Gebruikershandleiding - LG LGP500 Manual

Gebruikershandleiding - LG LGP500 Manual

Sponsored Links

Owners Manual Summary


Search in this Manual:

Our Customer Service is there to support you: - Page 1

Gebruikershandleiding LG-P500 P/N : MMBB0393911 (1.2) G www.lg.com NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-P500 A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE? local tariff local tariff 015 - 200 255 0900 - 543 5454 Our Customer Service is there to support you:

..

- Page 2

Uw oude toestel wegdoen 1 Wanneer een product is voorzien van een doorgestreept vuilnisbaksymbool, dan is het product onderhevig aan Europese richtlijn 2002/96/EC. 2 Gooi alle elektrische en elektronische apparatuur gescheiden van huishoudafval weg en gebruik inzamelpunten die door de overheid of andere plaatselijke autoriteiten worden aangeboden. 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldi..

Gebruikershandleiding - Page 3

• Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider. • Deze telefoon wordt niet aanbevolen voor mensen met een visuele handicap vanwege het toetsenblok op het aanraakscherm. • Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. • Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ en Andro..

Inhoud - Page 4

2 Inhoud Belangrijke melding ................ 5 Meer informatie over uw telefoon ................... 16 SIM-kaart en accu installeren 18 De microSD plaatsen ............ 20 De microSD formatteren ....... 21 Het basisscherm ................... 23 Tips voor het aanraakscherm 23 Opmerking .......................... 23 Proximiteitssensor ................ 23 De telefoon vergrendelen ...... 24 Scherm ontgrendelen ........... 25 Basisscherm ....................... 25 Widgets toevoegen aan het basisscherm ........................ 26 Terugkeren naar een recent gebruikte applicatie .............. 27 ..

3 - Page 5

3 E-mailberichten schrijven en verzenden ......... 45 Accountmappen gebruiken ...46 E-mailaccounts toevoegen en bewerken ........ 46 Camera ................................. 48 Meer informatie over de beeldzoeker ......................... 48 De focusmodus gebruiken .... 49 Snel een foto maken ........... 49 Nadat u een foto hebt gemaakt ...................... 50 De geavanceerde instellingen gebruiken ............................ 50 Opgeslagen foto’s tonen ....... 52 Videocamera ......................... 54 Meer informatie over de beeldzoeker ......................... 54 Snel een video mak..

Inhoud - Page 6

4 Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda .... 64 De agendaweergave wijzigen 65 ThinkFree Office ................... 65 Spraakrecorder .................... 66 Een geluid of stem opnemen 66 Een spraakopname verzenden ............................ 66 Het web ................................ 67 Browser ............................... 67 Opties gebruiken .................. 67 Favorieten toevoegen en gebruiken ............................ 68 De instellingen van de webbrowser wijzigen ............ 68 Instellingen ........................... 69 Verbindingen ....................... 69 Geluid ........

Belangrijke melding - Page 7

5 Belangrijke melding Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon, in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of belt naar de klantenservice. 1. Telefoongeheugen Als er minder dan 10% van het telefoongeheugen beschikbaar is, kunt u geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data zoals applicaties of berichten te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen. De applicatie beheren Tik in het basisscherm op het tabblad Applicaties en kies Instellingen > Applicaties > Applicaties behere..

Belangrijke melding - Page 8

6 Het accuniveau controleren Tik in het basisscherm op het tabblad Applicaties en kies Instellingen > Over de telefoon > Status . De accustatus (opladen, ontladen) en het niveau (als percentage van de volledig opgeladen telefoon) worden boven aan het scherm weergegeven. Controleren en beheren wat energie verbruikt Tik in het basisscherm op het tabblad Applicaties en kies Instellingen> Over de telefoon> Accugebruik. Boven aan het scherm wordt de gebruikstijd van de accu weergegeven. Er wordt weergegeven hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of,..

Ga als volgt te werk als u uw - Page 9

7 WAARSCHUWING: download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Android Market™ om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer bepaalde applicaties niet op de juiste wijze zijn geïnstalleerd, kan het zijn dat uw telefoon niet goed werkt of kan er zich een ernstige fout voordoen. U dient deze applicaties te wissen, inclusief de data en instellingen van deze applicaties op de telefoon. 4. Ontgrendelingspatroon gebruiken Stel het ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beschermen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgren..

5. 'Harde' reset gebruiken - Page 10

8 Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldgegevens bent vergeten, moet u de fabrieksinstellingen opnieuw instellen. Let op: wanneer u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt. Zet het apparaat uit. Druk minimaal 10 seconden op de volgende toetsen: Aan-uittoets + Home-toets + Volume omlaag-toets. Laat de toetsen los wanneer de stroomtoevoer wordt ingeschakeld. 1 2 3 5. 'Harde' reset gebruiken * Volledige reset gebruiken (fa..

volledige reset - Page 11

9 WAARSCHUWING Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u een volledige reset uitvoert. 6. Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, maakt u gebruik van een draadloos toegangspunt, een zogenaamde 'hotspot'. Sommige toegangspunten staan open waarmee u gewoon verbinding kunt maken. Andere zijn verborgen of worden beveiligd. Voor dergelijke toegangspunten dient u uw telefoon te configureren voor verbinding. Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zod..

Belangrijke melding - Page 12

10 aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.) De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven. 7. Een microSD gebruiken Foto's kunnen, net als muziek- en videobestanden, alleen op het externe geheugen worden opgeslagen. Voordat u de ingebouwde camera gebruikt, dient u een microSD-kaart in de telefoon te plaatsen. Zonder microSD kunt u de gemaakte opname en video niet opslaan. OPMERKING: applicaties kunnen alleen in het telefoongeheugen worden opgeslagen. 4 WAARSCHUWING: Plaats of verwijder de microSD niet wanneer de telefoon is..

Terugkeren naar recente - Page 13

11 elke applicatie, beëindigt en start ze wanneer nodig, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken. De actieve applicatie beëindigen Tik in het basisscherm op het tabblad Applicaties en kies Instellingen > Applicaties > Applicaties beheren . Schuif naar de gewenste applicatie en tik op Nu stoppen om de applicatie uit te schakelen. TIP Terugkeren naar recente applicaties - Houd de Home-toets ingedrukt. Er verschijnt een lijst met recent gebruikte applicaties. 9. LG PC Suite van microSD kopiëren Met het programma LG PC Suite IV kunt u uw mobiele telefoon met een U..

Uw telefoon via USB - Page 14

12 Controleer voordat u de USB- kabel aansluit of de modus Alleen massaopslag op uw telefoon is ingeschakeld. (In het menu Applicaties kiest u Instellingen> Opslagruimte (voor Android-versie 2.2, SD- kaart en telefoongeheugen) . Schakel vervolgens het selectievakje Alleen massaopslag in.) Sluit uw telefoon via de USB- kabel aan op uw PC. • Sleep het USB-pictogram in de statusbalk. • Kies USB-verbinding en Koppelen. • U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen. • Kopieer de map ‘LGPCSuiteIV’ op uw apparaat voor massaopslag n..

11. - Page 15

13 De LG-P500 biedt geen ondersteuning voor: - PC-verbinding via Bluetooth - LG Air Sync (websynchronisatie, rechtermuisklik) - OSP (On Screen Phone) - Taken in de agenda - Memo - Java-applicaties U vindt de gebruikershandleiding voor PC Suite IV in het menu Help na de installatie van PC Suite IV. Gebruik de USB-kabel bij uw telefoon om de telefoon via een USB-poort op de computer aan te sluiten. U ontvangt een melding dat de USB is verbonden. Open de Meldingsbalk en tik op USB-verbinding. Tik op Koppelen om te bevestigen dat u bestanden tussen de microSD van de telefoon en de computer wilt..

USB-opslag uitschakelen - Page 16

14 Tip! Als u een microSD weer op uw telefoon wilt gebruiken, opent u de meldingsbalk en tikt u op "USB-opslag uitschakelen". Tijdens de dataverbinding hebt u vanuit de telefoon geen toegang tot de microSD. U kunt de applicaties die afhankelijk zijn van de microSD, zoals Camera, Galerij en Muziek, dus niet gebruiken. Koppel de telefoon los van de computer door de instructies van de computer voor het correct loskoppelen van USB-apparaten nauwkeurig op te volgen om gegevensverlies op de microSD te voorkomen. Koppel het USB-apparaat veilig los van de computer. Open de meldingsbalk en tik op US..

14. Sluit de telefoon niet - Page 17

15 14. Sluit de telefoon niet op de PC aan wanneer u de PC in- of uitschakelt. Zorg dat de telefoon en de PC niet via een datakabel zijn verbonden. Dit kan fouten veroorzaken op de PC.

..

Meer informatie over uw telefoon - Page 18

16 Meer informatie over uw telefoon Als u de telefoon wilt inschakelen, houd dan de Aan-uittoets 3 seconden ingedrukt. Als u de telefoon wilt uitschakelen, houd dan de Aan-uittoets 3 seconden ingedrukt en tik op Uitschakelen. WAARSCHUWING: als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de beschermfolie op de proximiteitssensor van het LCD- scherm niet. Dit kan de werking van de sensor nadelig beïnvloeden. Sensorpaneel Home-toets - Hiermee keert u vanaf elk willekeurig sche..

- Page 19

17 Aansluiting voor Micro USB-kabel/oplader Aansluiting voor stereo-hoofdtelefoon Volumetoetsen - In het basisscherm: hiermee regelt u het belvolume. - Tijdens gesprekken: hiermee regelt u het luidsprekervolume. - Tijdens het afspelen van een nummer: hiermee regelt u het volume. Aan-uittoets/ vergrendeltoets Microfoon Achterzijde Accu SIM-kaartsleuf MicroSD -sleuf Cameralens

..

Meer informatie over uw telefoon - Page 20

18 SIM-kaart en accu installeren Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u die eerst in te stellen. De SIM-kaart en accu plaatsen: Verwijder het klepje aan de achterzijde door de telefoon stevig in uw hand te houden. Druk met de duim van uw andere hand stevig op het klepje aan de achterzijde. Til de accuklep op met uw wijsvinger. 1 Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Zorg dat de SIM-kaart met het contactpunt naar beneden is geplaatst. 2 Meer informatie over uw telefoon

..

Uw telefoon opladen - Page 21

19 Plaats de accu door de contactpunten op de telefoon en de accu op één lijn te brengen. Plaats het klepje terug op de achterzijde. 3 4 Uw telefoon opladen Schuif het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van de LG-P500 opzij. Sluit de oplader op de telefoon en op een stopcontact aan. U dient uw LG-P500 op te laden tot u het symbool ziet. OPMERKING: laad de accu de eerste keer volledig op; dit is beter voor de levensduur van de accu. OPMERKING: laad de accu de eerste keer volledig op; dit is beter voor de levensduur van de accu. OPMERKING: de LG-P500 heeft een ingebouwde antenn..

Meer informatie over uw telefoon - Page 22

20 niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking aantasten. De microSD plaatsen Als u multimediabestanden wilt opslaan, zoals foto's die met de interne camera zijn gemaakt, moet u een microSD in de telefoon plaatsen. Een microSD plaatsen: OPMERKING: de LG-P500 ondersteunt microSD-kaarten van maximaal 32 GB. Schakel de telefoon uit voordat u de microSD plaatst of verwijdert. Verwijder het klepje aan de achterzijde. 1 Open de bescherming van de kaartsleuf en schuif de microSD in de sleuf. Plaats het goudkleurige contactpunt naar onderen. 2 Meer informatie over uw telefoon

..

De microSD formatteren - Page 23

21 Sluit de bescherming van de kaartsleuf. WAARSCHUWING! Plaats of verwijder de microSD niet wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de microSD en uw telefoon beschadigd raken en kunnen ook de data die zijn opgeslagen op de microSD, beschadigd raken. De microSD formatteren De microSD is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de microSD formatteren voordat u deze kunt gebruiken. 3 OPMERKING: alle bestanden op de microSD worden gewist op het moment dat u de microSD formatteert. Tik in het basisscherm op het tabblad Applicaties om het menu Applicaties te open..

Meer informatie over uw telefoon - Page 24

22 alle bestanden zijn gewist. Tip! Als de microSD al is ontkoppeld, kunt u de volgende stappen uitvoeren om de microSD te formatteren: Tik op Applicaties > Instellingen > Opslagruimte (voor Android- versie 2.2, SD-kaart en telefoongeheugen) > SD-kaart formatteren. Meer informatie over uw telefoon

..

Het basisscherm - Page 25

23 Tips voor het aanraakscherm Hier volgt een aantal tips voor het navigeren door uw telefoon. Tikken - tik op een menu/optie of op een applicatie die u wilt openen. Tikken en vasthouden - tik op een optiemenu of pak een object dat u wilt verplaatsen. Slepen - sleep over het aanraakscherm om door een lijst te bladeren of langzaam te verplaatsen. Bladeren - blader over het aanraakscherm (snel slepen en loslaten) om door een lijst te bladeren of snel te verplaatsen. Opmerking • Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen. • U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is ..

De telefoon vergrendelen - Page 26

24 De telefoon vergrendelen Als u de LG-P500 niet gebruikt, kunt u de telefoon vergrendelen door op de aan-uittoets te drukken. Hiermee voorkomt u per ongeluk indrukken en bespaart u accustroom. Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het basisscherm of een ander scherm vervangen door het vergrendelscherm om accustroom te sparen. - Als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het ontgrendelingspatroon instelt, kunnen deze nog steeds worden uitgevoerd in de vergrendelde modus. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om..

Scherm ontgrendelen - Page 27

25 Scherm ontgrendelen Wanneer de LG-P500 niet wordt gebruikt, keert het toestel terug naar het vergrendelscherm. Ga met uw vinger van links naar rechts om het scherm te ontgrendelen. Stille modus Tik op de meldingsbalk op zodat dit wordt weergegeven. Als u geen ontgrendelingspatroon gebruikt, hoeft u alleen naar rechts te slepen. Haal de telefoon uit de slaapstand door op de toets Menu , Home , Terug of Aan/uit te drukken. Het vergrendelingsscherm wordt weergegeven. Tik op het vergrendelingspictogram en sleep uw vinger naar rechts om het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste scherm waar..

Widgets toevoegen aan - Page 28

26 aanraking toegang tot uw meest gebruikte functies. Tik op het pictogram Telefoon om het toetsenblok te openen en een oproep te plaatsen. Tik op dit pictogram om de contacten te openen. Tik op het tabblad Applicaties onder aan het scherm. Al uw geïnstalleerde applicaties worden weergegeven. Tik op het pictogram Bericht om het berichtenmenu te openen. Hier kunt u een nieuw bericht maken. Tik op dit pictogram om de Google-site te openen. Widgets toevoegen aan het basisscherm U kunt het basisscherm aanpassen door sneltoetsen, widgets of mappen toe te voegen. Vergemakkelijk het gebruik van d..

Terugkeren naar een - Page 29

27 het sneltoetspictogram ingedrukt dat u wilt wissen, en sleept u dit naar . Tip! U kunt de vooraf geïnstalleerde applicaties niet wissen. (U kunt alleen de pictogrammen van die applicaties op het scherm wissen.) Terugkeren naar een recent gebruikte applicatie Houd de Home -toets ingedrukt. Op het scherm wordt nu een pop- up weergegeven met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt. Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de Terug - toets om terug te keren naar de huidige applicatie. Meldingsbalk De meldingsbalk bevindt zich boven aan uw sche..

De statusbalk tonen - Page 30

28 Menu en kies Meldingen . Hier kunt u de Wi-Fi-, Bluetooth- en GPS-status en andere meldingen controleren en beheren. De statusbalk tonen Op de statusbalk worden telefoongegevens als pictogrammen weergegeven, zoals signaalsterkte, nieuwe berichten, levensduur van de accu en actieve Bluetooth- en dataverbindingen. In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u op de statusbalk kunt zien. <Android 2.3> [Statusbalk] Pictogram Omschrijving Geen SIM-kaart Geen signaal Pictogram Omschrijving Wi-Fi is ingeschakeld en verbonden Bekabelde headset Oproep doorschakelen O..

Systeemwaarschuwing - Page 31

29 Pictogram Omschrijving Geen microSD Accu volledig opgeladen Accu wordt opgeladen Data in Data uit Data in en uit USB naar PC Downloaden Uploaden GPS zoekt verbinding GPS ingeschakeld <Android 2.2> [Statusbalk] Pictogram Omschrijving Geen SIM-kaart Pictogram Omschrijving Geen signaal Wi-Fi is ingeschakeld en verbonden Bekabelde headset Oproep doorschakelen Oproep in wacht Luidspreker Dempen Gemiste oproep Bluetooth aan Bluetooth-apparaat aangesloten Systeemwaarschuwing Klok Nieuwe voicemail Vliegmodus Stil

..

Qwerty-toetsenblok - Page 32

30 Pictogram Omschrijving Trilfunctie Geen microSD Accu volledig opgeladen Accu wordt opgeladen Data in Data uit Data in en uit USB naar PC Downloaden Uploaden GPS zoekt verbinding GPS ingeschakeld Schermtoetsenbord U kunt ook tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren. Qwerty-toetsenblok (telefoontoetsen) Shift-toets - tik eenmaal op deze toets om van de volgende letter een hoofdletter t..

Wissen-toets - Page 33

31 Wissen-toets Vooruit of achteruit gaan tussen letters. Tekst invoeren Toetsenblok Tik hierop om te schakelen tussen de toetsenblokken voor cijfers, symbolen en letters. Gebruik om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters. De gekleurde cirkel op de toets geeft aan of de hoofdlettervergrendeling is ingeschakeld (groen) of dat alleen het volgende teken een hoofdletter wordt (oranje). Tik op om een spatie in te voeren. Tip! Schakel tussen het Qwerty-toetsenblok en de telefoontoetsen door op te tikken en Toetsenbordindelingen te kiezen. Abc-modus Met deze modus kunt u letters invoer..

Het basisscherm - Page 34

32 totdat het speciale teken wordt weergegeven. Voorbeeld Om “ä” in te voeren houdt u de “a”-toets ingedrukt. Nadat de letter “a...” is verdwenen, blijft u op het scherm drukken en schuift u naar links of rechts om het gewenste teken te kiezen. Het basisscherm

..

Google-account instellen - Page 35

33 De eerste keer dat u de Google- applicatie op uw telefoon gebruikt, dient u zich aan te melden met uw bestaande Google-accountgegevens. Indien u geen Google-account hebt, wordt u gevraagd een account te maken. Uw Google-account maken Tik in het basisscherm op het tabblad Applicaties om het menu Applicaties te openen. Tik op Gmail en op Volgende > Maken om de installatiewizard voor Google Mail™ te starten. Tik in een tekstveld om het aanraaktoetsenbord te openen. Voer uw naam en gebruikersnaam voor uw Google-account in. Tijdens het invoeren van de tekst kunt u naar het volgende veld ..

Google-account instellen - Page 36

34 wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op het web. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.) Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Google Mail™, Google Agenda, Android Market™ en Google Maps™ gebruiken. U kunt applicaties van Android Market™ downloaden, een back-up van uw instellingen op Google-servers maken en andere Google-services op uw telefoon gebruiken. BELANGRIJK • Sommige applicaties, zoals Agenda, werken alleen met de eerste Google-account die u toevoegt. Als u meerdere Google-accounts bij uw telefoon wilt gebruiken, zorg er d..

• - Page 37

35 • Als u via uw bedrijf of een andere organisatie een zakelijke account hebt, heeft de IT- afdeling waarschijnlijk specifieke instructies voor het aanmelden bij die account.

..

Als het scherm is vergrendeld - Page 38

36 Een oproep plaatsen Tik op om het toetsenblok te openen. Voer het nummer in op het toetsenblokscherm. Tik op het pictogram Wissen om een cijfer te wissen. Tik op het pictogram Bellen om een oproep te plaatsen. Tik op Beëindigen om een oproep te beëindigen. Tip! Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tikt u op en houdt u ingedrukt. Uw contacten bellen Tik op om uw contacten te openen. Blader door de contactenlijst of voer de eerste letter(s) in van het contact dat u wilt bellen, door op Zoeken te tikken. 1 2 3 4 1 2 Tik in de lijst op het contact dat u wilt bellen. Ee..

voor elk gesprek - Page 39

37 Tik op de knop voor een excuusbericht, als u een excuusbericht wilt verzenden. Als de beller onbekend is, is de knop voor het excuusbericht niet beschikbaar. Het gespreksvolume aanpassen U kunt het inkomende volume tijdens een gesprek aanpassen door op de omhoog/omlaag- toets aan de rechterzijde van uw telefoon te drukken. Een tweede oproep plaatsen Tik tijdens uw eerste oproep op . Kies vervolgens het nummer dat u wilt bellen. Kies het nummer of zoek in uw contacten. Tik op het pictogram Bellen om de oproep te plaatsen. 1 2 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het ee..

Oproeplogboeken tonen - Page 40

38 Oproeplogboeken tonen Tik in het basisscherm op en kies het tabblad Oproeplogboek. Hier kunt u een volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste spraakoproepen bekijken. Tip! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep weergegeven. Tip! Druk op de Menu - toets en tik op Oproeplogboek wissen om alle opgeslagen items te wissen. Oproepinstellingen U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider. Blader naar Instellinge..

Tik in het basisscherm op - Page 41

39 Contacten U kunt contacten toevoegen aan de telefoon en deze contacten synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die het synchroniseren van contacten ondersteunen. Een contact zoeken Er zijn twee manieren om een contact te zoeken: In het basisscherm Tik in het basisscherm op om uw contacten te openen. Tik op Zoeken en voer de naam van het contact in met het toetsenblok. Een nieuw contact toevoegen Tik in het basisscherm op en voer het nummer van het nieuwe contact in. Druk op de Menu -toets, tik op Toevoegen aan contacten en tik op Nieuw contact maken . 1 2 ..

Een contact in de lijst met - Page 42

40 Een contact in de lijst met favorieten wissen Tik in het basisscherm op om uw contacten te openen. Tik op het tabblad Favoriet en kies het contact wiens gegevens u wilt tonen. Tik op de gouden ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten verwijderd. 1 2 3 Contacten

..

Berichten/e-mail - Page 43

41 Berichten/e-mail Berichten Uw LG-P500 combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu. Een bericht verzenden Tik in het basisscherm op het pictogram en tik op Nieuw bericht om een leeg bericht te openen. Voer de naam of een telefoonnummer van het contact in het veld Aan in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten weergegeven. U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen. OPMERKING: als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht. Tik op Typ om de t..

De applicatie E-mail openen - Page 44

42 WAARSCHUWING: als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht. OPMERKING: als u tijdens een gesprek een SMS- bericht ontvangt, hoort u een meldsignaal. Gegroepeerd vak U kunt berichten (SMS, MMS) die u met anderen hebt uitgewisseld, in chronologische volgorde weergeven zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien. Smiley's gebruiken Maak uw berichten nog leuker met smiley's. Druk als u een nieuw bericht schrijft, op de Menu -toets en kies Smiley invoegen..

Het scherm Accounts - Page 45

43 Postvak IN (als u één account hebt) of het scherm Accounts (als u meerdere accounts hebt). Het scherm Accounts Het scherm Accounts bevat uw gecombineerde Postvak IN en al uw e-mailaccounts. Open de applicatie E-mail. Als het scherm Account niet wordt weergegeven, drukt u op de Menu -toets en tikt u op Accounts . Kies de e-mailserviceprovider. - tik hierop om uw gecombineerde Postvak IN te openen, dat alle berichten bevat die naar uw accounts zijn verzonden. - tik hierop om een lijst met berichten met ster te openen. - tik op het mappictogram om de map van de account te openen. 1 2 U ku..

Een bericht markeren als - Page 46

44 Alleen de meest recente e- mailberichten van uw accounts worden naar uw telefoon gedownload. Als u meer (oudere) e-mailberichten wilt downloaden, tikt u onder in de lijst met e- mailberichten op Meer berichten laden . Uw berichten lezen Tik op het bericht dat u wilt lezen. Het bericht wordt geopend in een scherm dat ook informatie over de afzender, de verzenddatum en andere gegevens bevat. U kunt op deze statusindicatie tikken om Snel contact te openen. Reageren op een bericht U kunt een bericht beantwoorden, doorsturen of wissen. Een bericht markeren als ongelezen U kunt instellen dat e..

E-mailberichten schrijven - Page 47

45 deze makkelijker kunt bijhouden. Sterren aan berichten toevoegen f Tik tijdens het lezen van een bericht op de ster in de kopregel van het bericht. OF f Tik in de lijst met berichten in een map op de ster van een bericht. De ster wordt nu goudkleurig . Sterren van berichten wissen f Tik nogmaals op de ster n. Berichten met ster tonen f Tik op Met ster . De map met berichten met een ster wordt geopend. E-mailberichten schrijven en verzenden Een e-mailbericht schrijven en verzenden Druk in de applicatie E-mail op de Menu -toets en tik op Opstellen . Voer het e-mailadres van de geadresseerd..

Een e-mailaccount toevoegen - Page 48

46 Tik op de knop Zenden . Als u het bericht nog niet wilt verzenden, kunt u op Opslaan als concept tikken om het bericht op te slaan in de map Concepten. Tik op een conceptbericht in de map Concepten om het bericht verder te bewerken. Als u op de Terug-toets tikt voordat u een bericht hebt verstuurd, wordt dit bericht ook als concept opgeslagen. Tik op de knop Wissen om een bericht, met inbegrip van opgeslagen concepten, te wissen. Als u geen verbinding hebt met een netwerk, Als u in de vliegmodus een bericht opstelt, kunt u dit pas verzenden als u weer bent verbonden met een netwerk. De b..

De instellingen van een account - Page 49

47 De instellingen van een account wijzigen Open het scherm Accounts. Tik op de account waarvan u de instellingen wilt wijzigen, en houd deze account vast. Tik in het menu dat wordt geopend, op Accountinstellingen . Een e-mailaccount wissen Open het scherm Accounts. Tik op de account die u wilt wissen, en houd deze vast. Tik in het menu dat wordt geopend, op Account verwijderen . Tik in het dialoogvenster op de knop OK om het wissen van de account te bevestigen. 1 2 1 2 3 4

..

u moet eerst een microSD plaatsen voordat u een - Page 50

48 Meer informatie over de beeldzoeker Zoomen - inzoomen of uitzoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken. Helderheid - de belichting bepaalt de hoeveelheid zonlicht in een afbeelding. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar “-” voor een lagere helderheid of naar “+” voor een beeld met meer helderheid. Instellingen - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie Geavanceerde instellingen . Focus - tik op dit pictogram om het menu met opties te kiezen. Raadpleeg De focusmodus gebruiken. Scènemodus - kies uit Auto , Portret , Landschap , Spor..

De focusmodus - Page 51

49 Tip! U kunt het beeldzoekerscherm overzichtelijke maken door alle snelkoppelingen te sluiten. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen. De focusmodus gebruiken U kunt de volgende opties kiezen voor de focusmodus: Automatische focus - hiermee stelt de camera automatisch scherp. Macro - in de macrostand kunt u close-ups maken. Wilt u een close-up maken maar blijft het scherpstelvak rood? Schakel dan de macromodus in. Gezicht volgen - indien u Gezicht volgen instelt, zoekt uw camera automatisch op gezichten van mensen en stelt ..

OPMERKING: - Page 52

50 Nadat u een foto hebt gemaakt De gemaakte foto wordt op het scherm getoond. Bijvoegen Tik op de foto om deze te delen via Bluetooth , E-mail , Facebook, Gmail , Berichten, Picasa of Twitter . OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS- berichten worden gedownload tijdens het roamen. Instellen als Tik hierop om de afbeelding als pictogram voor contact of als achtergrond in te stellen. Naam wijzigen Tik op dit pictogram als u de naam van de gekozen afbeelding wilt bewerken. Tik op dit pictogram om de afbeelding te wissen. Tik op dit pictogram om meteen een vo..

- Page 53

51 QVGA (320x240) . ISO - de ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de lichtsensor van de camera. Hoe hoger de ISO, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken. U kunt kiezen uit de ISO-waarden Automatisch , 400, 200 en 100 . Witbalans - kies uit Automatisch , Lichtgevend , Zonnig , Fluorescerend en Bewolkt . Kleureffect - kies een kleurtint voor uw nieuwe foto. Maak uw keuze en gebruik de Terug-toets om het menu met kleurtinten te sluiten. Daarna kunt u een foto maken. OPMERKING: u kunt een kleurenfoto omzetten in zwar..

Opgeslagen foto’s tonen - Page 54

52 Locatie tag - schakel deze functie in om de locatie gebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie. Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien. OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als GPS is ingeschakeld. Reset - alle standaardinstellingen van de camera opnieuw instellen. - tik hierop als u wilt weten hoe een functie werkt. Hiermee wordt een korte handleiding weergegeven. Tip! Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instelling..

Blader naar links - Page 55

53 Tip! Blader naar links of rechts om andere foto's of video's te tonen. - tik hierop om de diavoorstelling weer te geven. - tik hierop om de inhoud te delen of te wissen. Tik op Meer om de onderstaande opties weer te geven. Details - informatie over de inhoud tonen. Instellen als - instellen als pictogram voor contact of als achtergrond Bijsnijden - uw foto bijsnijden. Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te selecteren. Draaien - linksom of rechtsom draaien

..

Meer informatie over de beeldzoeker - Page 56

54 Meer informatie over de beeldzoeker Zoomen - inzoomen of uitzoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken. Voordat u een video gaat opnemen, kunt u de zoomfunctie gebruiken. U kunt de zoomfunctie niet tijdens de opname gebruiken. Helderheid - de belichting bepaalt de hoeveelheid zonlicht in een video Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar “-” voor een lagere helderheid of naar “+” voor een video met meer helderheid. Instellingen - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie Geavanceerde instellingen . Videogrootte - tik op dit pictogram o..

REC wordt onder in de zoeker - Page 57

55 Snel een video maken Schuif de modusknop van de camera omlaag. Het pictogram verandert in . De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven. Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video. Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten. REC wordt onder in de zoeker weergegeven, terwijl een timer de duur van de video aangeeft. Tik op op het scherm om het opnemen te beëindigen. Nadat u een video hebt gemaakt Er verschijnt een afbeelding van de video op het scherm. Afspelen Tik hierop om de video af te spelen. 1 2 3 4 5 6 Bijvoegen Tik ..

De geavanceerde - Page 58

56 De geavanceerde instellingen gebruiken Tik in de zoeker op om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven. Wijzig de camera-instelling door het wieltje te draaien. Tik op de Terug -toets nadat u de optie hebt gekozen. Witbalans - de witbalans zorgt ervoor dat de witte gedeelten in de video realistisch zijn. Als u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, moet u waarschijnlijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit Automatisch , Lichtgevend , Zonnig , Fluorescerend of Bewolkt . Kleureffect - kies de kleurtint die u voor uw nieuwe weergave..

Uw opgeslagen video’s - Page 59

57 Uw opgeslagen video’s bekijken 1 Tik in de beeldzoeker op . 2 De galerij wordt weergegeven. 3 Tik eenmaal op de gewenste video om deze naar de voorgrond te verplaatsen. Het afspelen wordt automatisch gestart.

..

Achtergrond instellen - Page 60

58 Uw foto's en video's Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video U kunt met behulp van de linkertoetsen op de telefoon het volume aanpassen van een video die u bekijkt. Een foto instellen als achtergrond Tik op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken, om deze te openen. Tik op het scherm om het menu met opties te openen. Tik op Gebruiken als en tik op Achtergrond instellen . 1 2 3

..

U kunt een foto verzenden - Page 61

59 U kunt multimediabestanden op een microSD opslaan, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot al uw foto- en videobestanden. Tik op het tabblad Applicaties en kies Galerij . U kunt een lijst met groepsopties openen waarmee u al uw multimediabestanden kunt opslaan. Opmerking: vergeet niet een microSD in de telefoon te plaatsen om foto's te kunnen opslaan en bekijken. Zonder microSD worden geen foto's of video's op de telefoon weergegeven. Hiervoor zijn Picasa-afbeeldingen in uw Picasa-album nodig. Weergavemodus Tik op Galerij. De mapweergave verschijnt. Tik op een map. De rasterweergave verschi..

Menu > Meer > Details - Page 62

60 of Berichten kiest, wordt de foto als bijlage toegevoegd aan een bericht dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Tip! Als u een SNS-account hebt en dit instelt op uw telefoon, kunt u uw foto met de SNS-community delen. Een video verzenden U kunt een video verzenden door deze ingedrukt te houden. Kies Delen . Kies Bluetooth, E-mail, Google Mail™, Berichten, SNS of YouTube™. Als u E-mail, Google Mail™ of Berichten kiest, wordt de video als bijlage toegevoegd aan een bericht dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Een afbeelding gebruiken Ki..

OPMERKING: - Page 63

61 Sluit de LG-P500 met een USB-kabel op een PC aan. Als u geen stuurprogramma voor het LG Android- platform op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Kies Instellingen > Opslagruimte (voor Android- versie 2.2, SD-kaart en telefoongeheugen) > Alleen massaopslag . Tik op USB-opslag inschakelen . U kunt de inhoud op de massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen. OPMERKING: u moet eerst een microSD installeren. Zonder microSD kunt u USB- massaopslag niet gebruiken. OPMERKING: als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform hebt ge..

De radio gebruiken - Page 64

62 rechterkant van de telefoon te drukken . Tik op een nummer in de lijst en houd het vast. De opties Afspelen, Toevoegen aan afspeellijst, Gebruiken als beltoon, Wissen en Zoeken worden weergegeven. OPMERKING : de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten. Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteur..

Zenders opnieuw - Page 65

63 Automatisch afstemmen Tik in het basisscherm op het tabblad Applicaties en kies FM-radio . Druk op de Menu -toets en tik op Automatisch scannen . Als er al zenders zijn ingesteld, verschijnt er een pop-upvenster met 'Alle zenders opnieuw instellen en automatische scan starten?'. Als u OK kiest, worden alle vooraf ingestelde zenders gewist en wordt Automatisch scannen gestart. Tik tijdens Automatisch scannen op Stoppen als u het scannen wilt stoppen. Als u het scannen stopt, worden alleen de tot dan toe gescande zenders opgeslagen. OPMERKING: u kunt met behulp van het weergegeven keuzewie..

Accessoires - Page 66

64 Het alarm instellen Tik in het basisscherm op het tabblad Applicaties en kies Klok . Als u een nieuw alarm wilt toevoegen, tikt u op . Stel de tijd in en tik op om het alarm in te schakelen. Nadat u de tijd hebt ingesteld, geeft de LG-P500 aan hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm afgaat. Kies Herhalen, Beltoon of Trilfunctie en kies Label om een naam voor het alarm in te voeren. Tik op Gereed . Druk op de Menu -toets om een alarm toe te voegen of de sluimerduur of het alarmvolume aan te passen. De rekenmachine gebruiken Tik in het basisscherm op het tabblad Applicaties en kie..

De agendaweergave - Page 67

65 Tik op Wat en voer de naam van de afspraak in. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op. Door op Waar te tikken kunt u de locatie invoeren. Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op Omschrijving en typt u de notitie. Als u het alarm wilt herhalen, stelt u Herhaling in en zo nodig Herinneringen. Tik op Gereed om de afspraak in de agenda op te slaan. De dagen waarop een afspraak is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid. Op de begintijd van de afspraak hoort u bovendien een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles gemak..

Druk op de Menu-toets - Page 68

66 Druk op de Menu-toets Nieuw - een document, spreadsheet, presentatie of map toevoegen. Vernieuwen - data vernieuwen. Sorteren - sorteren op naam, datum of grootte. Voorkeuren - instellingen van ThinkFree Office wijzigen. Bijwerken - ThinkFree Office bijwerken. Over - meer informatie over ThinkFree Office weergeven. Spraakrecorder Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluidsbestanden op te nemen. Een geluid of stem opnemen Tik in het basisscherm op het tabblad Applicaties en kies Spraakrecorder . Tik op om de opname te starten. 1 2 Tik op om de opname te beëindigen. Druk o..

Opmerking: - Page 69

67 Browser De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, en dat alles rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen. Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven. Opties gebruiken Druk op de Menu -toets om opties te tonen. Nieuw venster - hiermee opent u een nieuw venster. Bladwijzer - bladwijzers toevoegen/tonen, meest bezochte site en geschiedenis tonen. Venster - ..

Het web - Page 70

68 • Pagina delen - de webpagina verzenden. • Downloads - de downloadgeschiedenis weergeven. • Instellingen - de browser instellen. Tip! Druk op Terug om terug te keren naar de vorige pagina. Favorieten toevoegen en gebruiken Druk op de Menu -toets en selecteer Bladwijzers . Tik op het eerste item “Toevoegen” en voer een naam in voor de bladwijzer, gevolgd door de URL. Tik op de bladwijzer om deze te openen. De pagina waarnaar de bladwijzer verwijst, wordt geopend. De instellingen van de webbrowser wijzigen Druk op de Menu -toets en kies Meer > Instellingen . 1 2 3 Het web

..

Instellingen - Page 71

69 Verbindingen Hier kunt u de instellingen voor Wi-Fi en Bluetooth beheren. U kunt ook de flightmode en mobiele netwerken instellen. Flightmode - na het inschakelen van de flightmode zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld. Geluid U kunt geluid, de standaardinstellingen voor meldingen en de trilfunctie wijzigen. Ook kunt u hoorbare geluiden en haptische feedback beheren. Weergave Helderheid - de helderheid van het scherm aanpassen. Scherm autom. draaien - het scherm automatisch laten draaien wanneer u de telefoon draait. Animatie - een animatie weergeven. Time-out scherm - de time-o..

Instellingen - Page 72

70 Wanneer u uw telefoon inschakelt of het scherm uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen. SIM-vergrendeling instellen - hiermee kunt u de SIM- vergrendeling instellen of de SIM PIN wijzigen. Zichtbare wachtwoorden - schakel deze optie in om wachtwoorden weer te geven terwijl u deze invoert of schakel deze optie uit om wachtwoorden te verbergen terwijl u deze invoert. Apparaatbeheerders kiezen - hiermee kunt u een of meer beheerders toevoegen. Beveiligingsreferenties gebruiken - hiermee hebt u toegang tot beveiligingsrefere..

- Page 73

71 Applicaties U kunt applicaties beheren en snelstartkoppelingen instellen. Onbekende bronnen - standaardinstelling voor de installatie van niet-Market- applicaties. Applicaties beheren - geïnstalleerde applicaties beheren en wissen. Actieve services - de huidige actieve services controleren. Ontwikkeling - opties instellen voor de ontwikkeling van applicaties. Accounts en synchronisatie- instellingen Datasynchronisatie op de achtergrond of automatisch synchroniseren inschakelen. Accounts controleren of toevoegen. Privacy Ook kunt u Terugzetten op fabrieksinstellingen kiezen. Let op: hier..

Instellingen - Page 74

72 Datum en tijd Datum, tijd, tijdzone en notatie instellen. Lokale instellingen en tekst Lokale taal en regio, tekstinvoer en autocorrectie-opties instellen. Toegankelijkheid U kunt deze instellingen gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd. Opmerking: er zijn extra plug-ins nodig om deze optie te kunnen kiezen. Spraaksynthese Gebruik de tekst-naar- spraak-instellingen om de Android-spraaksynthesizer te configureren voor applicaties die hier gebruik van kunnen maken. Over de telefoon Juridische informatie, telefoonstatus en s..

Verbinding maken met - Page 75

73 Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten. Wi-Fi inschakelen Open de meldingsbalk vanuit het basisscherm en tik op om Wi-Fi in te schakelen. Kies in het menu Instellingen > Draadloze en netwerkinstellingen > Wi-Fi . Verbinding maken met Wi-Fi Kies het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als wordt weergegeven, moet u een wachtwoord invoeren voor de verbinding. Tip! Als u zich buiten een Wi-Fi- gebied bevindt en een 3G- verb..

OPMERKING: - Page 76

74 Tip! Als uw telefoon in de slaapstand gaat wanneer deze is verbonden met Wi-Fi, wordt de Wi- Fi-verbinding automatisch verbroken. Als uw telefoon toegang heeft tot 3G-data, kan in dat geval automatisch verbinding met het 3G-netwerk worden gemaakt, waarbij mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. OPMERKING: de LG-P500 ondersteunt WEP, WPA/WPA2- PSK en 802.1x EAP-beveiliging. Als uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder codering heeft ingesteld voor de netwerkbeveiliging, geeft u de sleutel op in het pop-upvenster. Als er geen codering is ingesteld, wordt het pop-upvenster niet weer..

Software-update voor - Page 77

75 Software-update voor telefoon Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar http://update.lgmobile.com of http://www.lg.com/common/ index.jsp → selecteer uw land en taal. Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de meest recente versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest..

Declaration of Conformity - Page 78

76 Omgevingstemperaturen Max. +55°C (ontladen), +45°C (opladen) Min: -10 °C Technische gegevens Declaration of Conformity Declaration of Conformity LG-P500 The conformity to above standards is verified by the fo lowing Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168 I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives Name Issued Date Doo Haeng Lee / Director Se..

Gebruik altijd originele LG-accessoires. - Page 79

77 Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met de LG-P500. ( Onderstaande items zijn mogelijk optioneel. ) Lader Datakabel De LG-P500 aansluiten op uw PC. Accu Gebruikershandleiding Meer informatie over uw LG-P500. Stereoheadset OPMERKING: • Gebruik altijd originele LG-accessoires. • Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen. • Accessoires kunnen per regio variëren. Accessoires

..

Lees dit voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken! - Page 80

78 Muziek- en videobestanden opslaan op de telefoon Sluit uw telefoon met een USB- kabel op de PC aan. Tik in het basisscherm op de statusbalk en sleep de statusbalk omlaag. Kies USB-verbinding > USB-opslag inschakelen en open de map om bestanden weer te geven. Als u geen stuurprogramma voor het LG Android-platform op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Raadpleeg 'Bestanden overbrengen via USB- massaopslagapparaten' voor meer informatie. Sla muziek- of videobestanden van de PC in het verwijderbare geheugen van de telefoon op. - U kunt bestanden van..

Lees dit voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken! - Page 81

79 bestand om het af te spelen. Videobestanden afspelen Zoek het bestand dat u in de lijst wilt opnemen, en selecteer het bestand om het af te spelen. Contacten van een oude telefoon naar de huidige telefoon verplaatsen Exporteer de contacten met behulp van een PC- synchronisatieprogramma als CSV-bestand van de telefoon naar de PC. Download Mobile Sync for Android bij www.lg.com en installeer het programma op de PC. Voer het programma uit en sluit uw mobiele Android-telefoon met de USB- kabel aan op de PC. Selecteer het pictogram Contacten . Ga naar Menu > Bestand > Importeren en sele..

Lees dit voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken! - Page 82

80 * Afbeeldingen verzenden: start de applicatie Galerij en kies Foto > Menu . Tik op Delen en kies Bluetooth . Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en kies Scannen naar apparaten . Kies vervolgens in de lijst het apparaat waarnaar u data wilt verzenden. * Contacten exporteren: start de applicatie Contacten. Tik op de adressen waarnaar u wilt exporteren. Druk op Menu en kies Delen > Bluetooth . Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en kies Scannen naar apparaten . Kies vervolgens het apparaat in de lijst waarnaar u data wilt verzenden. * Meerdere geselecteerde contacten verzenden..

- Page 83

81 Het selectievakje wordt na 120 seconden uitgeschakeld. - Ondersteunde profielen zijn HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP en AVRCP.

..

Problemen oplossen - Page 84

82 In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen. Bericht Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen USIM-fout Er is geen USIM- kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst. Plaats de SIM-kaart op de juiste manier. Geen netwerkverbinding/ netwerkverbinding valt uit Zwak signaal buiten GSM- netwerkgebied. Beheerder heeft nieuwe services toegepast Ga naar een raam of een open ..

83 - Page 85

83 Bericht Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen Een applicatie kan niet worden ingesteld Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk Neem contact op met uw serviceprovider. Oproepen niet beschikbaar Foutief nummer gekozen Nieuwe SIM-kaart geplaatst Limiet voor prepaid- tegoed bereikt Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2. Telefoon kan niet worden ingeschakeld Aan-uitknop lang genoeg ingedrukt Accu is niet geladen Contactpunten van accu zijn vuil Druk minimaal tw..

Problemen oplossen - Page 86

84 Bericht Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossingen Nummer niet toegestaan De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld. Instellingen controleren. Ontvangen/zenden van SMS en afbeelding lukt niet Geheugen vol Wis enkele bestaande berichten uit de telefoon. Bestanden worden niet geopend Bestandsindeling wordt niet ondersteund Controleer welke bestandsindelingen worden ondersteund MicroSD werkt niet Alleen het FAT 16- bestandssysteem wordt ondersteund Controleer het bestandssysteem van de microSD of formatteer de microSD met de telefoon Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep..

Richtlijnen voor veilig en effi - Page 87

85 Richtlijnen voor veilig en effi ciënt gebruik Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen. Blootstelling aan radiogolven Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate). Deze mobiele telefoon, model LG-P500, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen,ongeacht de ..

Richtlijnen voor veilig en effi - Page 88

86 Onderhoud van het product WAARSCHUWING Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt. • Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus. • Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv’s, radio’s en computers. • Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten. • Laat het apparaat niet valle..

Efficiënt telefoongebruik - Page 89

87 • Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof. • Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden. • Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen. • Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht. • Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan. • Gebruik het toestel niet gedurende langere tijd terwijl het direct contact maakt met een lichaamsdeel...

Richtlijnen voor veilig en effi - Page 90

88 Veiligheid onderweg Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt. • Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon. • Concentreer u op het rijden. • Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit. • Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist. • RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties. • Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleer..

Explosiewerkzaamheden - Page 91

89 oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen. Explosiewerkzaamheden Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften. Explosiegevaar • Gebruik de telefoon niet bij pompstations. • Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën. • Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en..

Richtlijnen voor veilig en effi - Page 92

90 Batterij en onderhoud • De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen “geheugen” dat van invloed is op de prestaties. • Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren. • Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting. • Houd de metalen contacten van de batterij schoon. • Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden..

• - Page 93

91 • Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt. • De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

..

Guide de l’utilisateur - Page 95

• Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. • Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes. • Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Google™, Google Maps™, Google ..

- Page 96

Recyclage de votre ancien téléphone 1 Ce symbole, représentant une poubelle barrée d’une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC. 2 Les appareils électriques et électroniques doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères, dans les déchetteries mises en place par les municipalités. 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribuera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé. 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ..

Sommaire - Page 97

3 Sommaire Avertissement ......................... 7 Présentation du téléphone .... 18 Installation de la carte SIM et de la batterie ............. 20 Installation de la carte mémoire ..................... 22 Formatage de la carte mémoire ..................... 24 Votre écran d'accueil ............ 25 Conseils d'utilisation de l'écran tactile .................. 25 Remarque ........................... 25 Capteur de proximité ............ 25 Verrouillage du téléphone ..... 26 Écran de déverrouillage ........ 27 Accueil ............................... 27 Ajout de gadgets à votre é..

Sommaire - Page 98

4 Modification des paramètres de message ....... 44 Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes ................... 44 Lecture de messages ........... 46 Réponse à un message ........ 46 Marquage d'un message à suivre ................. 47 Composition et envoi d'un e-mail ................. 47 Utilisation des dossiers de comptes ............ 49 Ajout et modification de comptes de messagerie ....... 49 Appareil photo ...................... 50 Familiarisation avec le viseur 50 Utilisation du mode de mise au point .................. 51 Prise de vue rapide ............. 51 Lors..

5 - Page 99

5 Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ...................... 63 Musique .............................. 64 Lecture d’une chanson ......... 64 Utilisation de la radio ............ 65 Recherche de stations .......... 65 Réinitialisation des stations ...66 Écoute de la radio ................ 66 Utilitaires .............................. 67 Réglage des alarmes ............ 67 Utilisation de la calculatrice ..67 Ajout d'un événement à l'Agenda .............................. 67 Modification de l'affichage l'Agenda .............................. 68 ThinkFree Of..

Sommaire - Page 100

6 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .............. 90 Sommaire

..

Avertissement - Page 101

7 Avertissement En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle. 1. Mémoire téléphone Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace. Gestion d'une application Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applica..

Avertissement - Page 102

8 désactivez-les. - Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court. - Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google Contacts. - Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie. Vérification du niveau de charge de la batterie Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications et sélectionnez Paramètres > À propos du téléphone > État . L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en po..

AVERTISSEMENT : - Page 103

9 3. Installation d'un système d'exploitation Open Source Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. AVERTISSEMENT : Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie. AVERTISSEMENT : Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles ..

AVERTISSEMENT : - Page 104

10 AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation du Schéma de déverrouillage, il est essentiel que vous vous souveniez du schéma que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez utilisé vos 5 chances, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe : Si vous vous êtes connecté sur votre compte Google sur le ..

AVERTISSEMENT - Page 105

11 5. Réinitialisation matérielle * Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine) Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle . Si vous allumez le téléphone en appuyant simultanément sur les touches Marche-Arrêt + Accueil + Diminuer le volume pendant 10 secondes, le téléphone s'allume et effectue sur-le-champ une réinitialisation d'usine. Notez qu'une fois la réinitialisation matérielle effectuée, toutes les données et applications fi..

Avertissement - Page 106

12 Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications et sélectionnez Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi . Appuyez sur Wi-Fi pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi- Fi disponibles. - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés. Appuyez sur un réseau pour établir la connexion. - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur Se connecter . - Si ..

AVERTISSEMENT : - Page 107

13 AVERTISSEMENT : N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez Écran d'Accueil > Paramètres > Stockage (pour version Android 2.2, carte SD et mémoire) > Retirer la carte SD . 8. Lancement et changement d'applications Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de..

Copiez LG PC Suite - Page 108

14 9. Copiez LG PC Suite depuis une Carte SD LG PC Suite IV est un logiciel qui facilite la connexion entre votre mobile et votre PC grâce à un câble USB. Vous pourrez ainsi utiliser les fonctionalités de votre téléphone sur votre PC. Fonctions principales de LG PC Suite IV • Créez, éditez et effacez les données de votre mobile. • Synchronisez les données entre un PC et un téléphone 'Contacts, Calendrier, Messages SMS, Favoris, Appels). • Transférez vos photos, vidéos et musiques facilement en faisant glisser simplement les fichiers entre le PC et le Mobile grâce à vot..

Le modèle LG-P500 ne prend - Page 109

15 mode stockage de masse. • Exécutez le fichier 'LG installer.exe" sur votre PC et suivez les instructions". * Lorsque l'installation de LG PC Suite IV est complétée, désactivez de mode Stockage de Masse, et passez au mode LG PC Suite IV NOTE: N'effacez aucun autre fichier d'installation de votre carte mémoire, cela pourrait endommager l'application préinstallée sur votre mobile. 10. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone et votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre PC. Vous ..

Avertissement - Page 110

16 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le câble USB est bien branché. Ouvrez la barre de notification et appuyez sur Connecté avec un câble USB. Appuyez sur Monter pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte microSD de votre téléphone et l'ordinateur. Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est considérée comme un périphéri..

1 - Page 111

17 l'appareil photo, la galerie et la musique. Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour déconnecter correctement les périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte. Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur. Ouvrez la barre de notification et appuyez sur Désactiver le périphérique de stockage USB . Appuyez sur Désactiver dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. 12. Maintien du téléphone à la verticale Tenez le téléphone à la verticale, comme tout a..

AVERTISSEMENT : - Page 112

18 Présentation du téléphone Pour activer le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes. Pour désactiver le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre. AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s’asseoir sur le téléphone risque d’endommager l’écran LCD et les fonctionnalités de l’écran tactile. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l’écran LCD. Cela risquerait de provoquer des dysfonctionnements au niveau du capteur. Touche Acc..

19 - Page 113

19 Cache arrière Batterie Logement de carte SIM Emplacement de carte mémoire Micro SD Lentille de l’appareil photo Prise du chargeur/du câble micro-USB Connecteur du casque stéréo Touches de volume - Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie. - Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs. - Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption. Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage Microphone

..

Installation de la carte - Page 114

20 Installation de la carte SIM et de la batterie Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie : Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez fermement le téléphone dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Pour finir, soulevez le couvercle de la batterie avec votre index. 1 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. 2 Présentation ..

Chargement de la - Page 115

21 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone Replacez le cache de la façade arrière du téléphone. 3 4 Chargement de la batterie. Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du LG-P500. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le LG- P500 en charge jusqu'à ce que s'affiche.

..

Installation de la carte - Page 116

22 REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. REMARQUE : L e LG-P500 est doté d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Installation de la carte mémoire Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Pour insérer une carte mémoire : REMARQUE : Le LG-P500 prend en charge les car..

AVERTISSEMENT - Page 117

23 Abaissez le taquet de protection. AVERTISSEMENT N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. 3

..

Formatage de la carte - Page 118

24 Formatage de la carte mémoire Votre carte mémoire est peut- être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser. AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications pour ouvrir le menu des applications. Faites défiler le menu et appuyez sur Paramètres . Accédez à Stockage (pour version Android 2.2, carte SD et mémoire) Désactivez la carte SD. Appuyez sur Formater la carte SD, puis confirmez votre choix. Si vous avez activé le verrouillage par sc..

• - Page 119

25 Conseils d'utilisation de l'écran tactile Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone. Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante. Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante. Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent. Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran t..

- Page 120

26 tactile grâce au verrouillage automatique des touches pendant les appels. Verrouillage du téléphone Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P500, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour verrouiller votre appareil. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie. De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, au bout d'un instant l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie. - Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif ..

Mode Silencieux - Page 121

27 Écran de déverrouillage Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-P500, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour déverrouiller l'écran. Mode Silencieux Sur la barre de notification, appuyez sur l'icône pour qu'elle devienne . Ou si vous n'utilisez pas le schéma de déverrouillage, faites tout simplement glisser vers la droite. Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche Menu , Accueil , Précédent ou Marche- Arrêt . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser votre doigt v..

Ajout de gadgets à votre - Page 122

28 permettent d'accéder d’une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus. Appuyez sur l'icône Téléphone pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel. Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Appuyez sur l'onglet Applications en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Appuyez sur l'icône de Message pour accéder au menu de la messagerie. Ce menu vous permet de créer un nouveau message. Appuyez sur cette touche pour ouvrir le site de Google. Ajout de gadgets à votre écran d..

Retour à une application - Page 123

29 relâchez votre pression sur l'écran. ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil. ASTUCE ! Pour supprimer une icône d'application sur l'écran d'accueil, effectuez une pression prolongée sur l'icône de raccourci que vous souhaitez supprimer et faites-la glisser vers . ASTUCE ! Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran). Retour à une application récemment utilisée Appuyez sur la t..

Affichage de la barre - Page 124

30 <Android 2.2> Sonnerie Connexion 3G GPS Bluetooth Wi-Fi Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Notifications . Ici, vous pouvez vérifier et gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications. Affichage de la barre d'état La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetoo..

- Page 125

31 Icône Description Casque avec fil Transfert d'appel Appel en attente Haut-parleur Mode Muet Appel manqué Bluetooth activé Bluetooth connecté Avertissement système Alarme Nouveau message vocal Mode Avion Silencieux Vibration Pas de carte SD Batterie chargée Icône Description Batterie en charge Données entrantes Données sortantes Données entrantes et sortantes USB vers PC Télécharger Charger GPS en acquisition GPS activé <Android 2.2> [Barre d'état] Icône Description Pas de carte SIM Aucun signal

..

Clavier visuel - Page 126

32 Icône Description La fonction Wi-Fi est activée et la connexion assurée Casque avec fil Transfert d'appel Appel en attente Haut-parleur Mode Muet Appel manqué Bluetooth activé Bluetooth connecté Avertissement système Alarme Nouveau message vocal Mode Avion Silencieux Vibration Icône Description Pas de carte SD Batterie chargée Batterie en charge Données entrantes Données sortantes Données entrantes et sortantes USB vers PC Télécharger Charger GPS en acquisition GPS activé Clavier visuel Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automati..

Clavier Qwerty (clavier du - Page 127

33 simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter. Clavier Qwerty (clavier du téléphone) Touche Maj : appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules. Touche XT9 : active et désactive le mode XT9. Touche Réglage Touche de chiffres et symboles : permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. majuscules. Touche Entrée permet de faire disparaître le clavier de l'écran. Touche Supprimer permet de déplacer les curseurs entre les lettres. Saisie de texte Clavier permet de basculer e..

- Page 128

34 Mode 123 Ce mode vous permet de saisir plus rapidement des chiffres dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié. Saisie des lettres accentuées Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnol (par ex., « à »). Lorsque la lettre correspondante disparaît, appuyez plusieurs fois sur la touche, jusqu'à ce que le caractère accentué souhait..

Confi - Page 129

35 La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un. Création de votre compte Google Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications pour ouvrir le menu des applications. Appuyez sur Google mail, puis sur Suivant > Créer pour ouvrir l'assistant de configuration de Google Mail™. Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votr..

IMPORTANT - Page 130

36 et bénéficier des services Google sur votre téléphone. Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.) Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ et Google Map™ ; IMPORTANT • Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, a..

• - Page 131

37 lors de la configuration, vos paramètres ne seront pas rétablis. • Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

..

ASTUCE : - Page 132

38 Émission d’un appel Appuyez sur pour ouvrir le clavier. Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône Effacer . Appuyez sur l'icône Appeler pour émettre l'appel. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur Raccrocher . ASTUCE : Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur . Appel des contacts Appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts. Après avoir appuyé sur Rechercher , parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler. ..

Remarque : - Page 133

39 Pour envoyer un message d’excuse, appuyez sur le bouton Excuse. Si l’appelant vous est inconnu, ce bouton de message d’excuse n’est pas disponible. Réglage du volume pendant l'appel Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de volume haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone. Émettre un second appel Pendant votre appel initial, puis sur la touche . Ensuite, sélectionnez le numéro à appeler. Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts. Appuyez sur l'icône Appeler pour émettre l'appel. Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel..

Paramètres d'appel - Page 134

40 ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante dans le journal des appels. ASTUCE : Appuyez sur la touche Menu , puis sur Effacer le journal d'appels pour supprimer tous les éléments enregistrés. Paramètres d'appel Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur. Faites défiler le menu et appuyez sur Paramètres . Appuyez sur Paramètres d'appel . 1 2 Appels

..

Contacts - Page 135

41 Contacts Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts. Recherche d'un contact Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes : Sur l'écran d'accueil Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts. Appuyez sur Rechercher et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Ajout d'un nouveau contact Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis saisissez le nom du nouveau contact. Appuyez ensuite sur ..

Suppression d'un contact de - Page 136

42 à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or. Suppression d'un contact de votre liste de favoris Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts. Appuyez sur l'onglet Favoris et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant. Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris. 1 2 3 Contacts

..

Messages/E-mail - Page 137

43 Messages/E-mail Messages Le téléphone LG-P500 réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial. Envoi d'un message Appuyez sur l'icône de l'écran d'accueil, puis sur Nouveau message pour ouvrir un message vierge. Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ À . Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. REMARQUE : Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce ..

Ouverture de l'application E-mail - Page 138

44 AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence. REMARQUE : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit. Boîte classée Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations. Utilisation des émoticônes Égayez vos messages en les agrémentant d’émoticônes. Lorsque vous rédigez un message, appuye..

Écran Comptes - Page 139

45 La première fois que vous ouvrez l'application E-mail , un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie. Une fois la configuration initiale terminée, l'application E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception (si vous ne possédez qu'un seul compte) ou l'écran Comptes (si vous possédez plusieurs comptes). Écran Comptes L'écran Comptes affiche une liste contenant votre boîte de réception combinée et tous vos comptes de messagerie. Ouvrez l'application E-mail. Si vous ne vous trouvez pas dans l'écran Comptes, appuyez sur la to..

Marquage d'un message comme - Page 140

46 Appuyez sur E-mail . Appuyez sur Boîte de réception combinée (dans l'écran Comptes). Les messages figurant dans la boîte de réception combinée s'affichent en différentes couleurs, indiquées sur la gauche, correspondant à celles de vos comptes dans l'écran Comptes. Seuls les derniers e-mails reçus par vos comptes sont téléchargés sur le téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur Charger plus de messages au bas de la liste des e-mails. Lecture de messages Appuyez sur le message à lire. En plus du message, l'écran qui s'affiche contient diverses i..

1 - Page 141

47 f Pendant la lecture d'un message, appuyez sur la touche Menu , puis sur Supprimer . Pour plusieurs types de comptes, les messages supprimés sont transférés dans un dossier Corbeille. Au cas où vous les auriez supprimés par erreur, vous avez toujours la possibilité de les récupérer. Marquage d'un message à suivre Vous pouvez ajouter une étoile aux messages importants pour en faciliter le suivi. Marquage d'un message à suivre f Pendant la lecture d'un message, appuyez sur l'étoile figurant dans son en-tête. OU f Dans la liste des messages d'un dossier, appuyez sur l'étoile d..

Messages/E-mail - Page 142

48 Appuyez sur la touche Menu, puis sur Ajouter Cc/CCi pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail. Rédigez le texte du message. Appuyez sur la touche Menu, puis sur Pièce jointe pour ajouter des fichiers à votre message. Appuyez sur le bouton Envoyer . Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur le bouton Enregistrer pour l'enregistrer dans le dossier Brouillons. Dans le dossier Brouillons, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si..

- Page 143

49 Utilisation des dossiers de comptes Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers. Ajout et modification de comptes de messagerie Ajout d'un compte de messagerie Appuyez sur la touche Menu , puis sur Ajouter un compte . Appuyez sur le bouton Suivant . Au besoin, cela permet également de définir les paramètres d'un compte de messagerie. Saisissez le nom du compte, indiquez comment afficher v..

Familiarisation avec le viseur - Page 144

50 Familiarisation avec le viseur Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté. Luminosité : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé. Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section Utiliser les paramètres avancés . Mis..

Utilisation du mode de - Page 145

51 ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran. Utilisation du mode de mise au point Vous pouvez sélectionner les options de mise au point suivantes : Mise au point auto : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique. Macro : permet de prendre de très gros plans. Si vous essayez de prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, ..

Appareil photo - Page 146

52 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l’appareil photo a effectué la mise au point. Relâchez le déclencheur. Lorsque la photo est prise Votre photo s'affiche à l'écran. Envoyer Appuyez pour partager votre photo via Bluetooth , e-mail , Facebook, Google mail , messagerie, Picasa ou Twitter . REMARQUE : Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires. Définir comme Appuyez pour utiliser l'image comme icône de Contact ou Fond d'écran . Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée. 5 6 Permet de supprimer l'i..

- Page 147

53 (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) . ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l’appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. Sélectionnez parmi les valeurs ISO suivantes : Automatique , 400, 200 et 100 . Balance blancs : choisissez entre Automatique , Incandescent , Soleil , Fluorescent et Nuageux . Effet de couleur ; définissez une tonalité pour votre nouvelle photo. Lorsque vous av..

Appareil photo - Page 148

54 Visualisation : si vous activez la Visualisation, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement. Son prise vue : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue. Emplacement : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte. REMARQUE : Cette fonction est disponible unique..

Visualisation des photos - Page 149

55 Visualisation des photos enregistrées Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Appuyez simplement sur , puis sur l'écran pour que Diaporama et Menu s'affichent. ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos. : appuyez sur cette touche pour lancer le diaporama. : appuyez sur cette touche pour partager le contenu ou le supprimer. Appuyez sur Plus pour afficher davantage d'options. Détail : permet d'obtenir des informations sur le contenu. Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écra..

Familiarisation avec le viseur - Page 150

56 Familiarisation avec le viseur Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté. Vous pouvez utiliser la fonction zoom avant de commencer à enregistrer une vidéo. Il n'est pas possible de contrôler la fonction zoom pendant l'enregistrement. Luminosité : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans la Vidéo. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de lumin..

REMARQUE : - Page 151

57 Enregistrement d’une vidéo rapide Ensuite, faites glisser le déclencheur vers le bas, l'icône s'affichera alors. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran. Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo. Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement. REC s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo. Touchez à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement. 1 2 3 4 5 6 Après avoir enregistré une vidéo Une image fixe représentant la vidéo prise s..

Utilisation des - Page 152

58 Permet d'accéder au lecteur multimédia et d'afficher les vidéos enregistrées. Utilisation des paramètres avancés Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant tourner la molette. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche Précédent . Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnemen..

ASTUCE : - Page 153

59 Réinitialiser : permet de réinitialiser tous les réglages de la caméra vidéo. : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide. ASTUCE : Lorsque vous filmez une vidéo en couleur, vous pouvez ensuite la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas faire passer une vidéo en noir et blanc ou sépia à la couleur. Visualisation des vidéos enregistrées 1 Dans le viseur, appuyez sur . 2 Votre galerie s'affiche à l'écran. 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher a..

Utiliser comme - Page 154

60 Vos photos et vidéos Réglage du volume lors de la lecture d’une vidéo Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone. Définition d’une photo comme papier peint Appuyez sur la photo que vous voulez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir. Touchez l'écran pour accéder aux options. Touchez Utiliser comme , puis appuyez sur Sélectionner . 1 2 3

..

Mode d'affichage - Page 155

61 Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédias sur une carte mémoire pour accéder facilement à toutes vos images et vidéos. Appuyez sur l'onglet Applications , puis sélectionnez Galerie . Vous pouvez ouvrir une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias. REMARQUE : N'oubliez pas d'insérer une carte mémoire dans le téléphone pour pouvoir enregistrer vos photos et accéder à vos images. Sans carte mémoire, le téléphone ne pourra pas affi cher de photo ou de vidéo sans les images Picasa se trouvant dans votre album Picasa. Mode d'affichage..

ASTUCE : - Page 156

62 Menu d'options Mes images Sélectionnez une photo, puis appuyez de façon prolongée pour afficher les options disponibles. Envoi d’une photo Pour envoyer une photo, appuyez de façon prolongée sur la photo de votre choix. Sélectionnez Partager . Choisissez l'une des options suivantes : Bluetooth, E-mail, Google Mail™, SMS/MMS, SNS ou Picasa. Si vous choisissez E-mail, Google Mail™ ou SMS/MMS , la photo est jointe à un message. Vous pouvez ensuite rédiger et envoyer ce message normalement. ASTUCE : Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone,..

REMARQUE : - Page 157

63 Création d'un diaporama En mode Vue complète, vous pouvez visionner un diaporama pour éviter d’avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement. Appuyez de façon prolongée sur une photo, puis sélectionnez Diaporama . Afficher les informations de votre photo Vous pouvez afficher les informations associées à une photo, notamment le nom, la date, l'heure, la taille et le type. Touch Menu > More > Details . Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB Transfert de fichiers par le biais de périphériques USB Connectez le téléphone LG- P500 à un ..

Musique - Page 158

64 Musique Le téléphone LG-P500 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur Musique. Lecture d’une chanson Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications et sélectionnez Musique . Appuyez sur Chansons . Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire. Touchez pour mettre la chanson sur pause. Touchez pour passer à la chanson suivante. Appuyez sur pour revenir à la première partie de la chanson. Appuyez deux fois sur pour revenir à la chanson précédente. Pour changer le volu..

Utilisation de la radio - Page 159

65 contenu. Utilisation de la radio Votre téléphone LG-P500 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements. REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque. Recherche de stations Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Elles sont alors associées à un numéro de canal spécifique. Vous n'aurez donc plus à les régler par la suite. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone. Lancement d'un..

REMARQUE : - Page 160

66 REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner un canal à l'aide de la molette affichée. Réinitialisation des stations Appuyez sur la touche Menu et choisissez Réinitialiser ce canal pour réinitialiser le cana actuel, ou bien choisissez Réinitialiser tous les canaux pour réinitialiser tous les canaux. Écoute de la radio Appuyez sur Écouter via pour pouvoir définir le haut-parleur ou le casque avec fil afin d'écouter la radio. ASTUCE : Pour améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne radio. 1 1 AVERTISSEMENT : Si vous branchez un c..

Utilitaires - Page 161

67 Réglage des alarmes Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications et sélectionnez Horloge . Pour ajouter une alarme, appuyez sur . Définissez l'heure et appuyez sur pour activer l'alarme. Une fois l'heure définie, le LG- P500 vous indiquera le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche. Définissez les options Répéter, Sonneries ou Vibreur et donnez un nom à l'alarme. Touchez Terminé . Appuyez sur la touche Menu pour ajouter une alarme ou définissez la durée de l'option Répéter après ou le volume de l'alarme à partir des paramètres. 1 2 3 4 5 Utilisation..

Modification de - Page 162

68 Utilitaires Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un Nouvel événement. Appuyez ensuite sur Nouvel événement . Appuyez sur Objet , puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début de l'événement. Vous pouvez également appuyer sur Lieu pour saisir un emplacement. Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur Description et saisissez les informations voulues. Si vous souhaitez que l'alarme se répète, définissez Répétition et Rappels , si nécessaire. 3 4..

Enregistrement d’un son ou - Page 163

69 Maintenez l'appui sur un fichier pour disposer des options Ouvrir, Télécharger, Renommer, Déplacer, Copier, Supprimer, Envoyer et Propriétés. Ces options dépendent du type de fichier. Appui sur la touche Menu Nouveau : permet d'ajouter un document, une Feuille de calcul, une Présentation ou un Dossier. Actualiser : permet d'actualiser les données. Trier : permet de classer par Nom, Date ou Taille. Préférences : permet de définir les paramètres de ThinkFree Office. Mettre à jour : permet de mettre à jour ThinkFree Office. À propos de : permet d'obtenir plus d'informations a..

Utilitaires - Page 164

70 Envoi du mémo vocal Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur la touche Menu , puis Partager . Choisissez entre Bluetooth, E- mail, Google Mail™ et SMS/ MMS . Si vous sélectionnez E-mail, Google Mail™ ou SMS/MMS , l'enregistrement vocal sera ajouté au message que vous pourrez rédiger et envoyer normalement. 1 2 Utilitaires

..

REMARQUE : - Page 165

71 Navigateur Le Navigateur vous donne accès rapidement à un univers coloré de jeux, musique, d'informations, de sports, divertissement et bien plus encore, directement sur votre téléphone mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts. REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau. Utilisation des options Appuyez sur la touche Menu pour voir les options. Nouvelle fenêtre : permet d'ouvr..

Le Web - Page 166

72 • Sélectionner le texte : appuyez sur les lignes à copier pour les sélectionner. Appuyez de façon prolongée sur une zone de saisie pour pouvoir y coller votre sélection. • Infos sur la page : permet d'afficher les informations relatives à la page Web. • Partager la page : permet d'envoyer la page Web. • Téléchargements : permet d'afficher l'historique de téléchargement. • Paramètres : permet de définir les paramètres du navigateur. ASTUCE ! Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche Précédent . Ajout et ouverture de favoris Appuyez sur la to..

Paramètres - Page 167

73 Connexions sans fil Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. De plus, elle vous permet également de définir des réseaux mobiles et le mode Avion. Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées. Son Permet de régler le son, les paramètres de notification par défaut et le mode Vibreur. Vous pouvez également gérer les fonctions sonores et le retour haptique. Ecran Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran. Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous fai..

Paramètres - Page 168

74 Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez définir un code PIN ou un Mot de passe à la place du schéma, ou bien ne choisir Aucune de ces options. Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage. Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM. Mots de..

- Page 169

75 Applications Vous pouvez gérer les applications et configurer les raccourcis de lancement rapide. Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market. Gérer les applications : permet de gérer et supprimer les applications installées. Services opérationnels : vérifiez régulièrement les services opérationnels Développement : permet de définir les options pour le développement de l'application. Utilisation de la mémoire : permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications (uniquement disponible sur..

Paramètres - Page 170

76 Appuyez sur Recherche Google afin de pouvoir définir les paramètres de la recherche Google. Définissez précisément les éléments recherchés pour des résultats de recherche optimaux. Choisissez parmi les options Web , Applications, Contacts, Rechercher dans les messages, Musique ou Twitter . Date et heure Permet de définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de date et heure. Langue et clavier Permet de définir la langue et les paramètres régionaux ainsi que les options de saisie de texte et de correction automatique. Accessibilité Les paramètres d'Accessibilit..

Activation du Wi-Fi - Page 171

77 Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Avec le Wi-Fi, surfez sur Internet sans fil ni surcoût. Activation du Wi-Fi Sur l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur pour l'activer. À partir du Menu, sélectionnez Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Wi-Fi . Connexion au Wi-Fi Choisissez le réseau Wi-Fi auquel se connecter. Si le symbole s'affiche, un mot de passe de connexion est requis. ASTUCE : Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est po..

REMARQUE : - Page 172

78 ASTUCE : Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Dans ce cas, si votre téléphone dispose d'un accès au réseau 3G, il est possible qu'il se connecte automatiquement au réseau 3G, engendrant éventuellement un surcoût. REMARQUE : Le LG-P500 prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x . Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, remplissez le code dans la fenêtre contextuelle..

Mise à jour du logiciel LG - Page 173

79 Mise à jour du logiciel Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site Web http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/ index.jsp → et sélectionnez votre pays et votre langue. Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute ..

Certification DivX Certified - Page 174

80 pour savoir comment enregistrer votre téléphone. Certification DivX Certified ® pour la lecture de vidéos DivX ® jusqu'à 320 x 240. DivX ® , DivX Certified ® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence. Mise à jour logicielle

..

- Page 175

81 Températures ambiantes Max : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge) Min : -10 °C Déclaration de conformité Déclaration de conformité LG-P500 La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle). BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168 Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus. Nom Date de publication Doo Haeng Lee/Directeur..

Utilisez toujours des accessoires d’origine LG. - Page 176

82 Les accessoires suivants sont fournis avec votre LG-P500. (Les articles décrits cidessous peuvent être offerts en option.) Chargeur Câble de données Permet de raccorder et de synchroniser le LG-P500 à votre ordinateur. Batterie Guide de l’ utilisateur Pour en savoir plus sur votre LG-P500. Casque d’écoute stéréo REMARQUE : • Utilisez toujours des accessoires d’origine LG. • L’utilisation d’autres accessoires pourrait annuler la garantie. • Les accessoires peuvent varier selon la région. Accessoires

..

Enregistrement de - Page 177

83 Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB > Ouvrir le dossier pour voir les fichiers . Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers à l'aide de périphériques de ..

- Page 178

84 Lecture de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone Lecture de fichiers musicaux Accédez au fichier voulu et sélectionnez-le pour la lecture. Lecture des fichiers vidéo Accédez au fichier voulu et sélectionnez-le pour la lecture. Déplacement de contacts d'un ancien téléphone vers le téléphone actuel Exportez vos contacts dans un fichier CSV à partir de votre ancien téléphone vers l'ordinateur à l'aide d'un programme de synchronisation PC. Téléchargez le programme Mobile Sync for Android sur le site www.lg.com et installez- le sur l'ordinateur. Exécutez le programme et..

- Page 179

85 Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth Envoi de données via Bluetooth : permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles. * Envoi d'images : exécutez l'application Galerie et sélectionnez Image > Menu . Cliquez sur Partager et sélectionnez Bluetooth > assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez Rechercher des appareils > choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données. * Export de contacts : exéc..

Connexion au FTP (seul - Page 180

86 * Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) : sélectionnez « Paramètres » > « Connexions sans fil » > « Paramètres Bluetooth ». Cochez ensuite la case « Identifiable » et recherchez ce téléphone à partir d’autres appareils. Accédez au service FTP et ouvrez la connexion au serveur FTP. - Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à « Paramètres » > « Connexions sans fil » > « Paramètres Bluetooth ». Ensuite, cochez la case « Identifiable ». La case est décochée au bout de 1..

- Page 181

87 Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même. Message Causes possibles Solutions possibles Erreur SIM Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte. Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée. Aucune connexion réseau Signal faible. Hors réseau GSM. Rapprochez-vous d'une fenêtre ou d'une zone en plein air. Consulte..

88 - Page 182

88 Dépannage Message Causes possibles Solutions possibles Appels indisponibles Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée, limite de facturation atteinte Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2. Impossible d'allumer le téléphone La pression sur la touche Marche/ Arrêt n'est pas assez longue Batterie déchargée. Les contacts de la batterie sont sales. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes. Laissez le chargeur con..

89 - Page 183

89 Message Causes possibles Solutions possibles Erreur de chargement La batterie est totalement vide. La température ambiante est en dehors de la plage autorisée. Problème de contact. Pas de tension dans la prise. Chargeur défectueux. Chargeur incorrect. Batterie défectueuse. Rechargez la batterie. Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie. Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension. Si le chargeur ..

Recommandations pour une utilisation sûre et effi - Page 184

90 Veuillez lire ces recommandations. Leur non- respect peut s’avérer dangereux, voire illégal. Exposition aux radiofréquences Informations sur l’exposition aux ondes radio et sur le débit d’absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-P500 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l’exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique...

AVERTISSEMENT - Page 185

91 est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. Entretien et réparation AVERTISSEMENT Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L’utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d’accessoire peut s’avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone. • Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s’avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. • Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des p..

Recommandations pour une utilisation sûre et effi - Page 186

92 • Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie. • Le revêtement de votre téléphone risque d’être endommagé si vous le recouvrez d’un emballage en vinyle. • Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu’il est posé sur du tissu. • Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée. • N’exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive. • Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il ..

Fonctionnement - Page 187

93 Fonctionnement optimal du téléphone Appareils électroniques Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques. • N’utilisez pas votre téléphone à proximité d’équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine). • Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives. • Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement de..

Recommandations pour une utilisation sûre et effi - Page 188

94 en raison de performances inadéquates. • Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n’est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu’il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue. Nuisances auditives Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l’appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la ..

- Page 189

95 de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires. Dans un avion Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions. • Éteignez votre téléphone avant d’embarquer dans un avion. • Ne l’utilisez pas sur la piste sans autorisation de l’équipage. Enfants Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s’étouffer avec les petites pièces. Appels d’urgence Il est possible que les numéros d’urgence ne soient pas d..

Recommandations pour une utilisation sûre et effi - Page 190

96 • Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d’optimiser sa durée d’utilisation. • N’exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l’utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu’une salle de bains. • Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d’entraîner une explosion de cette dernière. • Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d’entraîner une explosion de cette dernière. • Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usa..

Quick Reference Guide - English - Page 191

This guide helps you get started using your phone. If you need more information, please visit www.lg.com. • Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone’s software or your service provider. • This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad. • Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners. • Google™, Google Maps™, Google Mail™, You..

Getting to know your phone - Page 192

2 Getting to know your phone To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds. To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off. Home key - Returns to home screen from any screen. Menu key - Check what options are available. Earpiece Back key - Returns to the previous screen. Search key - Search the web and contents in your phone. Power/Lock key - Powers your phone on/off by pressing and holding the key. - Turns off the screen and locks. WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do n..

- Page 193

3 Back cover Battery SIM card slot microSD memory card slot Camera lens Charger, micro USB cable connector Stereo earphone connector Volume keys - On the home screen: controls ringer volume. - During a call: controls your earpiece volume. - When playing a track: controls volume continuously. Power/Lock key Microphone

..

Getting to know your phone - Page 194

4 Google Account Set-up The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you’re prompted to create one. Creating your Google account On the home screen, touch Applications tab to open the applications menu. Tap Google mail and tap Next > Create to start the Google Mail™ set up wizard. Turn on Wi-Fi From Home Screen , open Notification drawer and touch on. From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi . 1 2 To connect to Wi-Fi Choose Wi-Fi n..

Getting to know the viewfinder - Page 195

5 Getting to know the viewfinder Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image. Settings – Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings . Focus – Touch this icon to select the options menu. See Using the focus mode . Scene mode – Choose from Auto , Portrait , Landscape , Sports , Night , and Sunset ...

Getting to know the viewfinder - Page 196

6 Getting to know the viewfinder Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording. Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video. Settings – Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings . Video size – Touch to set the size (in pixels)..

Important notice - Page 197

7 Important notice Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative. 1. Phone memory When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available. To manage the application On the home screen, touch Applications tab and select Settings > Applications > Manage applications . When all applications app..

Important notice - Page 198

8 To check the battery charge level On the home screen, touch Applications tab and select Settings > About phone > Status . The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen. To monitor and control what uses the battery On the home screen, touch Applications tab and select Settings> About phone> Battery use. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The bod..

When you can’t recall your - Page 199

9 4. Using Unlock pattern Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock, It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds. When you can’t recall your unlock Pattern, PIN, or Password: If you logged in Google account on..

Important notice - Page 200

10 immediately. Please note, after you perform Hard Reset , all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed. WARNING If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing Hard Reset . 6. Connecting to Wi-Fi networks To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to ..

WARNING: - Page 201

11 7. Using a microSD card Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory. Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken. NOTE: Applications can only be saved to the phone's internal memory. WARNING: Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, ..

Getting back to recent - Page 202

12 don’t consume resources unnecessarily. To stop the application you use On the home screen, touch Applications tab and select Settings > Applications > Manage applications . Scroll to the desire application and touch Force stop to stop using it. TIP Getting back to recent Apps - Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently 1 2 9. Copy LG PC Suite from SD Card The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone ..

Connecting your - Page 203

13 Installing LG PC Suite from your microSD memory card Insert your microSD memory card on your phone. ( It may already be inserted on your phone.) Before connecting the USB data cable, make sure that the Mass storage only mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage) , then select Mass storage only check box.) Connect your phone through USB data cable to your PC. • In the status bar, drag the USB icon. • Choose USB Connected and Mount. • You can view the mass storage content on your PC and..

LG-P500 does not support: - Page 204

14 embedded at inboxed SD card. you can simply copy it to your PC. LG-P500 does not support: - PC Connection via Bluetooth - LG Air Sync (Web Sync, R-Click) - OSP (On Screen Phone) - To-do in Calendar - Memo - Java Application User’s guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV. Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected. Open the Notification drawer and touch USB connected. Touch Mount to confirm that you want to transfer files between your phone’s microSD card and the co..

Hold Phone straight - Page 205

15 applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music. To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer’s instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card. Safely disconnect the USB device on your computer. Open the Notification drawer and touch Turn off USB storage . Touch Turn off in the dialog that opens. 12. Hold Phone straight up Please hold the mobile phone straight up as a regular phone. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phon..

Before using the mobile phone, please read fi - Page 206

16 How to save music/video files to the phone Connect your phone to the PC using the USB cable. Touch and drag down the status bar on the home screen. Select USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files . If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually. For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' . Save music or video files from the PC to the phone's removable storage. - You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader. - If there is a video file with ..

- Page 207

17 How to move the contacts from the old phone to the current phone Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program. Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable. Select the Contacts icon. Go to Menu > File > Import and select the CSV file saved in the PC. If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are..

Before using the mobile phone, please read fi - Page 208

18 * Exporting contacts: Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press Menu and Select Share > Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on and select Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list. * Sending multi-selected contacts: Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch Multiselect . Select the contacts you want to send or press Menu key and touch Select all > Touch Share > Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on and select Scan for devices > Choose the device..

Gebruikershandleiding
LG-P500
P/N : MMBB0393911 (1.2)
G
www.lg.com
NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH
Gebruikershandleiding
LG-P500
A QUESTION ABOUT
YOUR MOBILE PHONE?
local tariff
local tariff
015 - 200 255
0900 - 543 5454
Our Customer Service is there to support you: