Výstupní pupila okuláru (Eye point) - Nikon D2H Manual
241
Technické informace—Specifikace
Typ
Digitální jednooká zrcadlovka s výměnnými objektivy
Obrazový snímač LBCAST
23,3 x 15,5 mm; celkový počet pixelů: 4,26 milionů
Velikost obrazu (v pixelech)
2464 x 1632 (Large), 1840 ◊ 1224 (medium)
Efektivní počet pixelů
4.1 miliónů
Upevnění objektivu
Bajonet Nikon F (S AF propojením a AF kontakty)
Kompatibilní objektivy
*
Objektivy AF Nikkor typu G a D
Všechny funkce podporovány
Ostatní objektivy AF
Nikkor
Podporovány všechny funkce s výjimkou měření expozice 3D Color Matrix a
3D mul-
tisenzorem vyvažovaného doplňkového záblesku pro digitální jednooké zrcadlovky
PC Micro Nikkor 85
mm F2,8D
Všechny funkce s výjimkou autofokusu a některých expozič-
ních režimů podporovány
Objektivy AI-P Nikkor
Podporovány všechny funkce s výjimkou autofokusu, měření expozice 3D Color Matrix a
3D multisenzorem vyvažovaného doplňkového záblesku pro digitální jednooké zrcadlovky
Objektivy bez CPU
Lze použít v expozičních režimech A a M; elektronický dálkoměr
lze použít u všech objektivů se světelností f/5,6 a vyšší; měření ex-
pozice Color Matrix, multisenzorem vyvažovaný doplňkový záblesk
pro digitální jednooké zrcadlovky, a zobrazení hodnot clony je k
dispozici po manuálním zadání parametrů objektivu uživatelem
Obrazový úhel
Ekvivalentní kinofilmovému objektivu o 1,5násobku ohnis-
kové vzdálenosti
Hledáček
Dioptrická korekce
–3 – +1 m
–1
Zaostřovací matnice
Čirá matnice typu B BriteView Mark II
Výstupní pupila okuláru (Eye point)
19.9 mm (–1.0 m
–1
)
Zorné pole
100% záběru objektivu (vertikálně a horizontálně)
Přibližné zvětšení
cca 0,86x (objektiv 50 mm, zaostřený na nekonečno, a korekce
-1,0 m
-1
)
vestavěný pentagonální hranol
*
Objektivy IX Nikkor nelze použít
S výjimkou objektivů pro F3AF
Zrcadlo
Automaticky vratné
Clona objektivu
Automatická irisová clona s možností kontroly hloubky ostrosti
Volba zaostřovacích polí
Výběr z jedenácti zaostřovacích polí, samostatně nebo ve skupinách
Režimy zaostřování
Single-Servo AF (S), Continuous-Servo AF (C), Manual (M);
prediktivní zaostřování automaticky aktivované podle stavu
objektu v režimech Single i Continuous Servo
Specifikace