Fotografování—Vyvážení bílé barvy - Nikon D2H Manual
51
Fotografování—Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy
Zachování přirozených barev
Barva světla odraženého od objektu se mění s barvou světelného zdroje. Lidský mozek je
schopen se na tyto změny v osvětlení adaptovat vidět bílé objekty jako bílé, ať již se nachá-
zejí ve stínu, na přímém slunci, nebo pod umělým světelným zdrojem. Na rozdíl od filmů,
používaných ve fotoaparátech na film, může digitální fotoaparát napodobit tento systém
zpracováním informací z 1005pixelového RGB snímače, obrazového snímače LBCAST, a
snímače okolního osvětlení, a přizpůsobit své nastavení barevné teplotě světelného zdroje.
Tento systém je znám jako „vyvážení bílé barvy“. Pro dosažení přirozeného barevného po-
dání nastavte před snímkem vyvážení bílé barvy, odpovídající světelnému zdroji. K dispozici
jsou následující volitelná nastavení:
Pro většinu běžných světelných zdrojů se doporučuje automatické vyvážení bílé barvy.
Nelze-li takto dosáhnout požadovaných výsledků, vyberte jedno z nastavení v tabulce,
resp. určete hodnotu bílé barvy přímo (Preset). V automatickém režimu a režimu Preset
používá fotoaparát TTL měření bílé barvy, aby zajistil korektní nastavení i v případě, že
se fotoaparát a objekt nacházejí pod rozdílným osvětlením.
Přibližná
barevná
teplota*
Vyvážení bílé barvy měření pomocí 1005pixelového
RGB snímače, obrazového snímače LBCAST, a snímače
okolního osvětlení, s výsledným automatickým nasta-
vením optimální hodnoty bílé barvy. Pro maximální
přesnost měření používejte objektivy G nebo D. Při
použití blesku SB-800 jsou pro nastavení bílé barvy
využity i údaje o parametrech záblesku.
3,500–
8,000 K
Auto
Používá se při umělém osvětlení.
3,000 K
Incandescent
Popis
Nastavení
Používá se při zářivkovém osvětlení.
4,200 K
Fluorescent
Vhodné na přímém slunečním světle.
5,200 K
Direct sunlight
Toto nastavení je vhodné při práci s blesky Nikon.
5,400 K
Flash
Toto nastavení použijte při fotografování na den-
ním světle pod zamračenou oblohou.
6,000 K
Cloudy
Toto nastavení je vhodné pro objekty ve stínu za
denního světla.
Přímé nastavení hodnoty barevné teploty ve stup-
ních Kelvina (
56).
Toto nastavení se používá pro vyvážení bílé barvy
podle referenčního objektu, světelného zdroje,
resp. existujícího snímku.
Preset
2,500–
10,000 K
Choose
color
temp.
8,000 K
Shade