Technické informace—Řešení možných problémů - Nikon D2H Manual
238
Technické informace—Řešení možných problémů
Řešení možných problémů
Výklad chybových hlášení a indikací
Tato část poskytuje seznam všech indikací a chybových hlášení, které se
zobrazují v hledáčku, na kontrolních panelech a monitoru, v případě vzniku
problému. Před kontaktováním vašeho dodavatele nebo autorizovaného zá-
stupce firmy Nikon, věnujte pozornost následujícímu seznamu indikací.
Indikace
Problém
Kontrol-
ní panel
Hledá-
ček
Řešení
20
Clonový kroužek objektivu ne-
ní nastaven na největší clono-
vé číslo.
(bliká)
(bliká)
Nastavte clonový kroužek na
největší clonové číslo.
27
Malá kapacita baterie.
Připravte si plně nabitou ba-
terii.
27
Baterie je vybitá.
(bliká)
(bliká)
Vyměňte baterii.
124
Není nasazený objektiv, nebo je
nasazený objektiv bez CPU, pro
který nebyla provedena specifika-
ce světelnosti. Indikace hodnoty
clony zobrazuje počet clonových
hodnot od maximální světelnosti.
Je-li specifikována světelnost
objektivu, zobrazují se clonová
čísla.
32
Fotoaparát není schopen zaos-
třit pomocí autofokusu.
(bliká)
Zaostřete manuálně.
48
33
88
90
Objekt je příliš jasný, snímek
bude přeexponovaný.
• Nastavte nižší hodnotu citli-
vosti (ekvivalent ISO)
Použijte neutrální šedý filtr (ND)
• V expozičním režimu:
S
zkraťte čas závěrky
A
nastavte větší clonové číslo
48
106
88
90
Objekt je příliš tmavý, snímek
bude podexponovaný.
• Nastavte vyšší hodnotu citli-
vosti (ekvivalent ISO)
• Použijte blesk
• V expozičním režimu:
S
prodlužte čas závěrky
A
nastavte menší clonové číslo
88,
92
V režimu clonové automatiky
nastaven čas
.
(bliká)
Nastavte jiný čas závěrky, nebo
přepněte fotoaparát do manu-
álního expozičního režimu.