Stručný návod k obsluze—Základní fotografování - Nikon D2H Manual
33
Stručný návod k obsluze—Základní fotografování
Krok 5 - Kontrola expozičních parametrů
V expozičním režimu
P
(programová automatika)
fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do
poloviny automaticky nastaví správnou kombinaci
času závěrky a clony. Před zhotovením snímku
můžete zkontrolovat nastavené hodnoty času
závěrky a clony na displeji v hledáčku. Pokud při
daném nastavení hrozí pod- nebo přeexpozice
snímku, bliká v místě indikace času závěrky resp.
clony jeden z následujících nápisů.
Čas závěrky a rozhýbání fotoaparátu
Abyste zamezili rozhýbání snímků, neměl by být použitý čas závěrky delší, než je
převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti objektivu v sekundách (např. u objektivu s
ohniskovou vzdáleností 50 mm by čas závěrky neměl být delší než 1/60 s). Při použití
delších časů závěrky je vhodné umístit fotoaparát na stativ. Rozhýbání snímků můžete
eliminovat rovněž zvýšením hodnoty citlivosti (
48-50), nebo použitím objektivu se
stabilizátorem obrazu (VR). Volitelný externí blesk (
106) můžete použít k zamezení
rozhýbání snímků u časů závěrky 1/60 s nebo delších.
Indikace
Popis
Snímek bude přeexponovaný. Použijte neutrální šedý filtr (ND).
Snímek bude podexponovaný. Zvyšte hodnotu citlivosti (
48-50, nebo
použijte volitelný blesk (
106).
5