivů s CPU. Nejsou-li specifikována data objektivu, nelze použít měření
expozice Color Matrix, a při aktivaci měření Matrix se automaticky nastaví integrální
měření se zdůrazněným středem.
Objektivy bez CPU lze použít jen v expozičních režimech A a M, hodnoty clony je třeba
zadávat pomocí clonového kroužku objektivu. Pokud nebyla specifikována hodnota
světelnosti pomocí položky
Non-CPU lens data
v menu snímacího režimu, zobrazuje
se v místě indikace hodnoty clony počet clonových hodnot, o které bylo zacloněno
oproti maximální světelnosti; aktuální nastavené clonové číslo je třeba odečíst na clo-
novém kroužku objektivu. Při nastavení expozičních režimů P a S je automaticky akti-
vována časová automatika. Indikace expozičních režimů na horním kontrolním panelu
bliká, a v hledáčku je zobrazen symbol
A
.