Fotografování—Vyvážení bílé barvy - Nikon D2H Manual
58
Fotografování—Vyvážení bílé barvy
Změření hodnoty bílé barvy
Hodnotu bílé barvy lze určit změřením referenčního neutrálního šedého
objektu, nebo změřením barevné teploty světelného zdroje. Nově naměřená
hodnota bílé barvy je uložena do paměti d-0.
Popis
Neutrální šedý nebo bílý objekt se umístí pod osvětlení, které se použije
při expozici finálního snímku, a hodnota bílé barvy se změří pomocí
1005pixelového RGB snímače fotoaparátu. Tento způsob použijte při
práci s bleskem, nebo při umístění objektu a fotoaparátu po různými
druhy osvětlení. Ve studiových podmínkách lze pro získání šedého refe-
renčního objektu použít 18% difúzní panel.
Referenční
objekt
Neutrál-
ní šedý
objekt
Barevná teplota světelného zdroje se měří snímačem na hranolu fotoa-
parátu, a vyvážení bílé barvy je upraveno tak, přirozené barevné podání
bez měření referenčního objektu. Tento způsob použijte v případě, kdy
se objekt nachází pod stejným osvětlením jako fotoaparát.
Světelný
zdroj
1
Stiskněte tlačítko
WB
a otáčejte hlavním pří-
kazovým voličem, až se zobrazí na zadním
kontrolním panelu a postranním displeji hle-
dáčku nápis
PRE
.
Zadní kontrolní panel
Hledáček
Chcete-li použít nově změřenou hodnotu vyvážení bílé barvy okamžitě,
vyberte stiskem tlačítka WB a otáčením pomocného příkazového voli-
če paměť d-0 (zobrazí se na zadním kontrolním panelu
61). V opač-
ném případě není při měření nové hodnoty bílé barvy nutné nastavo-
vat paměť d-0.