Krok 5 - Nasazení objektivu Nikon D2H Manual
20
Úvod—První kroky
5
.1
Vypněte fotoaparát
Před nasazováním/snímáním objektivu vyp-
něte fotoaparát.
5
.2
Nasaďte objektiv
Montážní značku na objektivu vyrovnejte
s montážní značkou na těle fotoaparátu,
a zasuňte objektiv do bajonetu na těle
přístroje. Dejte pozor, abyste náhodně
nestiskli aretační tlačítko bajonetu, a otočte
objektivem proti směru hodinových ručiček,
až slyšitelně zaklapne do aretované polohy.
5
.3
Na clonovém kroužku nastavte největší
clonové číslo, a kroužek zablokujte
Tento krok není nutné provádět při použití
objektivů typu G (objektivy typu G nejsou
vybaveny clonovým kroužkem). Používáte-li
objektivy jiného typu, zablokujte clonový
kroužek na hodnotě největšího clonového
čísla (největší zaclonění).
Neprovedete-li
tento
krok
při
použití
objektivu s vestavěným CPU, zobrazí se po zapnutí fotoaparátu v místě
indikace clony v hledáčku a na kontrolním panelu blikající symbol
Expozice snímku je blokována až do vypnutí fotoaparátu a nastavení
clonového kroužku na hodnotu nejvyššího clonového čísla.
Krok 5 - Nasazení objektivu
Pro plné využití všech možností fotoaparátu doporučujeme používat objektivy
typu G nebo D, s vestavěným CPU.
5
Objektiv typu D
Objektiv typu G
Objektivy s vestavěným
CPU mají řadu
elektrických kontaktů