Krok 6 - Vložení paměťové karty Nikon D2H Manual
22
Úvod—První kroky
Žádná paměťová karta
Není-li ve fotoaparátu (při vložené nabité baterii EN-
EL4 resp. napájení přístroje ze síťového zdroje) vložena
paměťová karta, zobrazí se na kontrolním panelu a v
hledáčku v místě počitadla snímků symbol
.
Krok 6 - Vložení paměťové karty
Digitální fotoaparát Nikon D2H používá pro zaznamenání snímků namísto
filmu paměťové karty CompactFlasht resp. pevné disky IBM Microdriver.
Seznam schválených paměťových karet naleznete v kapitole „Technické
informace: Schválené typy paměťových karet“ (
232).
6
.1
Vypněte fotoaparát
Před vkládáním resp. vyjímáním paměťové
karty vypněte fotoaparát.
6
.2
Otevřete krytku slotu pro paměťovou
kartu
Otevřete krytku aretačního tlačítka krytky
slotu pro paměťovou kartu (
±
), a stiskněte
tlačítko (
²
), aby došlo k odjištění a otevření
krytky slotu (
³
).
6
.3
Vložte paměťovou kartu
Paměťovou kartu vložte zadním štítkem
směrem k monitoru (
±
). Po správném
plném zasunutím karty se krátce rozsvítí
kontrolka přístupu na paměťovou kartu, a
povysune se tlačítko pro vyjímání paměťové
karty (
²
). Uzavřete krytku slotu pro
paměťovou kartu.
Vkládání paměťových karet
Paměťovou kartu vkládejte s výše uvedenou
orientací. Vložíte-li kartu jiným způsobem,
může dojít k poškození karty resp. fotoaparátu. Vždy zkontrolujte,
jestli při vkládání karty zachováváte správnou orientaci.
1
2
3
1
2
6
Směr
vkládání
karty
Zadní
štítek
Kontakty