Fotografování—Vyvážení bílé barvy - Nikon D2H Manual
52
Fotografování—Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy lze nastavit pomocí položky „
White bal.
“ v menu sní-
macího režimu, nebo stiskem tlačítka
WB
a otáčením hlavního příkazového
voliče.
Menu White bal.
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
White bal.
(
166) a stiskněte směrem do-
prava multifunkční volič.
A
100
NORM
ON
A
200
SHOOTING MENU
Shooting menu bank
Reset shooting menu
Active folder
Image quality
Image size
Raw compression
White bal.
ISO
2
Vyberte požadované nastavení a stiskněte
směrem doprava multifunkční volič. Vyberete-
-li nastavení „
Choose color temp.
“, zobrazí
se submenu barevných teplot (
56). Vybere-
te-li nastavení
Preset
, zobrazí se submenu vo-
litelných nastavení (
57). Ve všech ostatních
případech se zobrazí dialog pro jemné vyváže-
ní bílé barvy (
54).
White bal.
Auto
Incandescent
Fluorescent
Direct sunlight
Flash
Cloudy
Shade
SHOOTING MENU
Studiové blesky
Automatické vyvážení bílé barvy nemusí v kombinaci se studiovými blesky poskytovat
optimální výsledky. V takovém případě nastavte přímo hodnotu barevné teploty, po-
užijte jedno z volitelných nastavení Preset, nebo nastavte vyvážení bílé barvy Flash a
pomocí jemného vyvážení bílé barvy dolaďte výsledky.
Barevná teplota
Vnímání barevné teploty světla se mění s pozorovatelem a dalšími okolnostmi. Barevná
teplota je objektivní ekvivalent barvy světelného zdroje, vztažený k teplotě absolutně
černého tělesa (konvence) ohřátého na teplotu, při které vyzařujte světlo stejné vlnové
délky. Zatímco světelné zdroje s barevnou teplotou okolo 5000 - 5500 K vnímáme jako
bílé, světelné zdroje s nižší teplotou jako jsou žárovky, mají žlutý nebo červený nádech.
Světelné zdroje s vyšší barevnou teplotou vnímáme jako namodralé.