Fotografování—Expozice - Nikon D2H Manual
87
Fotografování—Expozice
Flexibilní program
V programové automatice můžete otáčením hlavního
příkazového voliče volit různé kombinace časů závěrky
a clon („flexibilní program“) při zachování stejné celkové
expozice. Při aktivním flexibilním programu se na horním
kontrolním panelu zobrazuje vedle symbolu expozičního
režimu hvězdička „*“. Pro obnovení původních hodnot
času závěrky a clony otáčejte hlavním příkazovým voli-
čem tak dlouho, až indikace flexibilního programu zmizí z kontrolního panelu. Implicit-
ní nastavení lze obnovit rovněž vypnutím fotoaparátu, nastavením jiného expozičního
režimu, provedením dvoutlačítkového resetu (
128), nebo použitím jiného nastavení
uživatelské funkce b3 (
EV step
182).
Expoziční křivka
Expoziční křivka pro flexibilní programovou automatiku je zobrazena v následujícím
grafu:
ISO 200 objektiv se světelností f/1,4 a nejvyšším zacloněním
f/16 (např. AF 50 mm f/1,4 D)
Clona
Čas závěrky
Maximální a minimální hodnoty EV se mění s nastavením citlivosti (ekvivalent ISO) výše
uvedený graf předpokládá nastavení citlivosti ISO 200. Při použití měření Matrix jsou
hodnoty nad EV 17
1
/
3
redukovány na hodnotu 17
1
/
3
.
-4
-3
12
13
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
F1.4
F1
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
F11
F16
F22
F32
30" 15" 8"
4"
2"
1"
2
4
8
15
30
60
125 250 500
1000
2000 4000
8000
22
21
20
19
18
17
16
15
14
[
EV
]
23
17
1
/
3