LG-P500 - LG LGP500 Manual

LG-P500 - LG LGP500 Manual

Sponsored Links

Owners Manual Summary


Search in this Manual:

P/N : MMBB0393955 (1.2) - Page 1

Naudotojo vadovas Lietotāja rokasgrāmata Kasutusjuhend LG-P500 P/N : MMBB0393955 (1.2) G www.lg.com L I E T U V I Ų LAT VIEŠU E E S T I

..

- Page 2

WiFi (WLAN) Šis įrenginys veikia visose Europos valstybėse. WLAN galima naudotis ES, esant patalpose, be apribojimų, tačiau juo negalima naudotis esant lauke Prancūzijoje, Rusijoje ir Ukrainoje. WiFi (WLAN) Šo aprīkojumu drīkst izmantot visās Eiropas valstīs. WLAN var neierobežoti lietot iekštelpās Eiropas Savienībā, taču to nevar lietot Francijā, Krievijā un Ukrainā ārpus telpām. WiFi (WLAN) Seadet tohib kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides. WLAN-i võib Euroopa Liidu riikides piiramatult siseruumides kasutada, kuid seda ei tohi Prantsusmaal, Venemaal ja Ukrainas k..

naudotojo vadovas - Page 3

• Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus. • Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis silpnaregiams. • © „LG Electronics, Inc.“, 2010. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams. • „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Google Talk™“ ir „And..

- Page 4

Seno prietaiso išmetimas 1 Jei gaminys pažymėtas perbraukto šiukšlių konteinerio ženklu, jam taikytina Europos Direktyva 2002/96/EC. 2 Visus netinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius prietaisus išmeskite atskirai nuo buitinių atliekų, juos reikia atiduoti į valstybės ar vietos valdžios nurodytus surinkimo punktus. 3 Tinkamai utilizavus seną prietaisą nebus neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. 4 Daugiau informacijos apie senų prietaisų išmetimą galite gauti iš vietinės valdžios atliekų tvarkymo specialistų, atliekų tvarkymo įmonių ar parduotuvės..

Turinys - Page 5

3 Turinys Svarbi pastaba ........................ 6 Pažintis su telefonu .............. 16 SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas ...... 18 Atminties kortelės įdėjimas ...20 Atminties kortelės formatavimas ....................... 21 Jūsų pradžios ekranas .......... 23 Patarimai dėl jutiklinio ekrano ................................. 23 Pastaba ............................... 23 Artumo jutiklis ...................... 23 Telefono užrakinimas ............ 23 Ekrano atrakinimas .............. 24 Pradinis puslapis ................. 25 Valdiklių pridėjimas pradžios ekrane ........

Turinys - Page 6

4 žvaigždutėmis ...................... 42 Darbas su paskyrų aplankais ............................. 44 El. pašto paskyrų pridėjimas ir redagavimas ..... 44 Fotoaparatas ......................... 46 Susipažinimas su vaizdo ieškikliu ............................... 46 Fokusavimo režimo naudojimas .......................... 47 Greitas fotografavimas ......... 47 Padarius nuotrauką .............. 48 Papildomų parametrų naudojimas .......................... 48 Vaizdo kamera ...................... 52 Susipažinimas su vaizdo ieškikliu ............................... 52 Greitas vaizd..

5 - Page 7

5 Parankiniai ............................ 62 Žadintuvo nustatymas .......... 62 Skaičiuotuvo naudojimas ...... 62 Įvykio įtraukimas į kalendorių ........................... 62 Kalendoriaus rodinio keitimas .............................. 63 „ThinkFree Office“ ................ 63 Balso įrašymas .................... 64 Garso ar balso įrašymas ....... 64 Balso įrašo siuntimas ........... 64 Žiniatinklis ............................ 65 Naršyklė .............................. 65 Parinkčių naudojimas ........... 65 Adresyno papildymas ir naudojimas ............................

Svarbi pastaba - Page 8

6 Svarbi pastaba Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje. 1. Telefono atmintis Kai laisvos telefono atminties yra mažiau nei 10 %, jūsų telefonas negalės priimti naujos žinutės. Jūs turite patikrinti telefono atmintį ir ištrinti kai kuriuos duomenis, pvz., programas ar žinutes, ir taip atlaisvinti atmintį. Norėdami tvarkyti programą Pradžios ekrane palieskite skirtuką Programos ir pasirinkite Parametrai > Pr..

ĮSPĖJIMAS. - Page 9

7 sinchronizavimo su „Google Mail“, „Kalendoriumi“, „Kontaktais“ ir kitas programas. – Kai kurios atsisiųstos programos gali naudoti akumuliatoriaus energiją. Norėdami patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį Pradžios ekrane palieskite skirtuką Programos ir pasirinkite Parametrai > Apie programas > Būsena . Akumuliatoriaus būsena (įkrovimas, iškrovimas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto) pasirodys ekrano viršuje. Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kas naudoja akumuliatoriaus energiją Pradžios ekrane palieskite skirtuką Programos ir pasirinkite Pa..

Kai neprisimenate atrakinimo - Page 10

8 ĮSPĖJIMAS. Norėdami užtikrinti savo telefono ir asmeninių duomenų saugumą programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pvz., „Android Market™“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali blogai veikti arba gali atsirasti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus reikia pašalinti iš telefono. 4. Atrakinimo šablono naudojimas Nustatykite atrakinimo šabloną, kad apsaugotumėte telefoną. Atidaromas ekranų rinkinys, kuris padės jums nupiešti ekrano atrakinimo šabloną. ĮSPĖJIMAS. Atsargumo priemonės, kurių ..

Dėmesio! - Page 11

9 „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus. Dėmesio! Jei iš naujo atkursite gamyklinius parametrus, visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti. Prieš atkurdami gamyklinius parametrus nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos. Išjunkite telefoną. Paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 10 sek.: maitinimo mygtukas + pradžios ekrano mygtukas + garsumo mažinimo mygtukas. Įjungę maitinimą atlaisvinkite šiuos mygtukus. 5. Visiškas nustatymas iš naujo * Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas..

Svarbi pastaba - Page 12

10 6. Prisijungimas prie „Wi- Fi“ tinklų Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja pritaikytas saugos funkcijas ir jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką. Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo Pradžios ekrane palieskite skirtuką Programos ..

ĮSPĖJIMAS. - Page 13

11 turite įdėti „microSD“ atminties kortelę. Neįdėję atminties kortelės, padarytų nuotraukų ar vaizdo įrašų išsaugoti negalėsite. ĮSPĖJIMAS. Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis. Norėdami saugiai išimti atminties kortelę pasirinkite Pradžios ekranas > Programų parametrai > Saugykla (Skirta „Android 2.2“ versijai, SD kortelei ir telefono saugyklai) > Atjungti SD kortelę. 8. Programų atidar..

Svarbi pastaba - Page 14

12 9. Nuo SD kortelės nukopijuokite „LG PC Suite“ (LG kompiuterio programų paketą) „LG PC Suite IV“ yra programa, padedanti sujungti jūsų mobilųjį telefoną ir kompiuterį naudojant USB duomenų ryšio laidą, kad kompiuteryje būtų galima naudotis mobiliojo telefono funkcijomis. Svarbiausios „LG PC Suite IV“ funkcijos • Galimybė patogiai kurti, keisti ar ištrinti telefono duomenis • Sinchronizuoti kompiuteryje ir telefone esančius duomenis (aplankuose Adresatai, Kalendorius, Žinutės (SMS), Adresai, Skambučių registras) • Patogiai perkelti multimedijos rinkm..

Telefono prijungimas - Page 15

13 • Galite peržiūrėti duomenų laikmenos turinį kompiuteryje ir perkelti rinkmenas. • Nukopijuokite talpiojoje atmintyje esantį „LGPCSuiteIV“ aplanką į kompiuterį. • Kompiuteryje paleiskite rinkmeną „LGInstaller. exe“ ir vykdykite pateiktus nurodymus. * Kai baigsite diegti „LG PCSuite IV“, išjunkite režimą Tik talpioji atmintis , tuomet bus paleista „LG PCSuite IV“. PASTABA. Nepašalinkite ar neištrinkite atminties kortelėje įdiegtos kitos programos rinkmenos, nes galite sugadinti telefone įdiegtas programas. 5 10. Telefono prijungimas prie kompiuterio..

Svarbi pastaba - Page 16

14 – „Java“ programos Naudotojo vadovą, skirtą „PC Suite IV“, rasite meniu „Help“ (Žinynas), kai įdiegsite „PC Suite IV“. Norėdami prijungti telefoną prie USB prievado kompiuteryje naudokite prie telefono pridedamą USB kabelį. Gausite pranešimą, kad prijungtas USB kabelis. Atidarykite pranešimų juostą ir palieskite prijungtą USB. Palieskite Prijungti , kad patvirtintumėte, jog norite perkelti rinkmenas iš telefono „microSD“ kortelės į kompiuterį ir atvirkščiai. Kai telefonas bus prijungtas kaip USB saugykla, jūs gausite pranešimą. Jūsų telefon..

Telefoną laikykite - Page 17

15 kortelę bei atjunkite USB įrenginius, kad neprarastumėte kortelėje esančiosinformacijos. Kompiuteryje saugiai atjunkite USB įrenginį. Atidarykite pranešimų juostą ir palieskite Išjungti USB saugyklą . palieksite Išjungti . 12. Telefoną laikykite statmenai Kaip įprasta, telefoną laikykite statmenai. Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė. 1 2 3 13. Kai vaizdas ekrane staiga sustoja Jei telefonas nereaguoja į naudotojo įvestis arb..

Pažintis su telefonu - Page 18

16 Pažintis su telefonu Norėdami įjungti telefoną, 3 sek. palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką. Norėdami telefoną išjungti, 3 sek. palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką ir palieskite „Telefono išjungimas“. Pradžios ekrano mygtukas – grįžta į pradžios ekraną iš bet kurio ekrano. Meniu mygtukas – patikrinamos galimos parinktys. Ausinė Mygtukas Atgal – grįžta į ankstesnį ekraną. Paieškos mygtukas – ieško tinklalapyje ir telefono turinyje. Maitinimo / užrakinimo mygtukas – paspaudus ir palaikius mygtuką įjungia / išjungia telefoną. – išjungia ..

- Page 19

17 Galinis dangtelis Akumuliatorius SIM kortelės anga „microSD“ atminties kortelės anga Fotoaparato objektyvas Kroviklis, USB kabelio mikrojungtis Stereofoninių ausinių jungtis Garsumo mygtukai – Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas. – Skambučio metu: reguliuojamas ausinės garsumas. – Kai leidžiamas garso takelis: nuolat valdomas garsumas. Maitinimo / užrakinimo mygtukas Mikrofonas

..

Pažintis su telefonu - Page 20

18 SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių: Norėdami nuimti galinį dangtelį tvirtai suimkite telefoną, kitos rankos nykščiu smarkiai spauskite galinį dangtelį, smiliumi nustumkite akumuliatoriaus dangtelį. 1 Įstumkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje. 2 Pažintis su telefonu

..

Telefono krovimas - Page 21

19 Įstatykite akumuliatorių tam skirtoje vietoje, sulygindami telefono ir akumuliatoriaus aukso spalvos kontaktus. Uždėkite galinį telefono dangtelį. 3 4 Telefono krovimas Pastumkite atgal kroviklio jungties dangtelį, esantį LG- P500 šone. Prijunkite kroviklį ir įjunkite į elektros lizdą. LG-P500 reikia krauti tol, kol pamatysite . PASTABA. Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti. PASTABA. LG-P500 turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite šios srities, nes tuomet telefonas veiks ne..

LG-P500 palaiko iki 32 - Page 22

20 Atminties kortelės įdėjimas Norėdami išsaugoti multimedijos rinkmenas, pavyzdžiui, vidiniu fotoaparatu nufotografuotus vaizdus, į telefoną įdėkite atminties kortelę. Norėdami įdėti atminties kortelę: PASTABA. LG-P500 palaiko iki 32 GB talpos atminties kortelę. Prieš įdėdami arba išimdami atminties kortelę išjunkite telefoną. Nuimkite galinį dangtelį. 1 Atidarykite angos apsaugą ir įdėkite atminties kortelę. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią. 2 Pažintis su telefonu

..

Atminties kortelės - Page 23

21 Uždarykite angos apsaugą. ĮSPĖJIMAS. Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis. Atminties kortelės formatavimas Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradedant naudoti, reikės suformatuoti. 3 PASTABA. Formatuojant kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos. Pradžios ekrane palieskite skirtuką Programos ir atidarykite programų meniu. Slinkite ir palieskite Parametrai . Slinkite..

Pažintis su telefonu - Page 24

22 Patarimas. Jei kortelė jau yra išjungta, norėdami ją suformuoti atlikite šiuos veiksmus. Palieskite Programos > Parametrai > Saugykla (Skirta „Android 2.2“ versijai, SD kortelei ir telefono saugyklai) >Formatuoti SD kortelę. Pažintis su telefonu

..

Jūsų pradžios ekranas - Page 25

23 Patarimai dėl jutiklinio ekrano Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone. Paliesti – norėdami pasirinkti meniu / parinktį ar atidaryti programą, palieskite ją. Paliesti ir laikyti – norėdami atidaryti parinkčių meniu arba sugriebti norimą perkelti objektą, palieskite ir laikykite jį. Vilkti – norėdami persikelti per sąrašą ar iš lėto persikelti, vilkite jutikliniu ekranu. Krestelėti – norėdami persikelti per sąrašą ar greitai persikelti, krestelėkite jutiklinį ekraną (greitai vilkite ir atleiskite). Pastaba • Norėdami pasirinkti elementą, p..

Jūsų pradžios ekranas - Page 26

24 yra pakeičiamas užrakto ekranu. – Jei nustačius šabloną veikia kuri nors programa, jos gali veikti ir užrakinus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režmą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo). Atrakinimo šablono nustatymas: sujungdami keturis arba daugiau taškų galite nupiešti savo atrakinimo šabloną. Nustačius šabloną užrakinamas telefono ekranas. Norėdami atrakinti telefoną nupieškite ekrane nustatytą šabloną. Dėmesio! Nustačius atrakinimo ša..

Pradinis puslapis - Page 27

25 piktogramą ir braukite pirštu į dešinę, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Atsidarys paskutinis ekranas, kuriame jūs dirbote. Pradinis puslapis Pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte. Taip pat kiekvieną skydelį galite pritaikyti naudodami valdiklius, sparčiąsias nuorodas į parankines programas, aplankus ir ekrano fonus. PASTABA. Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo. LG pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai,..

Grįžimas į pastarąjį kartą - Page 28

26 Meniu Įdėti į pradžios ekraną palieskite norimo įdėti elemento tipą. Pavyzdžiui, sąraše pažymėkite ir bakstelėkite Aplankai . Pradžios ekrane matysite naujo aplanko piktogramą. Nuvilkite ją į pageidaujamą vietą norimame skydelyje ir patraukite pirštą nuo ekrano. Patarimas. Norėdami pradžios ekrane įdėti programos piktogramą palaikykite palietę norimą į pradžios ekraną įdėti programą. Patarimas. Norėdami pradžios ekrane įdėti programos piktogramą palaikykite spustelėję sparčiosios nuorodos piktogramą, kurią norite ištrinti, ir vilkite . Patari..

Būsenos juostos peržiūra - Page 29

27 <Android 2.2> Ring 3G connection GPS Bluetooth Wi-Fi Palieskite ir pirštu stumkite pranešimų juostą žemyn. Arba pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu ir pasirinkite Pranešimai . Čia jūs galite patikrinti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“, GPS būseną ir kitus pranešimus. Būsenos juostos peržiūra Būsenos juostoje naudojamos skirtingos piktogramos telefono informacijai parodyti, pavyzdžiui, signalo stiprumui, naujoms žinutėms, akumuliatoriaus eksploatavimo laikui ir aktyviems „Bluetooth“ ir duomenų ryšiams. Žemiau yra lentelė, kurioje paaiškintos būsenos ..

Jūsų pradžios ekranas - Page 30

28 Piktograma Aprašymas „Bluetooth“ įjungta „Bluetooth“ prijungtas Sistemos įspėjimas Žadintuvas Naujas balso pašto pranešimas Skrydžio režimas Tyliai Vibruoti Nėra SD kortelės Akumuliatorius visiškai įkrautas Akumuliatorius kraunamas Duomenų įvestis Duomenų išvestis Duomenų įvestis ir išvestis Piktograma Aprašymas USB jungtis su kompiuteriu Atsisiųsti Įkelti Gaunami GPS duomenys GPS funkcija įjungta <Android 2.2> [Būsenos juosta] Piktograma Aprašymas Nėra SIM kortelės Nėra signalo „Wi-Fi“ įjungtas ir prijungtas Laidinės ausinės Skambučių ..

Piktograma - Page 31

29 Piktograma Aprašymas Skambučio sulaikymas Telefono garsiakalbis Skambučio nutildymas Praleistas skambutis „Bluetooth“ įjungta „Bluetooth“ prijungtas Sistemos įspėjimas Žadintuvas Naujas balso pašto pranešimas Skrydžio režimas Tyliai Vibruoti Nėra SD kortelės Piktograma Aprašymas Akumuliatorius visiškai įkrautas Akumuliatorius kraunamas Duomenų įvestis Duomenų išvestis Duomenų įvestis ir išvestis USB jungtis su kompiuteriu Atsisiųsti Įkelti Gaunami GPS duomenys GPS funkcija įjungta

..

„Qwerty“ klaviatūra (telefono - Page 32

30 Ekrane rodoma klaviatūra Taip pat galite įvesti tekstą naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra. „Qwerty“ klaviatūra (telefono klaviatūra) Keitimo mygtukas – norėdami įvesti didžiąją raidę palieskite vieną kartą. Norėdami įvesti didžiąsias raides bakstelėkite du kartus. XT9 mygtukas – įjunkite arba išjunkite XT9 režimą. Nustatymo mygtukas Skaičių ir simbolių mygtukas – palieskite..

- Page 33

31 Abc režimas Naudodami šį režimą galite įvesti raides liesdami mygtukus, pažymėtus reikiama raide, vieną, du, tris ar keturis kartus, kol pasirodo reikiama raidė. 123 režimas Šiuo režimu teksto žinutėje galite daug greičiau įvesti skaičius (pvz., telefono numerį). Lieskite mygtukus, atitinkančius reikiamus skaitmenis, o tada vėl įjunkite tinkamą teksto įvesties režimą. Raidžių su kirčio ženklu įvedimas Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „ä“)). Išnykus a..

„Google“ paskyros nustatymas - Page 34

32 Pirmą kartą telefone atidarę „Google“ programą, turėsite prisijungti prie esamos „Google“ paskyros. Jei „Google“ paskyros neturite, būsite paraginti paskyrą sukurti. „Google“ paskyros kūrimas Pradžios ekrane palieskite skirtuką Programos ir atidarykite programų meniu. Bakstelėkite „Gmail“ , tuomet norėdami paleisti „Google Mail™“ nustatymo vedlį palieskite Kitas > Kurti . Palieskite teksto lauką, kad atidarytumėte jutiklinę klaviatūrą, ir įveskite savo bei naudotojo vardą, skirtą „Google“ paskyrai. Kai įvedate tekstą galite persike..

SVARBU - Page 35

33 Prisiregistravę galėsite naudoti „Google Mail™“, „Google“ kalendorių, „Android Market™“ ir „Google Map™“; SVARBU • Kai kurios programos, pvz., „Kalendorius“, veikia tik su pirmąja jūsų pridėta „Google“ paskyra. Jei ketinate savo telefone naudoti daugiau kaip vieną „Google“ paskyrą, pirmiausia prisiregistruokite prie tos paskyros, kurią norėsite naudoti kartu su tokiomis programomis. Prisijungus jūsų „Kontaktai“, „Gmail“ žinutės, „Kalendoriaus“ įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinch..

Kai ekranas yra užrakintas - Page 36

34 Skambinimas Palieskite norėdami atidaryti klaviatūrą. Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių, palieskite piktogramą Valyti . Palieskite piktogramą Skambinti , kai norite skambinti. Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą Pabaiga . PATARIMAS. Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite . Skambinimas jūsų adresatams Palieskite , jei norite, kad būtų rodomi adresatai. Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąją adresato, kuriam norite skambinti, vardo raidę paliesdami Ieškoti . 1..

PATARIMAS. - Page 37

35 Skambučio garsumo reguliavimas Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukštyn ir žemyn dešiniajame telefono šone. Antrasis skambutis Jei norite išsiųsti atsiprašymo žinutę, vilkite atsiprašymo žinučių juostą .Tuomet pažymėkite numerį, kuriuo norite skambinti.Surinkite numerį ar ieškokite tarp adresatų. Palieskite piktogramą Skambinti , jei norite , kad jus sujungtų. Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas. Jei norite keisti skambučius, palieskite . Arba palieskite , kad sukurtumėte ..

Skambučių parametrai - Page 38

36 PATARIMAS. Paspauskite mygtuką „Meniu“, tada palieskite „Išvalyti skambučių žurnalą“, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus. Skambučių parametrai Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiasias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas. Slinkite ir palieskite Parametrai . Bakstelėkite Skambučio parametrai . 1 2 Skambučiai

..

Pradžios ekrane palieskite - Page 39

37 Adresatai Galite pridėti adresatus telefone ir sinchronizuoti juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais. Adresato paieška Yra du adresato paieškos būdai: Pradžios ekrane Pradžios ekrane palieskite , kad atidarytumėte adresatus. Palieskite Ieškoti ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą. Naujo adresato pridėjimas Pradžios ekrane palieskite ir įveskite naujojo adresato numerį, tuomet spauskite meniu klavišą , palieskite Pridėti prie adresato , tuomet Sukurti naują adresatą . Jei prie naujo adresato ..

Norėdami pašalinti adresatą iš - Page 40

38 Norėdami pašalinti adresatą iš parankinių sąrašo Pradžios ekrane palieskite , kad atidarytumėte savo adresatų aplanką. Palieskite skirtuką Parankiniai ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį. Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių. 1 2 3 Adresatai

..

Žinutės / el. paštas - Page 41

39 Žinutės / el. paštas Žinutės LG-P500 yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu. Žinutės siuntimas Palieskite piktogramą pradžios ekrane, tuomet norėdami atidaryti tuščią naujos žinutės rašymo langelį palieskite Nauja žinutė . Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje Kam . Įvedant adresato vardą rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų. PASTABA. Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama. Norėdami pradėti rašyti žinut..

Žinutės / el. paštas - Page 42

40 PASTABA. Kai pokalbio metu gausite SMS žinutę, apie tai bus pranešta garsiniu signalu. Pagal gijas sugrupuota dėžutė Žinutės (SMS, MMS), kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį. Šypsenėlių naudojimas Pagyvinkite savo žinutes emocijomis. Rašydami naują žinutę spauskite mygtuką Meniu , tuomet pasirinkite Įterpti šypsenėlę . Parametrų keitimas LG-P500 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra. El. ..

Norėdami atidaryti bendrą gautų - Page 43

41 Atidarykite programą „El. paštas“. Jei esate ne paskyros ekrane, spauskite Meniu mygtuką ir palieskite Paskyros . Pasirinkite el. pašto paslaugos teikėją. – Norėdami atidaryti palieskite bendrą gautų žinučių aplanką, kuriame yra į visas jūsų paskyras siųstos žinutės. – Palieskite norėdami atidaryti tik žvaigždutėmis pažymėtas žinutes. – Norėdami atidayti paskyros aplankus palieskite aplankų piktogramą. Norėdami peržiūrėti paskyros gautų žinučių aplanką galite paliesti paskyrą. Paskyra, iš kurios pagal numatytuosius parametrus siunčiate e..

Žinutės / el. paštas - Page 44

42 Žinučių skaitymas Palieskite norimą perskaityti žinutę. Žinutė atsidaro ekrane, kuriame yra pateikta informacija apie tai, kas ją siuntė, siuntimo data ir kita su ja susijusi informacija. Galite paliesti tą indikatorių, jei norite atidaryti parinktį „Spartusis adresatas“. Atsakymas į žinutes Galite į ją atsakyti, ją persiųsti ar net ištrinti. Norėdami pažymėti žinutę kaip neperskaitytą Galite padaryti taip, kad perskaityta žinutė būtų rodoma kaip neperskaityta, pvz., kad nepamirštumėte jos perskaityti vėliau dar kartą. f Skaitydami žinutę spauskite..

El. laiško kūrimas ir - Page 45

43 f Aplanko žinučių sąraše palieskite žinutės žvaigždutę. Žvaigždutė taps geltona . Norėdami panaikinti žvaigždutę f Vėl palieskite žvaigždutę. Norėdami peržiūrėti žvaigždutėmis pažymėtas žinutes f Palieskite Pažymėtos žvaigždute . Atsidarys žvaigždutėmis pažymėtų žinučių aplankas. El. laiško kūrimas ir siuntimas Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką Būdami programoje El. paštas spauskite Meniu mygtuką ir palieskite Sukurti . Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys p..

Žinutės / el. paštas - Page 46

44 laukiančių žinučių, siunčiamų žinučių dėžutė bus rodoma paskyrų ekrane. Įsidėmėkite, kad žinutės, išsiųstos naudojant „Exchange“ paskyrą, telefone nebus laikomos; jos bus laikomos „Exchange“ serveryje.Jei aplanke „Išsiųstos žinutės“ norėsite pasižiūrėti savo išsiųstas žinutes (arba pažymėtas etikete „Išsiųstos“), jums teks dažnai atidarinėti aplanką „Išsiųstos žinutės“ arba pažymėtas etikete žinutes ir parinkčių meniu pasirinkti „Atnaujinti“. Darbas su paskyrų aplankais Kiekviena paskyrą turi aplankus Gautos žinu..

Norėdami ištrinti el. pašto - Page 47

45 Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą Atidarykite paskyrų ekraną. Palieskite ir palaikykite paskyrą, kurią norite ištrinti. Atsidariusiame meniu palieskite Pašalinti paskyrą . Kad patvirtintumėte, jog norite ištrinti paskyrą, palieskite mygtuką Gerai . 1 2 3 4

..

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu - Page 48

46 Susipažinimas su vaizdo ieškikliu Mastelis – padidinkite arba sumažinkite mastelį. Taip pat galite naudotis šone esančiais garsumo mygtukais. Šviesumas – nustato ir reguliuoja, kiek į vaizdą patenka saulės šviesos. Stumkite šviesumo indikatorių išilgai juostos link „–“ norėdami sumažinti vaizdo šviesumą arba link „+“ norėdami padidinti vaizdo šviesumą. Parametrai – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametrų meniu. Žr. Papildomų parametrų naudojimas. Fokusavimas – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametrų meniu. ..

Fokusavimo režimo - Page 49

47 PATARIMAS. Jei norite, kad vaizdo ieškiklio ekranas būtų aiškesnis, uždarykite visas parinkčių nuorodas. Tiesiog vieną kartą palieskite centrinę vaizdo ieškiklio dalį. Norėdami iškviesti parinktis, dar kartą palieskite ekraną. Fokusavimo režimo naudojimas Galite pasirinkti tokias fokusavimo režimo parinktis: Automatinis fokusavimas – nustatykite automatinį fokusavimą. Makro – įjungus makrofotografavimo režimą galima fotografuoti iš labai arti. Jei bandote fotografuoti iš arti, bet fokusavimo rėmelis lieka raudonas, pamėginkite įjungti makrofotografavimo re..

Padarius nuotrauką - Page 50

48 Padarius nuotrauką Padaryta nuotrauka atsiras ekrane. Dalytis Palieskite norėdami dalytis nuotrauka per „Bluetooth“ , el. paštu , „Facebook“, „Gmail“ , siųsdami žinutes, „Picasa“ ar „Twitter“ . PASTABA. Jei MMS žinutės atsisiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Nustatyti kaip Palieskite norėdami naudoti vaizdą kaip adresato piktogramą ar ekrano foną . Pervardyti Palieskite, jei norite redaguoti pasirinkto paveikslėlio pavadinimą. Palieskite, jei norite ištrinti vaizdą. Palieskite, kad nedelsdami nufotografuotu..

- Page 51

49 Tai naudinga esant prastam apšvietimui, kai negalima naudoti blykstės. Pasirinkite ISO reikšmę iš Automatinis , 400, 200 ir 100 . Baltos spalvos balansas – pasirinkite Automatinis , Spindintis , Saulėta , Fluorescencinis ar Debesuota . Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujai nuotraukai. Pasirinkę atspalvių meniu galite uždaryti paspausdami mygtuką „Atgal“. Esate pasiruošę fotografuoti vaizdą. PASTABA. Galite pakeisti padarytos spalvotos nuotraukos spalvą į juodą ir baltą ar tamsiai rusvą, tačiau negalėsite pakeisti nespalvoto ar tamsiai..

Įrašytų nuotraukų - Page 52

50 įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje. PASTABA. Šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją. Nustatyti iš naujo – atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai. – Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas. PATARIMAS. Išjungus fotoaparatą atkuriami visi numatytieji parametrai, išskyrus vaizdo dydį ir kokybę. Bet kurio nenumatytojo parametro reikšmę, pavyzdžiui, atspalvio ir ISO, jums reik..

- Page 53

51 Išsami informacija – patikrinkite turinio informaciją. Nustatyti kaip – nustatyti adresatų piktogramą ar ekrano foną. Apkarpyti – apkarpykite nuotrauką. Vesdami pirštą ekranu pasirinkite zoną. Sukti – pasukti į kairę ar dešinę

..

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu - Page 54

52 Susipažinimas su vaizdo ieškikliu Mastelis – padidinkite arba sumažinkite mastelį. Taip pat galite naudotis šone esančiais garsumo mygtukais. Prieš pradėdami daryti vaizdo įrašą galite panaudoti priartinimo funkciją. Įrašydami priartinimo funkcijos valdyti nebegalėsite. Šviesumas – nustato ir reguliuoja, kiek į vaizdo įrašą patenka saulės šviesos. Stumkite šviesumo indikatorių išilgai juostos link „–“ norėdami sumažinti vaizdo įrašo šviesumą arba link „+“ norėdami padidinti vaizdo įrašo šviesumą. Parametrai – palieskite šią piktogram..

Greitas vaizdo įrašymas - Page 55

53 Greitas vaizdo įrašymas Pastumkite fotoaparato režimo mygtuką į žemesnę padėtį, piktograma pasikeis į . Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis. Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo. Norėdami pradėti įrašyti paspauskite fotografavimo mygtuką vieną kartą. Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras ĮRAŠYMAS ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę. Palieskite ekrane, jei norite sustabdyti įrašymą. Įrašius vaizdo įrašą Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą. Paleisti Palieskite, jei nori..

Papildomų parametrų - Page 56

54 Papildomų parametrų naudojimas Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visas papildomas parinktis. Vaizdo kameros parametrus reguliuoti galite sukdami ratuką. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką Atgal . Baltos spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įraše atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite Automatinis , Spindintis , Saulėta , Fluorescencinis ar Debesuota . Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite nau..

Išsaugotų vaizdo įrašų - Page 57

55 PATARIMAS. Jūs galite pakeisti spalvoto vaizdo įrašo kadro spalvą į juodą ir baltą ar tamsiai rusvą, tačiau negalėsite pakeisti nespalvoto ar tamsiai rusvo vaizdo įrašo kadro į spalvotą. Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas Vaizdo ieškiklyje palieskite . Ekrane atsiras jūsų galerija. Vieną kartą palieskite vaizdo įrašą, kad jis atsirastų galerijos pradžioje. Įrašo leidimas bus pradėtas automatiškai. 1 2 3

..

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai - Page 58

56 Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūrėdami, naudokite garsumo mygtukus telefono kairėje. Nuotraukos naudojimas ekrano fone Palieskite nuotrauką, kurią norite nustatyti kaip ekrano foną, kad atidarytumėte. Paliesdami ekraną, atidarykite parinkčių meniu. Palieskite Naudoti kaip , tuomet palieskite Nustatyti ekrano foną . 1 2 3

..

Daugialypė terpė - Page 59

57 Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje, kad lengvai galėtumėte pasiekti visas savo nuotraukų ir vaizdo įrašų rinkmenas. Palieskite skirtuką Programos , tada pasirinkite Galerija . Galite atidaryti katalogų, kuriuose saugomos visos multimedijos rinkmenos, juostas. PASTABA. Norėdami išsaugoti ir peržiūrėti visas nuotraukas, įsitikinkite, kad į telefoną įdėjote atminties kortelę. Be atminties kortelės telefone negalėsite peržiūrėti jokių nuotraukų ar vaizdo įrašų nenaudodami „Picasa“ nuotraukų, kurios yra jūsų „Picasa“ albume. P..

Daugialypė terpė - Page 60

58 Pasirinkite Dalytis . Pasirinkite „Bluetooth“, el. paštas, „Google Mail™“, žinutės, SNS ar „Picasa“. Pasirinkus El. paštas, „Google Mail™“ ar Žinutė , jūsų nuotrauka bus pridėta prie žinutės, o žinutę rašyti ir siųsti galėsite kaip įprastai. PATARIMAS. Jei turite SNS paskyrą ir esate ją nustatę telefone, galite dalytis nuotraukomis su SNS bendruomene. Vaizdo įrašo siuntimas Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą, palieskite ir palaikykite pageidaujamą vaizdo įrašą. Pasirinkite Dalytis . Pasirinkite „Bluetooth“, El. paštas, „Google Mail™..

PASTABA. - Page 61

59 laiką, skyrą, dydį ir tipą. Palieskite Meniu > Daugiau > Duomenys . Rinkmenų perkėlimas naudojant USB laikmenas Jei norite perkelti rinkmenas naudodami USB laikmenas: Junkite LG-P500 prie kompiuterio naudodami USB kabelį. Jei kompiuteryje nėra įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite Parametrai > Saugykla (Skirta „Android 2.2“ versijai, SD kortelei ir telefono saugyklai) > Aktyvinti tik duomenų saugyklą . Palieskite Įjjungti USB saugyklą . Jūs galite peržiūrėti duomenų saugyklos turinį kompi..

Daugialypė terpė - Page 62

60 Paliesdami persikelkite į kitą dainą. Palieskite norėdami grįžti į pirmąją kūrinio dalį. Palieskite du kartus, kad sugrįžtumėte prie ankstesnės dainos. Norėdami pakeisti garsumą klausydamiesi muzikos paspauskite garsumo padidinimo ir sumažinimo mygtukus, esančius telefono dešinėje pusėje. Palieskite ir laikykite bet kurią dainą sąraše. Pasirodys parinktys: Leisti, Pridėti prie grojaraščio, Naudoti kaip telefono skambučio toną, Ištrinti, Duomenys ir Ieškoti . PASTABA. Muzikos rinkmenų autorių teisės yra saugomos tarptautiniais susitarimais ir nacionalin..

Stočių nustatymas iš - Page 63

61 Norėdami surasti automatiškai Pradžios ekrane palieskite skirtuką Programos ir pasirinkite FM radijas . Spauskite mygtuką Meniu ir palieskite Automatinė paieška . Jei bus iš anksto nustatytų stočių, pasirodys iškylantysis langas „Nustatyti visus kanalus iš naujo ir paleisti automatinę paiešką?“ Jei pasirinksite „Gerai“, visos iš anksto nustatytos radijo stotys bus ištrintos ir prasidės automatinė kanalų paieška. Norėdami sustabdyti stočių paiešką automatinės paieškos metu palieskite „Stabdyti“. Bus išsaugotos tik iki sustabdymo surastos stotys. P..

Parankiniai - Page 64

62 Žadintuvo nustatymas Pradžios ekrane palieskite skirtuką Programos ir pasirinkite Laikrodį . Jei norite pridėti naują signalą, palieskite . Nustatykite laiką ir palieskite , kad įjungtumėte žadintuvą. Nustačius laiką, LG-P500 praneš, kiek liko laiko iki žadintuvo skambėjimo. Nustatykite kartojimą, skambėjimo toną ar vibravimą ir pavadinkite žadintuvą pridėdami etiketę. Palieskite Atlikta . Spauskite mygtuką Meniu norėdami parametrų parinktyse pridėti žadintuvą ar pakoreguoti snaudimo trukmę ar žadintuvo garsumą. Skaičiuotuvo naudojimas Pradžios ekrane ..

Spauskite meniu mygtuką - Page 65

63 Palieskite Kas , tuomet įveskite įvykio pavadinimą. Patikrinkite datą ir įveskite laiką, kada šis įvykis turėtų prasidėti ir baigtis. Taip pat palieskite Kur , tuomet įveskite vietą. Jei prie įvykio norite pridėti pastabą, palieskite Aprašymas ir įveskite išsamią informaciją. Jei norite, kad signalas būtų kartojamas, nustatykite Pakartojimą ir, jei reikia, nustatykite Priminimus . Palieskite Atlikta , kai norite išsaugoti įvykį kalendoriuje. Spalvotas kvadratas kalendoriuje žymės visas dienas su įvykiais. Nustatytu įvykio pradžios laiku pasigirs signalas, ..

Garso ar balso įrašymas - Page 66

64 Rūšiuoti – rūšiuoti pagal pavadinimus, datas ir dydį. Nuostatos – koreguoti „ThinkFree Office“ parametrus. Atnaujinti – atnaujinti „ThinkFree Office“. Apie – daugiau informacijos apie „ThinkFree Office“. Balso įrašymas Naudodamiesi diktofonu įrašykite pastabas ar kitas garso rinkmenas. Garso ar balso įrašymas Pradžios ekrane palieskite skirtuką Programos ir pasirinkite Diktofoną . Palieskite , kad pradėtumėte įrašyti. Palieskite , kad nutrauktumėte įrašymą. Spauskite mygtuką Meniu ir pasirinkite Naudoti kaip , jei norite nustatyti telefono skamb..

Žiniatinklis - Page 67

65 Naršyklė Naudodamiesi naršykle jūs galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte. PASTABA. Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas. Parinkčių naudojimas Spauskite mygtuką Meniu , kad peržiūrėtumėte parinktis. Naujas langas – atidarykite naują langą. Adresas – pridėti / rodyti adresą, rodyti parinktis „Lankomiausi..

Žiniatinklis - Page 68

66 • Parametrai – nustatykite naršyklės parametrus. Patarimas. Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį spauskite mygtuką Atgal . Adresyno papildymas ir naudojimas Spauskite mygtuką Meniu ir pasirinkite Adresynas . Palieskite pirmą elementą „Pridėti“ ir įveskite žymos pavadinimą bei jos adresą. Norėdami prisijungti prie adresyno įrašo, tiesiog palieskite adresyno įrašą. Jūs būsite prijungti prie puslapio, turičio šį adresą. Žiniatinklio naršyklės parametrų keitimas Spauskite mygtuką Meniu ir Daugiau > Parametrai . 1 2 3 Žiniatinklis

..

Parametrai - Page 69

67 Belaidis ryšys ir tinklai Čia galite tvarkyti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšius. Taip pat galite nustatyti mobiliuosius tinklus, lėktuvo režimą. Lėktuvo režimas – nustačius lėktuvo režimą išjungiami visi belaidžiai ryšiai. Garsas Leidžia reguliuoti garsą, nustatyti numatytojo pranešimo parametrus, vibravimo režimą. Taip pat veikia paspaudimo pojūčius ir garsus perteikianti technologija. Ekranas Šviesumas – reguliuojamas ekrano šviesumas. Automatiškai pasisukantis ekranas – nustatykite, kad ekrano padėtis būtų pakeičiama automatiškai, kai pasukate t..

naudojamą programų (galima tik - Page 70

68 Kai įjungsite telefoną ar ekraną, jūsų paprašys nupiešti atrakinimo šabloną ekranui atrakinti. Nustatykite SIM kortelės užraktą – nustatykite SIM kortelės užraktą arba pakeiskite SIM PIN kodą. Matomi slaptažodžiai – įvesdami slaptažodį pažymėkite, kad jie būtų rodomi, arba panaikinkite parinktį „Slaptažodžio nerodyti“. Pažymėkite įrenginio administratorių – pridėkite arba suteikite daugiau administratoriaus teisių. Naudokite saugius kredencialus – leidžia naudotis saugiais sertifikatais. Diegti iš SD kortelės – pasirinkite diegti užšif..

kas naudoja akumuliatorių (galima - Page 71

69 Akumuliatoriaus naudojimas – kas naudoja akumuliatorių (galima tik su „Android 2.3“ versija) Paskyros ir sinchronizavimo parametrai Aktyvinti duomenų sinchronizavimą fone arba automatinio sinchronizavimo funkciją. Tikrinti arba pridėti paskyrų. Privatumas Taip pat galite nustatyti gamyklinių duomenų atkūrimą. Elkitės atsargiai, nes taip galite ištrinti savo duomenis. Saugykla Patikrinkite, kiek SD kortelėje yra laisvos vietos. Palieskite Atjungti SD kortelę , kad ją galėtumėte saugiai išimti. Suformatuokite SD kortelę , jei norite iš jos ištrinti visus duomenis..

Kalbos sintezė - Page 72

70 PASTABA. Reikia daugiau papildinių, kad galima būtų pasirinkti. Kalbos sintezė Naudokite teksto vertimo kalba parametrus, kad sukonfigūruotumėte „Android“ teksto vertimo kalba sintezatorių programoms, kurios gali naudoti šį privalumą. Apie telefoną Peržiūrėkite teisinę informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją. Parametrai

..

Norėdami prisijungti prie - Page 73

71 Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio prieigą belaidžio prieigos taško (AP) veikimo zonoje. Naudoti belaidį internetą kartu su „Wi-Fi“ galėsite be papildomo mokesčio. Įjunkite „Wi-Fi“ Pradžios ekrane atidarykite pranešimų juostą ir palieskite . Meniu pasirinkite Pasirinkti parametrus > Belaidžiai ir tinklo parametrai > „Wi-Fi“ . Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti. Jei matote , norėdami prisijungti turėsite įvesti slaptažodį. PATARIMAS. Jei esate ne „Wi-Fi“..

Galimybė jungtis prie - Page 74

72 Galimybė jungtis prie interneto naudojant „Wi-Fi“ Naudokite savo LG-P500 kaip nešiojamąjį prieigos prie „Wi-Fi“ Parametrai > Belaidžiai ir tinklo parametrai > Jungimasis prie interneto ir nešiojamasis prieigos taškas > Nešiojamasis „Wi-Fi“ prieigos taškas PATARIMAS. Jei telefone įsijungia budėjimo režimas net tuomet, kai jis yra prijungtas prie „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ ryšys bus automatiškai išjungtas. Tuomet, jei jūsų telefonas turi prieigą prie 3G duomenų, jis gali būti automatiškai prijungtas prie 3G tinklo, bet gali būti, kad bus taikomi pap..

Programinės įrangos atnaujinimas - Page 75

73 Telefono programinės įrangos naujinimas LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas iš interneto Daugiau informacijos apie šios funkcijos naudojimą ieškokite http://update.lgmobile.com arba http://www.lg.com/common/ index.jsp → pasirinkite šalį ir kalbą. Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą patogiai gavus naujausią versiją internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtin..

Programinės įrangos atnaujinimas - Page 76

74 „Divx“ sertifikuotas ® leisti „DivX“ ® vaizdo įrašus, kurių raiška yra iki 320 x 240. „DivX“ ® , „DivX Certified“ ® ir susiję logotipai yra „DivX, Inc.“ prekių ženklai ir yra naudojami tik pagal licenciją. Programinės įrangos atnaujinimas

..

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT. - Page 77

75 Aplinkos temperatūra Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas)/ +45 °C (įkrovimas) Žemiausia: –10 °C Techniniai duomenys Atitikties deklaracija Atitikties deklaracija LG-P500 Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT. BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168 Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas. Pavadinimas Išdavimo data Doo Haeng Lee / Direktorius September. 03 , 2010 Atstovo parašas Deklar..

Naudokite tik LG kompanijos priedus. - Page 78

76 Su LG-P500 galima naudoti šiuos priedus. ( Toliau pateiktus priedus galima įsigyti atskirai. ) Kroviklis Duomenų kabelis Sujunkite LG-P500 ir kompiuterį. Akumuliatorius Naudotojo vadovas Sužinokite daugiau apie LG- P500. Stereofoninės ausinės PASTABA. • Naudokite tik LG kompanijos priedus. • Priešingu atveju garantija negalios. • Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis. Priedai

..

Perskaitykite prieš naudodami telefoną! - Page 79

77 Kaip telefone išsaugoti muzikos / vaizdo įrašų rinkmenas Prijunkite USB kabelį prie telefono ir kompiuterio. Palieskite ir tempkite žemyn būsenos juostos dalį pradžios ekrane. Pažymėkite USB prijungta > Įjjungti USB saugyklą > Atidaryti aplanką ir peržiūrėti rinkmenas . Jei kompiuteryje nėra įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, reikės ją įdiegti rankiniu būdu. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje „Rinkmenų perkėlimas naudojant USB laikmenas“. Išsaugokite kompiuteryje esančias muzikos ar vaizdo įrašų rinkmenas telefono keičiamojoje ..

Perskaitykite prieš naudodami telefoną! - Page 80

78 Kaip perkelti adresatus iš senojo į dabartinį telefoną Iš senojo telefono į kompiuterį eksportuokite adresataus kaip CSV rinkmenas naudodami kompiuterio sinchronizavimo programą. Atsisiųskite „Mobile Sync“ operacinei sistemai „Android“ iš www.lg.com ir įdiekite kompiuteryje. Paleiskite programą ir USB kabeliu prijunkite savo „Android“ operacinę sistemą naudojantį mobilųjį telefoną prie kompiuterio. Pasirinkite piktogramą Adresatai . Pereikite į Meniu > Rinkmena > Svarbu ir pasirinkite kompiuteryje išsaugotą CSV rinkmeną. Jei importuotoje CSV rinkm..

- Page 81

79 * Nuotraukų siuntimas: paleiskite programą „Galerija“ ir pažymėkite Nuotrauka > Meniu . Spustelėkite Dalytis ir pasirinkite „Bluetooth“ > patikrinkite, ar „Bluetooth“ įjungtas, ir pažymėkite Ieškoti įrenginių > sąraše pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti duomenis. * Adresatų eksportavimas: paleiskite programą „Kontaktai“. Palieskite adresatą, kurį norite eksportuoti. Spauskite Meniu ir pažymėkite Dalytis > „Bluetooth“ > patikrinkite, ar „Bluetooth“ įjungtas, ir pažymėkite Ieškoti įrenginių > sąraše pasirinkit..

Perskaitykite prieš naudodami telefoną! - Page 82

80 Tuomet pažymėkite langelį „Aptinkamas“. Po 120 sek. langelis bus išvalytas. – Palaikomi profiliai: HFP, HSP, OPP, PBAP (serveris), FTP (serveris), A2DP ir AVRCP. Perskaitykite prieš naudodami telefoną!

..

Trikčių diagnostika - Page 83

81 Šiame skyriuje yra išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant savo mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys. Žinutė Galimos priežastys Galimi sprendimo būdai USIM kortelės klaida Neįdėta USIM kortelė telefone arba ji įdėta netinkamai. Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai. Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu Silpnas signalas už GSM tinklo ribų. Operatorius naudoja naujas tarnybas Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Pa..

Trikčių diagnostika - Page 84

82 Žinutė Galimos priežastys Galimi sprendimo būdai Negalima įjungti telefono Per ilgai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką, akumuliatorius neįkrautas, nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes. Prijungtą kroviklį palaikykite ilgiau, nuvalykite kontaktus. Išimkite ir vėl įstatykite akumuliatorių. Įkrovimo klaida Akumuliatorius neįkrautas. Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema Problema dėl kontaktųNėra įtamposSugedęs kroviklisNetinkamas kroviklis, sugedęs akumuliatorius Įkraukite akumul..

Žinutė - Page 85

83 Žinutė Galimos priežastys Galimi sprendimo būdai SD kortelė neveikia Palaikoma tik FAT 16 rinkmenų sistema Patikrinkite SD kortelės rinkmenų sistemą naudodami kortelių skaitytuvą arba suformatuokite SD kortelę naudodami telefoną Priimant skambutį neįsijungia ekranas. Artumo jutiklio gedimas Jei naudojate apsauginę plėvelę ar futliarą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari. Nėra jokio garso Vibravimo ar elgsenos režimas Patikrinkite garso meniu nustatymo būseną ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai..

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės - Page 86

84 Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta. Radijo dažnio poveikio apribojimai Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija. Šis LG-P500 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą. • Mobiliųjų įrenginių radijo bangų po..

Produkto priežiūra ir - Page 87

85 Produkto priežiūra ir remontas ĮSPĖJIMAS Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga. • Nebandykite telefono išmontuoti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite į kompetentingą techninės priežiūros centrą. • Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris. • Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba v..

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės - Page 88

86 • Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną. • Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės. • Priedus, tokius kaip ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną. • Nenaudokite įrenginio ilgą laiką, jei su juo tiesiogiai liečiasi kuri nors kūno dalis. Įrenginiui įprastai veikiant jo temperatūra gali pakilti, dėl to jūsų oda gali būti nudeginta arba pažeista. Efektyvus telefono veikimas Elektroniniai prietaisai Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą. • Nepasiklausę ..

PASTABA. - Page 89

87 neveikti saugos oro pagalvės arba dėl netinkamo veikimo galite sunkiai susižeisti. • Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio. Išvenkite žalingo poveikio klausai Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu. PASTABA. Didelis garsas ir spaudimas, kurį sukelia ausinės, gali sukelti klauso..

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės - Page 90

88 Vaikai Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti. Skambutis pagalbos tarnybai Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus. Informacija, susijusi su akumuliatoriumi, ir priežiūra • Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės ..

89 - Page 91

89 • Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. • Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ techninės priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą. • Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas – taip be reikalo nenaudosite kroviklio energijos. • Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametr..

Lietotāja rokasgrāmata - Page 93

• Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām. • Skārienekrāna tastatūras dēļ šo tālruni nav ieteicams lietot vājredzīgām personām. • Autortiesības ©2010 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir reģistrētas LG grupas un saistīto uzņēmumu preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. • Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ un Android Market™ ir uzņēmuma Google, ..

- Page 94

Atbrīvošanās no iepriekšējās ierīces 1 Ja ražojumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, izstrādājumam ir piemērojami Eiropas Direktīvas 2002/96/EC nosacījumi. 2 Atbrīvojieties no visiem elektriskajiem un elektroniskajiem izstrādājumiem atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot savākšanas iekārtas, ko norādījusi valdība vai citas vietējās varas iestādes. 3 Pareiza vecās ierīces iznīcināšana novērš iespējamas negatīvās sekas, kas var rasties videi un cilvēka veselībai. 4 Lai iegūtu papildinformāciju par atbrīvošanos no..

Saturs - Page 95

3 Saturs Svarīgs paziņojums ................ 6 Iepazīšanās ar tālruni ........... 16 SIM kartes un akumulatora ievietošana ....... 18 Atmiņas kartes ievietošana ...20 Atmiņas kartes formatēšana .21 Sākuma ekrāns ..................... 22 Skārienekrāna padomi .......... 22 Piezīme. .............................. 22 Tuvuma sensors ................... 22 Tālruņa bloķēšana ................ 22 Ekrāna atbloķēšana .............. 23 Sākuma ekrāns ................... 24 Logrīku pievienošana sākuma ekrānam ................. 24 Atgriešanās pie nesen lietotajām program..

Saturs - Page 96

4 Darbs ar kontu mapēm ......... 43 E-pasta kontu pievienošana un rediģēšana ...................... 43 Kamera ................................. 44 Iepazīšanās ar skatu meklētāju ............................ 44 Fokusēšanas režīma izmantošana ........................ 45 Ātrā fotografēšana .............. 45 Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas ........................ 45 Papildu iestatījumu lietošana ............................. 46 Saglabāto fotoattēlu apskate ............................... 48 Videokamera ......................... 49 Iepazīšanās ar skatu meklēt..

5 - Page 97

5 Notikuma pievienošana kalendāram ......................... 58 Kalendāra skata mainīšana ...59 ThinkFree Office ................... 59 Balss ieraksts ...................... 60 Skaņas vai balss ierakstīšana ......................... 60 Balss ieraksta sūtīšana ......... 60 Pārlūks ................................ 61 Iespēju lietošana .................. 61 Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana ........................ 62 Tīmekļa pārlūka iestatījumu maiņa ................. 62 Iestatījumi ............................. 63 Bezvadu sakari un tīkli .......... 63 Skaņa ..

Svarīgs paziņojums - Page 98

6 Svarīgs paziņojums Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, lūdzu, pārbaudiet, vai tālruņa problēmas ir aprakstītas šajā sadaļā. 1. Tālruņa atmiņa Ja tālruņa atmiņā pieejamā vieta ir mazāka par 10%, tālrunis nevar saņemt jaunu ziņu. Lai atbrīvotu atmiņā vairāk vietas, pārbaudiet tālruņa atmiņu un izdzēsiet dažus datus, piemēram, programmas vai ziņas. Lai pārvaldītu programmu Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Programmas un izvēlieties Iestatījumi > Programmas > Pārvaldīt programmas . Parādoties visām programmām, ritiniet un i..

BRĪDINĀJUMS! - Page 99

7 Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Programmas un izvēlieties Iestatījumi > Par tālruni > Statuss . Ekrāna augšpusē ir redzams akumulatora statuss (uzlāde, izlāde) un līmenis (pilnībā uzlādēta akumulatora procentuālā attiecība). Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Programmas un izvēlieties Iestatījumi> Par tālruni> Akumulatora lietojums. Ekrāna augšpusē tiks parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiks parādīts, cik ilgs laiks ir pagāj..

4. Atbloķēšanas figūras - Page 100

8 BRĪDINĀJUMS! Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Android Market™ . Ja programmas tālrunī netiek pareizi instalētas, tālrunis var nedarboties kā paredzēts, un var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi to dati un iestatījumi tālrunī ir jāatinstalē. 4. Atbloķēšanas figūras lietošana Iestatiet atbloķēšanas figūru, lai aizsargātu tālruni. Tiks atvērti vairāki ekrāni, kuros būs redzami norādījumi par to, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas figūru. BRĪDINĀJUM..

Uzmanību! - Page 101

9 Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atjaunošanas uz rūpnīcas iestatījumiem svarīgi dati ir jādublē. Izslēdziet ierīci. Nospiediet un turiet 10 sekundes: ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu + sākuma taustiņu + skaļuma samazināšanas taustiņu. Kad tālrunis ieslēdzas, atlaidiet šos taustiņus. 5. stingrās atiestatīšanas lietošana * Stingrās atiestatīšanas lietošana (atjaunošana uz rūpnīcas iestatījumiem) Ja nevarat atjaunot sākotnējo stāv..

Svarīgs paziņojums - Page 102

10 drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis. Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku. Lai ieslēgtu Wi-Fi un izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Programmas un izvēlieties Iestatījumi > Bezvadu režīms un tīkli > Wi-Fi iestatījumi . Pieskarieties pie Wi-Fi , lai to ieslēgtu un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus. - Tiks parādīts pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts. Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu. Pieskarieties tīklam, lai izvei..

Atgriešanās pie - Page 103

11 BRĪDINĀJUMS! Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet vai neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi. Lai veiktu atmiņas kartes drošu izņemšanu, lūdzu, izvēlieties Sākuma ekrāns > Programmu iestatījumi > Atmiņa (Versijai Android 2.2, SD karte un tālruņa atmiņa) > Atvienot karti SD. 8. Programmu atvēršana un pārslēgšana Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka atvērtās programmas turpina darboties pat tad, ja atverat ci..

LG PC Suite kopēšana - Page 104

12 9. LG PC Suite kopēšana no atmiņas kartes SD LG PC Suite IV ir programma, kas palīdz savienot mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB datu savienojuma kabeli un tādējādi ļaujot lietot mobilā tālruņa funkcijas datorā. Programmas LG PC Suite IV galvenās funkcijas • Ērta tālruņa datu izveide, rediģēšana un dzēšana • Datu sinhronizēšana no datora un tālruņa (Kontakti, Kalendārs, Ziņas (īsziņas), Grāmatzīmes, Zvanu žurnāls) • Ērta multivides failu (fotoattēli, videoklipi, mūzika) pārsūtīšana starp datoru un tālruni, izmantojot vienkāršo vilk..

Tālrunis LG-P500 neatbalsta: - Page 105

13 • Palaidiet datorā failu "LGInstaller.exe" un izpildiet norādītās instrukcijas. * Kad programmas LG PC Suite IV instalēšana ir pabeigta, deaktivizējiet režīmu Tikai lielapjoma atmiņa , lai palaistu LG PC Suite IV. PIEZĪME. Lūdzu, nenoņemiet vai neizdzēsiet citus atmiņas kartē instalētos programmas failus, jo tādējādi var sabojāt tālrunī sākotnēji instalēto programmu. 10. Tālruņa pievienošana datoram, izmantojot USB kabeli PIEZĪME. Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programma LG PC Suite. Šo programmu varat ..

Svarīgs paziņojums - Page 106

14 Atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie paziņojuma USB pievienots. Pieskarieties pie Pievienot , lai apstiprinātu, ka vēlaties pārsūtīt failus no tālruņa atmiņas kartes microSD uz datoru un pretēji. Kad tālrunis būs pievienots kā USB atmiņas ierīce, saņemsit paziņojumu. Tālruņa atmiņas karte microSD datorā tiek pievienota kā disks. Tagad varat kopēt failus uz/no atmiņas kartes microSD. 11. Ekrāna atbloķēšana datu savienojuma lietošanas laikā Ja datu savienojuma lietošanas laikā kādu brīdi nepieskarsities displejam, tas kļūs tumšs. Lai ieslē..

Turiet tālruni vertikāli - Page 107

15 12. Turiet tālruni vertikāli Lūdzu, turiet mobilo tālruni vertikāli tāpat kā parasto tālruni. Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti. 13. Ja ekrāns sastingst Ja tālrunis nereaģē uz lietotāja veikto ievadi vai sastingst: Izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni. Ja tas neizdodas, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. 14. Nepievienojiet tālruni datora ieslēgšanas/ izslēgšanas laikā Atvienojiet tālruni ..

Iepazīšanās ar tālruni - Page 108

16 Iepazīšanās ar tālruni Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties pie Izslēgt. Tuvuma sensors BRĪDINĀJUMS! Novietojot uz tālruņa smagus priekšmetus vai sēžot uz tā, var sabojāt šķidro kristālu displeju un skārienekrāna funkcionalitāti. Nepārklājiet šķidro kristālu displeja klātbūtnes sensora aizsargplēvi. Tas var negatīvi ietekmēt sensora darbību. Sākuma taustiņš - Atgriezieties sākuma ekrān..

17 - Page 109

17 Lādētājs, mikro USB kabeļa savienotājs Stereo austiņu savienotājs Skaļuma regulēšanas taustiņi - Sākuma ekrānā: pielāgo zvana skaļumu. - Sarunas laikā: pielāgo klausules skaļuma līmeni. - Ieraksta atskaņošanas laikā: atbilstoši pielāgo skaļumu. Ieslēgšanas, izslēgšanas/ bloķēšanas taustiņš Mikrofons Aizmugurējais vāciņš Akumulators SIM kartes slots Atmiņas kartes microSD slots Kameras objektīvs

..

Iepazīšanās ar tālruni - Page 110

18 SIM kartes un akumulatora ievietošana Pirms jaunā tālruņa funkciju izpētes tas ir jāiestata. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru Cieši satveriet tālruni, lai noņemtu aizmugurējo vāciņu. Ar otras rokas īkšķi cieši piespiediet aizmugurējo vāciņu un paceliet akumulatora pārsegu ar rādītājpirkstu. 1 Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. 2 Iepazīšanās ar tālruni

..

Tālruņa uzlādēšana - Page 111

19 Ievietojiet akumulatoru tam paredzētajā vietā un pārliecinieties, vai tālruņa kontakti atrodas pretī akumulatora kontaktiem. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu. 3 4 Tālruņa uzlādēšana Atbīdiet lādētāja savienotāja pārsegu tālruņa LG-P500 sānā. Ievietojiet tajā lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju kontaktligzdai. Tālrunis LG-P500 ir pilnībā jāuzlādē, līdz ekrānā ir redzama ikona . PIEZĪME. Lai pagarinātu akumulatora ekspluatācijas laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.

..

Iepazīšanās ar tālruni - Page 112

20 PIEZĪME. Tālrunim LG-P500 ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu šo aizmugurējo daļu, jo tas izraisīs tālruņa darbības pasliktināšanos. Atmiņas kartes ievietošana Lai saglabātu multivides failus, piemēram, ar iebūvēto kameru uzņemtos attēlus, ievietojiet tālrunī atmiņas karti. Lai ievietotu atmiņas karti PIEZĪME. Tālrunis LG-P500 atbalsta līdz pat 32 GB lielu atmiņas karti. Pirms atmiņas kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni. Noņemiet aizmugurējo vāciņu. 1 Atveriet slota aizsargvāciņu un ievietojiet slo..

Atmiņas kartes - Page 113

21 Aizveriet slota aizsargvāciņu. BRĪDINĀJUMS! Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet vai neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi. Atmiņas kartes formatēšana Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē. PIEZĪME. Formatējot karti, visi kartē esošie faili tiek izdzēsti. Sākuma ekrānā pieskarieties pie cilnes Programmas , lai 3 1 atvērtu programmu izvēlni. Ritiniet un pieskarieties pie Iestatīj..

Sākuma ekrāns - Page 114

22 Skārienekrāna padomi Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs. Pieskarties — lai izvēlētos kādu izvēlni/iespēju vai atvērtu kādu programmu, pieskarieties tai. Pieskarties un turēt — lai atvērtu kādu iespēju izvēlni vai satvertu objektu, kas jāpārvieto, pieskarieties tam un turiet. Vilkt — lai ritinātu sarakstu vai lēni pārvietotos, velciet pāri skārienekrānam. Švīkot — lai ritinātu sarakstu vai ātri pārvietotos, švīkojiet pāri skārienekrānam (ātri velciet un atlaidiet). Piezīme. • Lai izvēlētos objektu, piesk..

Ekrāna atbloķēšana - Page 115

23 - Ja, iestatot figūru, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi). Atbloķēšanas figūras iestatīšana Varat uzzīmēt savu atbloķēšanas figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus. Iestatot figūru, tālruņa ekrāns tiek bloķēts. Lai atbloķētu tālruni, uzzīmējiet iestatīto figūru uz ekrāna. Uzmanību! Ja iestatāt atbloķēšanas fig..

Sākuma ekrāns - Page 116

24 bloķēšanas režīmā. Lai atbloķētu sākuma ekrānu, pieskarieties pie atslēgas ikonas un velciet ar pirkstu pa labi. Tiks atvērts pēdējais ekrāns, kurā strādājāt. Sākuma ekrāns Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu pieejamās iespējas. Katram panelim varat arī pielāgot logrīkus, īsceļus uz biežāk lietotajām programmām, mapēm un fona attēliem. PIEZĪME. Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties. LG sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina vienkā..

Atgriešanās pie nesen - Page 117

25 Izvēlnē Pievienot sākuma ekrānam pieskarieties pie objekta veida, kas jāpievieno. Piemēram, izvēlieties sarakstā iespēju Mapes un pieskarieties tai. Sākuma ekrānā tiks parādīta jaunas mapes ikona. Velciet to uz vajadzīgo attiecīgā paneļa vietu un atlaidiet pirkstu no ekrāna. Padoms. Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to, lai pievienotu sākuma ekrānam. Padoms. Lai sākuma ekrānā dzēstu programmas ikonu, noklikšķiniet uz attiecīgās īsceļa ikonas, turiet to un velciet uz . Padoms. Nevar izdzēst ie..

Statusa joslas apskate - Page 118

26 <Android 2.2> Ring 3G connection GPS Bluetooth Wi-Fi Pieskarieties paziņojumu sadaļai un bīdiet to ar pirkstu uz leju. Vai arī sākuma ekrānā pieskarieties izvēlnes taustiņam un izvēlieties Paziņojumi . Šeit varat apskatīt un pārvaldīt Wi-Fi, Bluetooth, GPS statusu, kā arī citus paziņojumus. Statusa joslas apskate Statusa josla, kurā ir dažādas ikonas, parāda tālruņa informāciju, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī to, vai Bluetooth un datu savienojumi ir aktīvi. Tālāk redzamajā tabulā ir izskaidrota statu..

27 - Page 119

27 Ikona Apraksts Neatbildēts zvans Aktivizēta Bluetooth funkcija Izveidots Bluetooth savienojums Sistēmas brīdinājums Modinātājs Jauns balss pasts Lidojuma režīms Klusums Vibrācija Nav ievietota karte SD Akumulators ir pilnībā uzlādēts Notiek akumulatora uzlāde Notiek datu ievade Notiek datu izvade Ikona Apraksts Notiek datu ievade un izvade USB savienojums ar datoru Lejupielāde Augšupielāde Notiek GPS datu ieguve Ieslēgta GPS funkcija <Android 2.2> [Statusa josla] Ikona Apraksts Nav ievietota SIM karte Nav signāla Aktivizēta Wi-Fi funkcija, un ir izveidots savie..

Ekrāntastatūra - Page 120

28 Ikona Apraksts Aizturēts zvans Skaļrunis Izslēgta zvana skaņa Neatbildēts zvans Aktivizēta Bluetooth funkcija Izveidots Bluetooth savienojums Sistēmas brīdinājums Modinātājs Jauns balss pasts Lidojuma režīms Klusums Vibrācija Nav ievietota karte SD Akumulators ir pilnībā uzlādēts Notiek akumulatora uzlāde Ikona Apraksts Notiek datu ievade Notiek datu izvade Notiek datu ievade un izvade USB savienojums ar datoru Lejupielāde Augšupielāde Notiek GPS datu ieguve Ieslēgta GPS funkcija Ekrāntastatūra Tekstu var ievadīt, arī izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepiecie..

Qwerty tastatūra (tālruņa - Page 121

29 Qwerty tastatūra (tālruņa tastatūra) Taustiņš Shift — pieskarieties vienu reizi, lai ievadītu lielo burtu. Pieskarieties divas reizes, lai ievadītu lielos burtus. Taustiņš XT9 — ieslēdziet vai izslēdziet XT9 režīmu. Iestatījumu taustiņš Ciparu un simbolu taustiņš — pieskarieties, lai mainītu ievadi uz cipariem un simboliem. Ievadīšanas taustiņš Taustiņš Noņemiet no ekrāna tastatūru. Dzēšanas taustiņš Dodieties starp burtiem uz priekšu un atpakaļ. Teksta ievade Tastatūra Pieskarieties, lai pārslēgtos uz skaitļu, simbolu vai teksta tastatūrām...

Diakritisko burtu - Page 122

30 atpakaļ uz nepieciešamo teksta ievades režīmu. Diakritisko burtu ievadīšana Ja izvēlaties franču vai spāņu valodu kā teksta ievades valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, “a”). Pēc tam, kad attiecīgā burta rakstzīme vairs nav redzama, atkārtoti nospiediet to pašu taustiņu, līdz ir redzama vajadzīgā īpašā rakstzīme. Piemērs Lai ievadītu, nospiediet un turiet taustiņu “a”. Pēc tam, kad rakstzīme “a...” vairs nav redzama, turiet pirkstu nospiestu ekrānā un bīdiet to pa kreisi vai pa labi, lai izvēlē..

Google konta iestatīšana - Page 123

31 Pirmo reizi tālrunī atverot Google programmu, jums būs jāpierakstās, izmantojot savu Google kontu. Ja jums nav Google konta, tiks piedāvāts to izveidot. Google konta izveide Sākuma ekrānā pieskarieties pie cilnes Programmas , lai atvērtu programmu izvēlni . Pieskarieties pie Gmail un pēc tam pie Tālāk > Izveidot , lai aktivizētu Google Mail™ iestatīšanas vedni. Pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu skārientastatūru un ievadītu savu vārdu, kā arī Google konta lietotājvārdu. Ievadot tekstu, varat pārvietoties uz nākamo teksta lauku, tastatūrā pieskaro..

Google konta iestatīšana - Page 124

32 Svarīgi! • Dažas programmas, piemēram, Kalendārs, darbojas tikai kopā ar pirmo pievienoto Google kontu. Ja plānojat tālrunī izmantot vairāk nekā vienu Google kontu, vispirms pierakstieties tajā kontā, kuru vēlaties izmantot kopā ar attiecīgo programmu. Pierakstoties kontā, jūsu kontakti, Gmail ziņojumi, kalendāra notikumi un cita šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošā informācija tiks sinhronizēta ar jūsu tālruni. Ja iestatīšanas laikā nepierakstīsities nevienā Google kontā, jums tiks prasīts pierakstīties vai izveidot Google kontu pirmajā..

Pieskarieties un turiet - Page 125

33 Zvana veikšana Pieskarieties pie , lai atvērtu tastatūru. Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie ikonas Notīrīt . Pieskarieties ikonai Zvanīt , lai veiktu zvanu. Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai Beigt . PADOMS. Pieskarieties un turiet , lai ievadītu “+” un veiktu starptautiskus zvanus. Zvanīšana kontaktiem Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie Meklēt . Sarakstā pieskarieties pie kontakta, kura..

Maksa tiks - Page 126

34 Zvana skaļuma pielāgošana Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet tālruņa labajā sānā esošo skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņu. Otra zvana veikšana Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie .Pēc tam izvēlieties numuru, uz kuru jāzvana.Sastādiet numuru vai meklējiet kontaktu sarakstā. Pieskarieties ikonai Zvanīt , lai veiktu zvanu. Zvanīšanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta. Pieskarieties pie , lai pārslēgtos starp sarunām, vai arī pieskarieties pie , lai veiktu konferences zvanu..

Zvanu iestatījumi - Page 127

35 Zvanu iestatījumi Varat konfigurēt tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Ritiniet un pieskarieties pie Iestatījumi . Pieskarieties pie Zvanu iestatījumi . 1 2

..

Kontakti - Page 128

36 Kontakti Varat tālrunī pievienot kontaktus un sinhronizēt tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu. Kontakta meklēšana Kontaktus var meklēt divējādi. Sākuma ekrānā Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu. Pieskarieties pie Meklēt un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru. Jauna kontakta pievienošana Sākuma ekrānā pieskarieties pie un ievadiet jaunā kontakta numuru, pēc tam nospiediet izvēlnes taustiņu , pieskarieties pie Pievienot kontaktam un pēc tam pie Izveidot jaunu kontakt..

Lai noņemtu kontaktu no - Page 129

37 Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu. Pieskarieties cilnei Izlase un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus. Pieskarieties pie zelta krāsas zvaigznītes blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases. 1 2 3

..

Ziņapmaiņa/e-pasts - Page 130

38 Ziņapmaiņa/e-pasts Ziņapmaiņa Tālrunis LG-P500 apvieno īsziņas un multiziņas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē. Ziņas sūtīšana Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai un pēc tam pieskarieties pie Jauna ziņa , lai atvērtu tukšu ziņu. Laukā Kam ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus. PIEZĪME. Samaksa tiek piemērota par katru nosūtīto īsziņu. Lai ievadītu ziņas tekstu, tālāk pieskarieties pie Rakstiet..

Ja sarunas laikā - Page 131

39 PIEZĪME. Ja sarunas laikā saņemsit īsziņu, tiks atskaņots paziņojums. Pavediena lodziņš Ziņas (īsziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu. Smaidiņu lietošana Padariet savas ziņas dzīvīgākas, izmantojot smaidiņus. Rakstot jaunu ziņu, nospiediet izvēlnes taustiņu , pēc tam izvēlieties Ievietot smaidiņu . Ziņu iestatījumu maiņa Tālruņa LG-P500 ziņu iestatījumi ir sākotnēji noteikti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestat..

Lai atvērtu kombinēto iesūtni - Page 132

40 Ziņapmaiņa/e-pasts Atveriet e-pasta programmu. Ja neredzat kontu ekrānu, nospiediet izvēlnes taustiņu un pieskarieties pie Konti . Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju. - Pieskarieties, lai atvērtu kombinēto iesūtni ar ziņām, kas nosūtītas uz visiem jūsu kontiem. - Pieskarieties, lai atvērtu sarakstu ar ziņām, kurām pievienotas zvaigznītes. - Pieskarieties pie mapes ikonas, lai atvērtu konta mapes. Varat pieskarties pie konta, lai skatītu tā iesūtni. Konts, no kura sūtāt e-pasta ziņas, pēc noklusējuma tiek atzīmēts. Lai atvērtu kombinēto iesūtni Ja ..

Atbildēšana uz ziņu - Page 133

41 Atbildēšana uz ziņu Varat atbildēt uz ziņu, pārsūtīt to vai izdzēst. Lai atzīmētu ziņu kā nelasītu Varat iestatīt, lai ziņa tiktu parādīta tā, it kā nebūtu lasīta — piemēram, lai atgādinātu sev, ka tā ir jāizlasa vēlāk. f Lasot ziņu, nospiediet izvēlnes taustiņu un pieskarieties pie Atzīmēt kā nelasītu . Lai dzēstu ziņu f Lasot ziņu, pieskarieties pogai Dzēst . VAI f Lasot ziņu, nospiediet izvēlnes taustiņu un pieskarieties pie Dzēst . Lielākajā daļā kontu izdzēstās ziņas tiek pārvietotas uz mapi Atkritne, lai varētu tās izgūt neja..

Lai rakstītu un sūtītu ziņu - Page 134

42 Ziņapmaiņa/e-pasts E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana Lai rakstītu un sūtītu ziņu Programmas E-pasts lietošanas laikā nospiediet izvēlnes taustiņu un pieskarieties pie Rakstīt . Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliet tās ar komatiem. Nospiediet izvēlnes taustiņu un pieskarieties pie Pievienot kopiju/diskrēto kopiju , lai pievienotu citus kontaktus/e- pasta adreses. Ievadiet ziņas tekstu. Nospiediet izvēlnes taustiņu un pieskarieties Attach (Pievieno..

Lai pievienotu e-pasta kontu - Page 135

43 mapē Nosūtne (vai ar atzīmi Nosūtīts), jums būs bieži jāatver mape Nosūtne/atzīme un iespēju izvēlnē jāizvēlas Atsvaidzināt. Darbs ar kontu mapēm Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes. E-pasta kontu pievienošana un rediģēšana Lai pievienotu e-pasta kontu Nospiediet izvēlnes taustiņu un pieskarieties pie Pievienot kontu . Pieskarieties pogai Tālāk . Vai arī, ja ir nepieciešams ievadīt e-pasta konta iestatījumus. Ievadiet..

Iepazīšanās ar skatu meklētāju - Page 136

44 Iepazīšanās ar skatu meklētāju Tālummaiņa — tuvināšanas vai tālināšanas iespēja. Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruņa sānā. Spilgtums — tiek noteikts un pielāgots saules gaismas daudzums, kas iekļūst objektīvā, uzņemot attēlu. Bīdiet spilgtuma indikatoru gar joslu virzienā uz “-”, lai iegūtu attēlu ar mazāku spilgtuma līmeni, vai virzienā uz “+”, lai iegūtu attēlu ar lielāku spilgtuma līmeni. Iestatījumi — pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Skatiet sadaļu Papildu iestatījumu lietošana. Fokusēšan..

Sejas izsekošanas - Page 137

45 Fokusēšanas režīma izmantošana Varat izvēlēties šādas fokusēšanas režīma iespējas: Automātiskā fokusēšana – iestatiet, lai kamera veic automātisku fokusēšanu. Makro – makro režīms ļauj uzņemt tuvplānus. Ja mēģināt uzņemt tuvplāna kadru, bet fokusa lodziņš ir sarkans, ieslēdziet makro režīmu. Sejas izsekošana – ja iestatāt sejas izsekošanas funkciju un uzņemat fotoattēlu, kamera automātiski nosaka un fokusē sejas. PIEZĪME. Sejas izsekošanas režīmā netiek atbalstīta tālummaiņa. Manuāli – iestatiet, lai kamera veic manuālu fokusē..

Papildu iestatījumu - Page 138

46 Kamera PIEZĪME. Ja multiziņas tiek lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa. Iestatīt kā Pieskarieties pie , lai lietotu attēlu kā kontakta ikonu vai fona attēlu . Pārdēvēt Pieskarieties, lai rediģētu izvēlētā attēla nosaukumu. Pieskarieties, lai dzēstu attēlu. Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiks saglabāts. Pieskarieties, lai skatītu saglabāto fotoattēlu galeriju. Papildu iestatījumu lietošana Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai skatītu visas papildu iespējas...

Šī funkcija ir pieejama - Page 139

47 Kad izvēle ir veikta, lietojiet atgriešanās taustiņu, lai aizvērtu krāsu toņu izvēlni. Pēc tam varat sākt uzņemt attēlus. PIEZĪME. Krāsainu fotoattēlu varat mainīt uz melnbaltu vai sēpijas krāsu, taču melnbaltas vai sēpijas krāsas fotoattēlu nevarat mainīt uz krāsainu. Taimeris – ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Izvēlieties Izslēgts , 3 sekundes , 5 sekundes vai 10 sekundes . Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā. Fotografēšanas režīms – izvēlieties kādu no šīm iespējām: Parasts, Vairāku kadru uzņe..

Saglabāto fotoattēlu - Page 140

48 PADOMS. Aizverot kameras režīmu, tiek atjaunoti visi noklusējuma iestatījumi, izņemot attēla lieluma un kvalitātes iestatījumus. Visiem iestatījumiem, kas nav noklusējuma iestatījumi, ir jāveic atiestatīšana, piemēram, krāsas tonim un ISO. Pārbaudiet tos, pirms uzņemat nākamo fotoattēlu. PADOMS. Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes varēsit redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu. Saglabāto fotoattēlu apskate Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēl..

Iepazīšanās ar skatu meklētāju - Page 141

49 Iepazīšanās ar skatu meklētāju Tālummaiņa — tuvināšanas vai tālināšanas iespēja. Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruņa sānā. Pirms videoklipa uzņemšanas varat lietot tālummaiņas funkciju, taču ieraksta laikā to nevarēsit pielāgot. Spilgtums — tiek noteikts un pielāgots saules gaismas daudzums, kas iekļūst objektīvā, uzņemot videoklipu. Bīdiet spilgtuma indikatoru gar joslu virzienā uz “-”, lai iegūtu videoklipu ar mazāku spilgtuma līmeni, vai virzienā uz “+”, lai iegūtu videoklipu ar lielāku spilgtuma līmeni. Iestatījumi — ..

Pabīdiet kameras režīma pogu uz - Page 142

50 Videokamera Ātrā videoklipa uzņemšana Pabīdiet kameras režīma pogu uz leju — ikona mainīsies uz . Ekrānā tiks parādīts videokameras skatu meklētājs. Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu. Lai sāktu ierakstīšanu, vienreiz nospiediet fotografēšanas pogu. Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols REC un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu. Lai apturētu ierakstīšanu, ekrānā pieskarieties pie . Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam. Ats..

Saglabāto videoklipu - Page 143

51 Baltās krāsas balanss: baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais laukums videoklipā izskatītos dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties Automātiski , Kvēlspuldze , Saulains , Dienasgaismas lampa vai Mākoņains . Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas ir jāpiešķir jaunajam skatam. Ilgums: iestatiet videoklipa garuma ierobežojumu. Lai norādītu maksimālo lielumu, sūtot kā multiziņu, izvēlieties iespēju Parasta vai Multiziņa . Šajā režīmā varat arī izvēlēties iespēju QVGA vai QCIF...

Fotoattēli un videoklipi - Page 144

52 Fotoattēli un videoklipi Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa kreisajā sānā. Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana Lai atvērtu fotoattēlu, kuru vēlaties iestatīt kā fona attēlu, pieskarieties tam. Pieskarieties ekrānam, lai atvērtu iespēju izvēlni. Pieskarieties pie Lietot kā un pēc tam pie Iestatīt fona attēlu . 1 2 3

..

Lai ērti piekļūtu attēlu un video - Page 145

53 Lai ērti piekļūtu attēlu un video failiem, varat saglabāt multivides failus atmiņas kartē. Pieskarieties cilnei Programmas un pēc tam izvēlieties Galerija . Varat atvērt to kataloga joslu sarakstu, kurā tiek saglabāti visi jūsu multivides faili. PIEZĪME. Lai saglabātu fotoattēlus un piekļūtu saviem attēliem, ievietojiet tālrunī atmiņas karti. Pretējā gadījumā tālrunī netiks parādīts neviens fotoattēls vai videoklips, kā arī Picasa attēli, kas atrodas jūsu Picasa albumā. Skata veids Pieskarieties pie Galerija un redzēsit mapju skatu. Pieskarieties pie ..

Multivide - Page 146

54 Multivide Izvēloties E-pasts, Google Mail™ vai Ziņapmaiņa , fotoattēls tiek pievienots ziņai, un to var rakstīt un sūtīt kā parasti. PADOMS. Ja jums ir sociālā tīkla konts, kas ir iestatīts tālrunī, varat koplietot fotoattēlus sociālo tīklu kopienā. Videoklipa sūtīšana Lai nosūtītu videoklipu, pieskarieties vajadzīgajam videoklipam un turiet to. Izvēlieties Koplietot . Izvēlieties kādu no iespējām: Bluetooth, E-pasts, Google Mail™, Ziņapmaiņa vai YouTube™. Izvēloties E-pasts, Google Mail™ vai Ziņapmaiņa , videoklips tiek pievienots ziņai, un to..

PIEZĪME. - Page 147

55 Failu pārsūtīšana, izmantojot USB lielapjoma atmiņas ierīces Lai pārsūtītu failus, izmantojot USB ierīces Pievienojiet tālruni LG-P500 datoram, lietojot USB kabeli. Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties Iestatījumi > Atmiņa (Versijai Android 2.2, SD karte un tālruņa atmiņa) > Aktivizēt tikai lielapjoma atmiņu . Pieskarieties pie Ieslēgt USB atmiņu . Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus. PIEZĪME. Vispirms ir jāievieto karte SD. Bez šīs kartes nevarē..

Lai klausītos radio, ir - Page 148

56 Multivide Lai mūzikas klausīšanās laikā mainītu skaļumu, izmantojiet tālruņa labajā sānā esošos skaļuma taustiņus. Sarakstā pieskarieties jebkurai dziesmai un turiet to. Tiks parādītas šādas iespējas: Atskaņot, Pievienot atskaņošanas sarakstam, Lietot kā tālruņa zvana signālu, Dzēst un Meklēt . PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi. Tādēļ, lai pavairotu vai kopētu mūzikas ierakstus, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie tiesību akti..

Kanālu atiestatīšana - Page 149

57 "Vai atiestatīt visus kanālus un aktivizēt automātisko meklēšanu?" Ja izvēlēsities Labi, visi iepriekš iestatītie kanāli tiks izdzēsti un tiks aktivizēta automātiskā meklēšana. Ja vēlaties apturēt meklēšanu, automātiskās meklēšanas laikā pieskarieties pie Apturēt. Pirms meklēšanas apturēšanas tiks saglabāti tikai atrastie kanāli. PIEZĪME. Izmantojot parādīto ripu, varat meklēt radiostacijas arī manuāli. Kanālu atiestatīšana Nospiediet izvēlnes taustiņu un izvēlieties Atiestatīt kanālu , lai atiestatītu pašreizējo kanālu, vai izvēlieties..

Utilītas - Page 150

58 Modinātāja iestatīšana Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Programmas un izvēlieties Pulkstenis . Ja vēlaties pievienot jaunu modinātāju, pieskarieties pie . Iestatiet laiku un pieskarieties pie , lai ieslēgtu modinātāju. Pēc laika iestatīšanas tālrunis LG-P500 parādīs, cik daudz laika ir atlicis līdz modinātāja aktivizēšanai. Iestatiet iespēju Atkārtot, Zvana signāls vai Vibrēt un pievienojiet iezīmi, lai piešķirtu modinātājam nosaukumu. Pieskarieties pie Gatavs . Nospiediet izvēlnes taustiņu , lai pievienotu modinātāju, vai arī sadaļā Iestatījum..

Kalendāra skata - Page 151

59 Pieskarieties pie Kas un ievadiet notikuma nosaukumu. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kurā vēlaties, lai notikums sākas un beidzas. Pieskarieties arī pie Kur un ievadiet atrašanās vietu. Ja vēlaties notikumam pievienot piezīmi, pieskarieties pie Apraksts un ievadiet informāciju. Ja vēlaties, lai signāls tiktu atkārtots, iestatiet Atkārtojums un, ja nepieciešams, iestatiet atgādinājumu . Pieskarieties pie Gatavs , lai saglabātu notikumu kalendārā. Krāsains taisnstūris kalendārā norādīs dienas, kurās ir saglabāts kāds notikums. Notikuma sākšanās brīdī..

Nospiediet izvēlnes taustiņu. - Page 152

60 Tīmeklis Nospiediet izvēlnes taustiņu. Jauns — pievienojiet dokumentu, izklājlapu, prezentāciju vai mapi. Atsvaidzināt — atsvaidziniet datus. Kārtot — kārtojiet pēc nosaukuma, datuma vai lieluma. Preferences — pielāgojiet ThinkFree Office iestatījumus. Atjaunināt — atjauniniet ThinkFree Office. Par — plašāka informācija par ThinkFree Office. Balss ieraksts Lai ierakstītu balss piezīmes un citus audiofailus, izmantojiet iespēju Balss ieraksts. Skaņas vai balss ierakstīšana Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Programmas un izvēlieties Balss ieraksts . Pi..

PIEZĪME. - Page 153

61 Pārlūks Pārlūks ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē. PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu datu pārsūtīšanas izmaksas. Iespēju lietošana Nospiediet izvēlnes taustiņu , lai skatītu iespējas. Jauns logs — atveriet jaunu logu. Grāmatzīme — pievienojiet/ skatiet grāmatzīmi, skatiet visbi..

Utilītas - Page 154

62 • Lejupielādes — skatiet lejupielāžu vēsturi. • Iestatījumi — iestatiet pārlūka iestatījumus. Padoms. Lai atgrieztos pie iepriekšējās tīmekļa lapas, nospiediet atgriešanās taustiņu . Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana Nospiediet izvēlnes taustiņu un pēc tam izvēlieties Grāmatzīmes . Pieskarieties pirmajam vienumam “Add” (Pievienot) un ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un pēc tam tās URL. Lai piekļūtu grāmatzīmei, pieskarieties tai. Tiks izveidots savienojums ar grāmatzīmēm pievienoto lapu. 1 2 3 Tīmekļa pārlūka iestatījumu maiņa Nos..

Iestatījumi - Page 155

63 Bezvadu sakari un tīkli Šeit varat pārvaldīt Wi-Fi un Bluetooth funkciju. Varat arī iestatīt mobilos tīklus un lidmašīnas režīmu. Lidmašīnas režīms — pēc lidmašīnas režīma iestatīšanas visi bezvadu savienojumi tiks deaktivizēti. Skaņa Pielāgojiet skaņu, paziņojumu noklusējuma iestatījumus un vibrācijas režīmu. Varat arī pārvaldīt skaņas un skāriena atbildes iestatījumus. Displejs Spilgtums — pielāgojiet ekrāna spilgtumu. Automātiski pagriezt ekrānu — iestatiet, lai, pagriežot tālruni, automātiski tiktu aktivizēta orientācija. Animācij..

Iestatījumi - Page 156

64 Iestatījumi Ieslēdzot tālruni vai aktivizējot ekrānu, jums tiks piedāvāts uzzīmēt savu atbloķēšanas figūru, lai atbloķētu ekrānu. Iestatīt SIM kartes bloķēšanu — izvēlieties šo iespēju vai mainiet SIM kartes PIN kodu. Ekrānā redzamās paroles — izvēlieties, vai rādīt vai slēp paroles to ievadīšanas laikā. Izvēlēties ierīces administratorus — pievienojiet vienu vai vairākus administratorus. Izmantot drošas pilnvaras — ļauj piekļūt drošiem sertifikātiem. Instalēt no kartes SD — izvēlieties instalēt šifrētus sertifikātus no kartes SD..

65 - Page 157

65 Konti un sinhronizācijas iestatījumi Aktivizējiet fona datu sinhronizāciju vai automātisko sinhronizēšanu. Apskatiet vai pievienojiet kontus. Konfidencialitāte Varat arī veikt atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Ņemiet vērā, ka tādējādi tiks izdzēsti visi dati. Atmiņa Pārbaudiet kopējo pieejamo vietu kartē SD. Lai veiktu drošu kartes izņemšanu, pieskarieties pie Atvienot karti SD . Izvēlieties Formatēt karti SD , ja vēlaties dzēst visus kartes SD datus. Meklēšana Pieskarieties pie iespējas Google meklēšana un varēsit pielāgot Google meklēšanas i..

Skatiet juridisko informāciju, - Page 158

66 Par tālruni Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju. Iestatījumi

..

Lai izveidotu savienojumu - Page 159

67 Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Lietojot Wi-Fi, izbaudiet bezvadu internetu, nemaksājot ne santīma vairāk. Wi-Fi ieslēgšana Sākuma ekrānā atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie . Izvēlnē izvēlieties Iestatījumi > Bezvadu sakaru un tīkla iestatījumi > Wi-Fi . Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu Izvēlieties Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja redzat ikonu , savienojuma izveidei būs jāievada parole. PADOMS. Ja atrodaties ārpus Wi-Fi uztveršana..

PIEZĪME. - Page 160

68 šis savienojums tiks automātiski deaktivizēts. Šādā gadījumā, ja tālrunim ir piekļuve 3G datiem, tas var tikt automātiski savienots ar 3G tīklu, un par to var tikt pieprasīta papildu samaksa. PIEZĪME. Tālrunis LG-P500 atbalsta WEP, WPA/WPA2- PSK un 802.1x EAP. drošības iestatījumus. Ja jūsu Wi-Fi pakalpojumu sniedzējs vai tīkla administrators ir iestatījis tīkla drošības šifrēšanu, uznirstošajā logā ievadiet atslēgu. Ja šifrēšana nav iestatīta, šis uznirstošais logs netiek parādīts. Varat iegūt atslēgu no Wi-Fi pakalpojuma sniedzēja vai tīkla a..

Programmatūras atjaunināšana - Page 161

69 Tālruņa programmatūras atjaunināšana LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta Plašāku informāciju par šīs funkcijas izmantošanu skatiet vietnē http://update.lgmobile.com vai http://www.lg.com/common/ index.jsp → izvēlieties valsti un valodu. Šī funkcija ļauj no interneta ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāko tās versiju, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un p..

Paziņojums par atbilstību - Page 162

70 Vides temperatūras Maksimālā: +55 °C (izlādēts), +45 °C (uzlādēts) Minimālā: -10 °C Tehniskie dati Paziņojums par atbilstību Paziņojums par atbilstību LG-P500 Atbilstibu augstak minetajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikaciju atestacijas BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168 Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko a tiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām. Nosaukums Izdošanas..

Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. - Page 163

71 Šie piederumi ir iekļauti tālruņa LG-P500 komplektācijā ( tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami ). Lādētājs Datu kabelis Savienojuma izveidei starp tālruni LG- P500 un datoru. Akumulators Lietotāja rokasgrāmata Papildinformācija par tālruni LG-P500. Stereo austiņas PIEZĪME. • Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. • Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija. • Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona. Piederumi

..

72 - Page 164

72 Kā tālrunī saglabāt mūzikas/video failus Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli. Sākuma ekrānā pieskarieties statusa joslai un velciet to uz leju. Izvēlieties USB pievienots > Ieslēgt USB atmiņu > Atvērt mapi, lai skatītu failus . Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, tas būs jāiestata manuāli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu Failu pārsūtīšana, izmantojot lielapjoma atmiņas ierīces. Saglabājiet datorā esošos mūzikas vai video failus tālruņa noņemamajā atmiņā. - Varat kopēt vai pārvietot datorā e..

73 - Page 165

73 Kā pārvietot kontaktus no vecā tālruņa uz pašreizējo tālruni No vecā tālruņa uz datoru eksportējiet kontaktus kā CSV failu, izmantojot programmu PC Sync. Vietnē www.lg.com lejupielādējiet Android paredzēto programmu Mobile Sync un instalējiet to datorā. Palaidiet programmu un izveidojiet savienojumu starp savu Android mobilo tālruni un datoru, izmantojot USB kabeli. Izvēlieties ikonu Kontakti . Dodieties uz Izvēlne > Fails > Importēt un izvēlieties datorā saglabāto CSV failu. Ja lauki importētajā CSV failā atšķiras no tiem, kas pieejami programmā Mob..

74 - Page 166

74 * Kontaktu eksportēšana — palaidiet programmu Kontakti. Pieskarieties adresei, uz kuru veikt eksportēšanu. Nospiediet Izvēlne un izvēlieties Koplietot > Bluetooth > Pārbaudiet, vai Bluetooth ir ieslēgts un izvēlieties Meklēt ierīces > Sarakstā izvēlieties ierīci, uz kuru sūtīt datus. * Vairāku izvēlēto kontaktu sūtīšana — Palaidiet programmu Kontakti. Lai izvēlētos vairāk nekā vienu kontaktu, nospiediet izvēlnes taustiņu un pieskarieties pie Vairāku objektu izvēle . Izvēlieties kontaktus, kas jāsūta vai nospiediet izvēlnes taustiņu un piesk..

Problēmu novēršana - Page 167

75 Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats. Ziņa Iespējamie cēloņi Iespējamie risinājumi USIM kļūme Tālrunī nav ievietota USIM karte vai tā ir ievietota nepareizi. Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi. Nav savienojuma ar tīklu/tīkla zaudēšana Vājš signāls ārpus GSM tīkla zonas. Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus. Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārb..

Problēmu novēršana - Page 168

76 Ziņa Iespējamie cēloņi Iespējamie risinājumi Zvani nav pieejami Numura sastādīšanas kļūme Ir ievietota jauna SIM karte Sasniegts priekšapmaksas ierobežojums Jaunais tīkls nav autorizēts. Pārbaudiet jaunos ierobežojumus. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atceliet ierobežojumu, izmantojot PIN 2 kodu. Tālruni nevar ieslēgt Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku Akumulators nav uzlādēts Netīri akumulatora kontakti Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes. Neatvienojiet lādētāju ilgāku laik..

Tiek atbalstīta - Page 169

77 Ziņa Iespējamie cēloņi Iespējamie risinājumi Nevar atvērt failus Neatbalstīts faila formāts Izmantojiet atbalstītu faila formātu Karte SD nedarbojas Tiek atbalstīta tikai failu sistēma FAT 16 Pārbaudiet kartes SD failu sistēmu, izmantojot kartes lasītāju vai formatējiet karti SD tālrunī Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns Klātbūtnes sensora kļūda Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārklāj klātbūtnes sensora zonu. Pārliecinieties, vai klātbūtnes sensora zona ir tīra. Nav skaņas Vibrācijas vai klusuma režīms Pārbaudiet skaņa..

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi - Page 170

78 Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Radiofrekvences enerģijas ietekme Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR). Šis tālruņa modelis LG- P500 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa. • Rad..

Izstrādājuma apkope un - Page 171

79 Izstrādājuma apkope un remonts BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Cita veida piederumu lietošana var anulēt tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, kā arī būt bīstama. • Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista. • Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām. ..

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi - Page 172

80 • Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma. • Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā. • Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai. • Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju. • Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni. • Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai. • Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu. • Nelietojiet ierīci ilglaicīgi, t..

Izvairīšanās no dzirdes - Page 173

81 • Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams. • Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi. • Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparatūru vai drošības iekārtas. • Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu. ..

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi - Page 174

82 Spridzināšanas darbu zona Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus. Sprādzienbīstama vide • Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā. • Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā. • Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi. Lidmašīnā Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus. • Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēd..

- Page 175

83 • Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku. • Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu. • Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem. • Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav pietiekama. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir jānomaina. • Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai paildzinātu tā lietošanas laiku. • Nepakļaujiet akumulatora lādētāju ..

Kasutusjuhend - Page 177

• Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt teie telefoni tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida. • Me ei soovita seda telefoni kasutada pimedatel inimestel, kuna sellel on puuteekraan. • Autoriõigus ©2010 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid. • Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ ja Android Market™ on ettevõtte Google, Inc. kaubam..

- Page 178

Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele. 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või muu kohalik võimuorgan. 3 Vanade seadmete korrektne kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid võimalikke negatiivseid kahjusid. 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusette..

Sisukord - Page 179

3 Sisukord Oluline teade! ......................... 6 Oma telefoniga tutvumine .... 16 SIM-kaardi ja aku paigaldamine ....................... 18 Mälukaardi paigaldamine ...... 20 Mälukaardi vormindamine ..... 21 Teie avaekraan ...................... 23 Puuteekraani näpunäited ...... 23 Märkus. ............................... 23 Lähedusandur ...................... 23 Telefoni lukustamine ............. 23 Ekraani avamine .................. 24 Avaekraan .......................... 25 Vidinate lisamine avaekraanile ........................ 25 Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine ........

Sisukord - Page 180

4 E-posti kontode lisamine ja redigeerimine ................... 43 Kaamera ............................... 44 Kaadrinäidikuga tutvumine .... 44 Fookusrežiimi kasutamine ..... 45 Kiire foto tegemine .............. 45 Pärast foto tegemist ............. 46 Lisaseadete kasutamine ....... 46 Salvestatud fotode vaatamine48 Videokaamera ....................... 49 Kaadrinäidikuga tutvumine .... 49 Kiire video tegemine ............. 50 Pärast video salvestamist ..... 50 Lisaseadete kasutamine ....... 50 Salvestatud videote vaatamine ........................... 51 Teie fotod ja videod ............

5 - Page 181

5 Veebibrauseri seadete muutmine ............................ 62 Seaded .................................. 63 Juhtmevaba ja võrgud .......... 63 Heli ..................................... 63 Ekraan ................................ 63 Asukoht ja turvalisus ........... 63 Rakendused ........................ 64 Kontod ja sünkroonimise seaded ................................ 65 Privaatsus ........................... 65 Salvestusruum ..................... 65 Otsi ..................................... 65 Kuupäev ja kellaaeg ............. 65 Lokaat ja tekst ..................... 65 Kõnesüntee..

1. Telefoni mälu - Page 182

6 Oluline teade! Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale. 1. Telefoni mälu Kui telefoni mälus on vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefon vastu võtta uusi sõnumeid. Kontrollige telefoni mälu ja kustutage mäluruumi vabastamiseks mõned andmed, näiteks rakendused või sõnumid. Rakenduste haldamine Avaekraanil puudutage vahekaarti Rakendused ja valige Seaded > Rakendused > Halda rakendusi . Kui kuvatakse rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida ni..

HOIATUS! - Page 183

7 Aku laetuse taseme kontrollimine Avaekraanil puudutage vahekaarti Rakendused ja valige Seaded > Teave telefoni kohta > Olek . Aku olek (laadimine, tühjenemine) ja tase (protsendina täielikust laadimisest) kuvatakse ekraani ülaservas. Akut kasutavate üksuste jälgimine ja juhtimine Avaekraanil puudutage vahekaarti Rakendused ja valige Seaded > Teave telefoni kohta > Akukasutus. Ekraani ülaservas kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui seade on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraani..

Kui olete unustanud oma - Page 184

8 4. Avamismustri kasutamine Saate määrata avamismustri, et kaitsta oma telefoni. Avatakse ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. HOIATUS! Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel. On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete kasutanud ära kõik viis võimalust, saate proovida pärast 30 sekundi möödumist. Kui olete unustanud oma avamismustri, PIN-koodi või paro..

HOIATUS! - Page 185

9 5. Raske lähtestamise * Raske lähtestamise (tehaseseadete lähtestamise) kasutamine Kui algolekut ei taastata, kasutage valikut Raske lähtestamine , et lähtestada oma telefoni.Kui kasutaja vajutab ja hoiab telefoni sisselülitamiseks korraga vähemalt viie sekundi jooksul all toitenuppu, avaekraani klahvi ja helitugevuse vähendamise nuppu, lülitub telefon sisse ning tehaseseaded lähtestatakse kohe. Palun pange tähele, et pärast Raske lähtestamise teostamist kustutatakse kõik telefonis olevad andmed ja rakendused ning neid ei saa taastada. HOIATUS! Kui teostate Raske lähtestami..

Oluline teade! - Page 186

10 Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine Avaekraanil puudutage vahekaarti Rakendused ja valige Seaded > Juhtmevaba ja võrgud > Wi-Fi seaded . Puudutage valikut Wi-Fi , et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist. - Kuvatakse loend saadaolevatest Wi-Fi võrkudest. Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga. Puudutage võrku, et luua sellega ühendust. - Kui võrk on avatud, palutakse teil kinnitada, et soovite luua ühendust selle võrguga, puudutades käsku Ühenda . - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud..

NÄPUNÄIDE! - Page 187

11 8. Rakenduste avamine ja vahetamine Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna avatud rakendused töötavad isegi siis, kui avate teise rakenduse. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja lülituda nende vahel ümber. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse. Kasutatava rakenduse peatamine Avaekraanil puudutage vahekaarti Rakendused ja valige Seaded > Rakendused > Halda rakendusi . Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle p..

Ainult massmälu - Page 188

12 • Saate lihtsalt lohistades mugavalt edastada multimeediumfaile (fotod, videod, muusika) arvuti ja telefoni vahel • Saate edastada sõnumeid telefonist arvutisse • Tarkvara värskendamine ilma andmekadudeta LG PC Suite programmi installimine microSD- mälukaardilt Sisestage microSD-mälukaart oma telefoni. (See võib olla telefoni juba sisestatud.) Enne USB-andmesidekaabli ühendamist veenduge, et telefonis on aktiveeritud Ainult massmälu režiim. (Rakenduste menüüs valige Seaded > Salvestusruum (versiooni Android 2.2 korral SD-kaart ja telefoni salvestusruum) ning seejärel ..

LG-P500 ei toeta järgmisi - Page 189

13 10. Telefoni ühendamine USB-kaabli abil arvutiga MÄRKUS. Telefoni sünkroonimiseks USB-kaabli abil arvutiga peate oma arvutisse installima LG PC Suite programmi. Selle programmi saate alla laadida LG veebisaidilt (http://www.lg.com). Minge veebisaidile http://www.lg.com, valige oma piirkond, riik ja keel. Lisateabe saamiseks külastage LG veebisaiti. PC Suite programm on olemas kaasasoleval SD-kaardil – saate selle lihtsalt kopeerida oma arvutisse. LG-P500 ei toeta järgmisi toiminguid. - Arvutiga ühendamine Bluetooth-ühenduse kaudu - LG Air Sync (veebi sünkroonimine, R-Click) - O..

Hoidke mobiiltelefoni püstises - Page 190

14 11. Andmesideühendust kasutades avage ekraan Andmesideühendust kasutades muutub teie telefoni ekraan tumedaks, kui seda ei puudutata teatud aja jooksul. LCD- ekraani sisselülitamiseks lihtsalt puudutage seda. Märkus. Kui desinstallite PC Suite IV programmi, ei eemaldata USB- ja Bluetooth-draivereid automaatselt. Seega peate need desinstallima käsitsi. Näpunäide! Selleks, et kasutada microSD-mälukaarti uuesti oma telefonis, peate avama Teavituste sahtli ning puudutama käsku Lülita USB-mälu välja. Sellel ajal ei pääse te microSD- mälukaardile ligi oma telefonist, seega ei sa..

Kui telefon ei vasta kasutaja - Page 191

15 13. Kui ekraan tardub Kui telefon ei vasta kasutaja sisestustele või ekraan tardub, tehke järgmist. Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega. 14. Ärge ühendage telefoni arvuti sisse- või väljalülitamise ajal Veenduge, et eraldate andmesidekaabli oma telefoni ja arvuti vahelt, kuna see võib tekitada tõrkeid teie arvutis.

..

Oma telefoniga tutvumine - Page 192

16 Oma telefoniga tutvumine Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all toitenuppu. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all toitenuppu ning puudutage käsku Lülita välja. Avaekraani klahv - Ükskõik milliselt ekraanilt avaekraanile naasmine. Menüüklahv - Saate vaadata, millised valikud on saadaval. Kuular Tagasiliikumise klahv - Eelmisele ekraanile naasmine. Otsingu klahv - Veebisisu ja telefoni sisu otsimine. Toite-/lukustusnupp - Nuppu vajutades ja all hoides telefoni sisse- /väljalülitamine. - Ekraani väljalülitamine..

- Page 193

17 Tagakaas Aku SIM-kaardi pesa microSD- mälukaardi pesa Kaamera objektiiv Laadija, micro USB-kaabli pesa Stereo-kõrvaklappide pistik Helitugevusnupud - Avaekraanil: helina helitugevuse reguleerimine. - Kõne ajal: kuulari helitugevuse reguleerimine. - Muusika kuulamise ajal: helitugevuse pidev reguleerimine. Toite- /lukustusnupp Mikrofon

..

Oma telefoniga tutvumine - Page 194

18 SIM-kaardi ja aku paigaldamine Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist. Tagakaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt oma käes. Teise käe pöidlaga vajutage tugevalt tagakaanele. Ning tõstke akukaas nimetissõrmega üles. 1 Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole. 2 Oma telefoniga tutvumine

..

Telefoni laadimine - Page 195

19 Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldsed klemmid. Paigaldage tagakaas telefonile tagasi. 3 4 Telefoni laadimine Lükake tagasi oma LG-P500 küljel asuv laadija pesa kate. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie LG-P500 peab laadima nii kaua, kuni näete ekraanil kujutist . MÄRKUS. Aku tööea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.

..

Mälukaardi paigaldamine - Page 196

20 MÄRKUS. LG-P500 telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage seda tagumist osa, kuna see põhjustab jõudluse vähenemist. Mälukaardi paigaldamine Multimeediumfailide, nt sisseehitatud kaameraga tehtud piltide, jäädvustamiseks peate telefoni sisestama mälukaardi. Mälukaardi paigaldamiseks tehke järgmist. MÄRKUS. LG-P500 mudel toetab kuni 32 GB suurust mälukaarti. Enne mälukaardi paigaldamist või eemaldamist lülitage telefon välja. Eemaldage tagakaas. 1 Avage pesakaitse ja paigaldage mälukaart pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole. 2 Oma telefon..

Mälukaardi - Page 197

21 Sulgege pesakaitse. HOIATUS! Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad rikutud saada. Mälukaardi vormindamine Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama. 3 MÄRKUS. Kaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid. Avaekraanil puudutage vahekaarti Rakendused , et avada rakenduste menüüd. Kerige valikuni Seaded ja puudutage seda. Kerige valikuni Salvestusruum (..

Oma telefoniga tutvumine - Page 198

22 kõik failid kustutati. Näpunäide! Kui mälukaardi ühendus on katkestatud, saate kasutada selle vormindamiseks järgmisi samme. Puudutage valikut Rakendused > Seaded >Salvestusruum (versiooni Android 2.2 korral SD-kaart ja telefoni salvestusruum) >Vorminda SD-kaart Oma telefoniga tutvumine

..

Teie avaekraan - Page 199

23 Puuteekraani näpunäited Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi. Puudutage – menüü/valiku valimiseks või rakenduse avamiseks puudutage seda. Puudutage ja hoidke all – valikute menüü avamiseks või soovitud objekti liigutamiseks puudutage ja hoidke sellel sõrme. Lohistage – loendi kerimiseks või selles aeglaselt liikumiseks lohistage sõrme üle puuteekraani. Lohistage kiirelt – loendi kerimiseks või selles kiiresti liikumiseks lohistage sõrme kiiresti üle puuteekraani (lohistage kiiresti ja vabastage). Märkus. • Üksuse valimiseks pu..

Hääletu režiim - Page 200

24 või muu kuvatav ekraan lukustusekraaniga, et säästa akut. - Kui mustri määramise ajal töötab mõni programm, võivad need lukustusrežiimis ikkagi töötada. Soovitame enne lukustusrežiimi sisenemist väljuda kõigist programmidest, et vältida ebavajalikke tasusid. (Nt telefonikõned, juurdepääs veebile ja andmeside) Avamismustri määramine: saate joonistada isikliku avamismustri ühendades neli või enam punkti. Kui määrate mustri, lukustub telefoni ekraan. Telefoni avamiseks joonistage ekraanile määratud muster. Ettevaatust! Kui määrate avamismustri, peate esmalt loom..

Avaekraan - Page 201

25 lukuikooni ja lohistage oma sõrme paremale, et avada oma avaekraani. Avaneb viimane ekraan, mida kasutasite. Avaekraan Nende kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Lisaks saate kohandada iga paneeli vidinatega, mis on otseteed teie lemmikrakenduste ja -kaustadeni ning taustapiltideni. MÄRKUS. Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakkujast. LG avaekraanil saate ekraani allservas kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele. Puudutage telefoniikooni , e..

Hiljuti kasutatud - Page 202

26 Näete avaekraanil uue kausta ikooni. Lohistage see soovitud asukohta soovitud paneelil ja eemaldage sõrm ekraanilt. Näpunäide! Avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada. Näpunäide! Avaekraanilt rakenduse ikooni kustutamiseks puudutage ja hoidke sõrme otsetee ikoonil, mida soovite kustutada ning lohistage see ikoonile . Näpunäide! Te ei saa kustutada eellaaditud rakendusi. (Saate kustutada ekraanilt ainult nende ikoone.) Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine Puudutage ja hoidke sõrme avaekraani klahvil. Ekraanile kuvat..

Olekuriba kuvamine - Page 203

27 Puudutage teavituste sahtlit ja libistage seda oma sõrmega allapoole. Või puudutage avaekraanil menüüklahvi ja valige Teavitused . Siin saate vaadata ja hallata Wi-Fi, Bluetooth-ühenduse ja GPS-i olekut ning ka teisi teavitusi. Olekuriba kuvamine Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil teavet telefoni kohta, näiteks signaalitugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega ning samuti näitab see, kas teie Bluetooth-ühendus või andmeühendus on aktiivne. Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused. <Android 2.3> [Olekuriba] Ikoon Kirj..

Teie avaekraan - Page 204

28 Ikoon Kirjeldus Uus kõnepostiteade Lennurežiim Hääletu Värin SD-kaarti pole Aku on täis laetud Aku laadimine Andmete vastuvõtmine Andmete saatmine Andmete vastuvõtmine ja saatmine USB-ühendus arvutiga Allalaadimine Üleslaadimine GPS hangib andmeid GPS on sees <Android 2.2> [Olekuriba] Ikoon Kirjeldus SIM-kaarti pole Signaali pole Wi-Fi on sees ja ühendatud Juhtmega peakomplekt Kõned on suunatud Kõne on ootel Kõlar Kõne on vaigistatud Vastamata kõne Bluetooth on sees Bluetooth on ühendatud Süsteemi hoiatus Meeldetuletus Teie avaekraan

..

Qwerty-klahvistik (telefoni - Page 205

29 Ikoon Kirjeldus Uus kõnepostiteade Lennurežiim Hääletu Värin SD-kaarti pole Aku on täis laetud Aku laadimine Andmete vastuvõtmine Andmete saatmine Andmete vastuvõtmine ja saatmine USB-ühendus arvutiga Allalaadimine Üleslaadimine GPS hangib andmeid GPS on sees Ekraanil kuvatav klaviatuur Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada ka teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada. Qwerty-klahvistik (telefoni klahvistik) Registrivah..

Teie avaekraan - Page 206

30 Kustutusklahv Tähtede vahel edasi- või tagasiliikumine. Teksti sisestamine Klahvistik Toksake, et vahetada numbrite, sümbolite ja teksti klahvistikke. Kasutage ikooni , et vahetada väike- ja suurtähti. Nupul olev värviline ring näitab, kas suurtähelukk on sisse lülitatud (roheline) või kehtib see ainult ühe tähemärgi kohta (oranž). Tühiku sisestamiseks puudutage . Tip! Qwerty-klahvistiku ja telefoni klahvistiku vahetamiseks puudutage ning valige Klahvistiku tüübid. Abc-režiim See režiim võimaldab sisestada tähti, puudutades klahvi nii mitu korda, kuni ilmub vastav t..

Google'i konto seadistamine - Page 207

31 Kui avate esimest korda oma telefonis Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse teil see luua. Google'i konto loomine Avaekraanil puudutage vahekaarti Rakendused , et avada rakenduste menüüd. Toksake valikut Gmail ja seejärel Edasi > Loo , et käivitada rakenduse Google Mail™ seadistusviisardit. Puudutage tekstivälja, et avada puutetundlikku klaviatuuri ning sisestage oma Google'i nimi ja kasutajanimi. Teksti sisestamisel saate liikuda järgmisele tekstiväljale, kui puudutate klaviatuuril valikut Edasi . ..

Google'i konto seadistamine - Page 208

32 Pärast sisselogimist saate kasutada rakendusi Google Mail™, Google'i kalender, Android Market™ ja Google Map™. OLULINE! • Mõned rakendused, näiteks kalender, töötavad ainult koos esimese Google'i kontoga, mille lisate. Kui plaanite telefoniga kasutada rohkem kui ühte Google'i kontot, logige kindlasti esimesena sisse sellele kontole, mida soovite selle rakendusega kasutada. Kui logite sisse, sünkroonitakse veebis teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendri sündmused ja muu teave nendest rakendustest ja teenustest teie telefoniga. Kui te ei logi seadistamise ajal Google'i kon..

Kui ekraan on lukustatud - Page 209

33 Helistamine Klahvistiku avamiseks puudutage . Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage kustutamise ikooni . Numbrile helistamiseks puudutage helistamise ikooni . Kõne lõpetamiseks puudutage lõpetamise ikooni . NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+” sisestamiseks puudutage ja hoidke all . Helistamine kontaktidele Puudutage ikooni , et avada oma kontaktiloendit. Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku Otsi . 1 2 3 4 1 2 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite h..

NÄPUNÄIDE! - Page 210

34 Kõne helitugevuse reguleerimine Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage telefoni paremal küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe. Teise kõne tegemine Algse kõne ajal puudutage ikooni .Seejärel valige number, millele soovite helistada. Sisestage telefoninumber või otsige numbrit oma kontaktiloendist. Numbrile helistamiseks puudutage helistamise ikooni . Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele. Kõnede vahetamiseks puudutage ikooni . Või puudutage ikooni , et alustada konverentskõnet. 1 2 3 4 5 Akti..

Kõneseaded - Page 211

35 Kõneseaded Saate konfigureerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõne suunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone. Kerige valikuni Seaded ja puudutage seda. Toksake valikut Kõneseaded . 1 2

..

Kontakti otsimine - Page 212

36 Kontaktid Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid kontaktidega oma Google'i kontolt või teistelt kontodelt, mis toetavad kontaktide sünkroonimist. Kontakti otsimine Kontakti otsimiseks on kaks võimalust. Avaekraanil Avaekraanil puudutage ikooni , et avada oma kontaktiloendit. Puudutage käsku Otsi ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi. Uue kontakti lisamine Avaekraanil puudutage ikooni ja sisestage uue kontakti number ning seejärel vajutage menüüklahvi ja puudutage käsku Lisa kontakt ning siis käsku Loo uus kontakt . 1 2 1 Kui soovite uuele kontaktile lisada..

Kontakti eemaldamine - Page 213

37 Kontakti eemaldamine lemmikute loendist Avaekraanil puudutage ikooni , et avada oma kontaktiloendit. Puudutage vahekaarti Lemmikud ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju. Puudutage kontakti nimest paremal olevat kuldset tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist. 1 2 3

..

Sõnumid/e-post - Page 214

38 Sõnumid/e-post Sõnumid Teie LG-P500 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse. Sõnumi saatmine Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni ja seejärel puudutage valikut Uus sõnum . Sisestage kontakti nimi või number väljale Saaja . Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitatud adressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti. MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile. Sõnumi sisestamiseks puudutage käsku Trükkige koostamiseks. Valikute menüü avamiseks vajutage ..

1 - Page 215

39 Ühendatud kaust Teise osapoolega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest. Emotikonide kasutamine Elavdage oma sõnumeid emotikonidega. Uut sõnumit kirjutades vajutage menüüklahvi ning seejärel valige Sisesta emotikon . Sõnumiseadete muutmine Teie LG-P500 sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele. E-posti ja kontode ekraani avamine Saate kasutada E-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistelt teenustelt peale Gmail..

Ühendatud sisendkausta avamine - Page 216

40 - Puudutage, et avada ainult oma tähistatud sõnumite loendit. - Puudutage kausta ikooni, et avada kontode kaustu. Võite puudutada kontot, et vaadata selle sisendkausta. Konto, millelt saadate e-kirju vaikimisi, on märgistatud linnukesega. Ühendatud sisendkausta avamine Kui olete konfigureerinud e-posti, et saata ja vastu võtta e-kirju rohkem kui ühelt kontolt, saate oma ühendatud sisendkaustas vaadata kõikidele kontodele saadetud sõnumeid. Puudutage valikut E-post . Puudutage valikut Ühendatud sisendkaust (kontode ekraanil). Ühendatud sisendkaustas on sõnumite vasakul külje..

Sõnumite tähistamine - Page 217

41 endale meelde, et lugeda seda hiljem uuesti. f Sõnumi lugemise ajal vajutage menüüklahvi ja puudutage käsku Märgi mitteloetuks . Sõnumi kustutamine f Sõnumi lugemise ajal puudutage nuppu Kustuta . VÕI f Sõnumi lugemise ajal vajutage menüüklahvi ja puudutage käsku Kustuta . Mitmete kontotüüpide puhul teisaldatakse kustutatud sõnumid prügikasti, et saaksite need vajadusel uuesti taastada. Sõnumite tähistamine Saate lisada tähti tähtsatele sõnumitele, et muuta nende jälgimine lihtsamaks. Sõnumi tähistamine f Sõnumi lugemise ajal puudutage selle päises täheikooni ...

Konto kaustadega - Page 218

42 teistele kontaktidele / e-posti aadressidele. Sisestage sõnumi tekst. Vajutage menüüklahvi ja puudutage käsku Manusta, et saata faile koos sõnumiga. Puudutage nuppu Saada . Kui te pole valmis sõnumite saatma, puudutage nuppu Salvesta mustandina, et salvestada sõnumit mustandite kausta. Sõnumiga edasi töötamiseks puudutage seda mustandite kaustas. Teie sõnum salvestatakse mustandina ka siis, kui puudutate enne selle saatmist tagasiliikumise klahvi . Puudutage nuppu Loobu , et kustutada sõnumit ja selle salvestatud mustandeid. Kui koostate sõnumit lennurežiimis, saab selle sa..

E-posti kontode lisamine - Page 219

43 E-posti kontode lisamine ja redigeerimine E-posti konto lisamine Vajutage menüüklahvi ja puudutage käsku Lisa konto . Puudutage nuppu Edasi . Või kui peate sisestama e-posti kontoseadeid. Sisestage kontonimi ja kinnitage, kuidas soovite väljuvatel kirjadel kuvada oma nime ning seejärel puudutage nuppu Valmis . Kontoseadete muutmine Avage kontode ekraan. Puudutage ja hoidke sõrme kontol, mille seadeid soovite muuta. Avanevas menüüs puudutage valikut Kontoseaded . E-posti konto kustutamine Avage kontode ekraan. Puudutage ja hoidke sõrme kontol, mida soovite kustutada. 1 2 3 1 2 1..

Pildistamiseks peate esmalt sisestama mälukaardi. - Page 220

44 Kaadrinäidikuga tutvumine Suum – saate suumida lähemale või kaugemale. Või kasutage külgmist helitugevusnuppu. Heledus – see määratleb ja juhib pildile sisenevat päikesevalguse kogust. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalamat heledust või märgi + suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja suurema heledusega pilti. Seaded – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vt peatükki Lisaseadete kasutamine. Fookus – puudutage seda ikooni, et avada valikute menüüd. Vt peatükki Fookusrežiimi kasutamine. Stseenirežiim – valikud ..

Fookusrežiimi - Page 221

45 NÄPUNÄIDE! Selgema kaadrinäidikuga ekraani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage lihtsalt korraks kaadrinäidiku keskosa. Valikute taastamiseks puudutage uuesti ekraani. Fookusrežiimi kasutamine Saate valida fookusrežiimi järgmistes valikutes. Automaatne fookus – saate määrata, et kaamera valib fookuse automaatselt. Makro – makrorežiim võimaldab teil teha suurepäraseid lähivõtteid. Kui proovite teha lähivõtet, kuid fookuse kast jääb punaseks, proovige lülitada sisse makrorežiim. Näo jälgimine – kui seadistate näo jälgimise ning pil..

Pärast foto tegemist - Page 222

46 Pärast foto tegemist Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Jaga Puudutage, et jagada oma fotot Bluetooth- ühenduse , e-kirja , Facebooki, Gmaili , sõnumi, Picasa või Twitteri kaudu. MÄRKUS. Rändluse ajal MMS- ide allalaadimine võib olla lisatasustatud. Määra Puudutage, et kasutada pilti kontakti ikoonina või taustapildina . Nimeta ümber Puudutage, et redigeerida valitud pildi nime. Puudutage, et pilti kustutada. Puudutage, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud foto salvestatakse. Puudutage, et kuvada salvestatud fotode galeriid. Lisaseadete kasutamine Kaadrinäidikul..

See funktsioon on - Page 223

47 Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul. Kui olete valiku teinud, kasutage värvitooni menüü sulgemiseks tagasiliikumise klahvi. Nüüd võite hakata pildistama. MÄRKUS. Saate rakendada värviliselt tehtud pildile mustvalge või seepia efekti, kuid mustvalge või seepia efektiga tehtud pilti ei saa muuta värviliseks. Taimer – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. Valikud on Väljas , 3 sekundit , 5 sekundit ja 10 sekundit . See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda. Võtterežiim – valikud on Tavalin..

Salvestatud fotode - Page 224

48 NÄPUNÄIDE! Kaamerar ežiimist väljudes taastatakse kõik vaikeseaded, v.a pildi suurus ja kvaliteet. Kõik mitte-vaikeseaded peate lähtestama, näiteks värvitooni ja ISO. Kontrollige neid enne järgmise foto tegemist. NÄPUNÄIDE! Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal. Salvestatud fotode vaatamine Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt puudutage ikooni ja siis puudutage ekraani ning seejärel näete valikuid Slaidiseanss ja Menüü . 1..

Kaadrinäidikuga tutvumine - Page 225

49 Kaadrinäidikuga tutvumine Suum – saate suumida lähemale või kaugemale. Või kasutage külgmist helitugevusnuppu. Enne video salvestamist saate kasutada suumifunktsiooni. Salvestamise ajal ei saa te suumifunktsiooni kasutada. Heledus – see määratleb ja juhib videole sisenevat päikesevalguse kogust. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalamat heledust või märgi + suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja suurema heledusega videot. Seaded – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükki Lisaseadete kasutamine. Video suuru..

REC ilmub kaadrinäidiku - Page 226

50 Kiire video tegemine Libistage kaamerarežiimi nuppu alla, et ikooniks muutub . Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik. Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava suunas. Vajutage ühe korra jäädvustamise nuppu, et alustada salvestamist. REC ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust. Salvestamise lõpetamiseks puudutage . Pärast video salvestamist Ekraanile ilmub videot tähistav liikumatu pilt. Esita Puudutage, et esitada videot. Jaga Puudutage, et jagada videot Bluetooth- ühenduse , e-kirja , 1 2 3 4 5 6 Google Mail..

Salvestatud videote - Page 227

51 seadeid, kui kerite ketast. Pärast valiku tegemist puudutage tagasiliikumise klahvi. Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videol. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on Automaatne , Hõõguv , Päikseline , Kiiskav ja Pilves . Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue vaate puhul. Kestus – saate määrata videole kestuspiirangu. Valige Tavaline või MMS , et piirata suurust selliseks, et videot saaks saata MMS-iga. Ainult selles režiimis saate valida olekuks ka QVG..

Teie fotod ja videod - Page 228

52 Teie fotod ja videod Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusnuppe. Foto määramine taustapildiks Puudutage fotot, mille soovite määrata taustapildiks, et seda avada. Puudutage ekraani, et avada valikute menüüd. Puudutage ikooni Kasuta ning seejärel puudutage käsku Määra taustapilt . 1 2 3

..

Multimeedium - Page 229

53 Saate mälukaardile salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma pildi- ja videofailidele. Puudutage vahekaarti Rakendused ja seejärel valige Galerii . Saate avada loendi kataloogideribast, kuhu on salvestatud kõik teie multimeediumfailid. MÄRKUS. Palun veenduge, et paigaldate telefoni sisse mälukaardi, et saaksite salvestada fotosid ja pääseda ligi kõikidele oma piltidele. Ilma mälukaardita ei saa te vaadata ühtegi fotot ega videot, v.a Picasa pildid teie Picasa albumis. Mudeli kuvamine Puudutage valikut Galerii ja te näete kaustavaadet. Puuduta..

NÄPUNÄIDE! - Page 230

54 sõnumile ning seejärel saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. NÄPUNÄIDE! Kui teil on SNS- konto ja seadistate selle oma telefonis, saate jagada oma fotot SNS-kogukonnas. Video saatmine Video saatmiseks puudutage ja hoidke soovitud videol lihtsalt sõrme. Valige Jaga . Valikud on Bluetooth, E-post, Google Mail™, Sõnumid ja YouTube™ Kui teie valik on E-post, Google Mail™ või Sõnumid , manustatakse teie video sõnumile ning seejärel saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Piltide kasutamine Saate kasutada pilte taustapildina või helistaja tuvastamiseks. 1..

MÄRKUS. - Page 231

55 Kui te ei installinud LG Android Platform draiverit oma arvutisse, peate seadeid muutma käsitsi. Valige Seaded >Salvestusruum (versiooni Android 2.2 korral SD-kaart ja telefoni salvestusruum) > Aktiveeri ainult massmälu . Puudutage käsku Lülita USB- mälu sisse . Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile. MÄRKUS. Esmalt peate paigaldama SD-kaardi. Ilma SD-kaardita ei saa te kasutada USB-massmälu. MÄRKUS. Kui installisite LG Android Platform draiveri, näete kohe hüpikakent valikuga Lülita USB-mälu sisse. Muusika Teie LG-P500 telefonil on sisseehitatud MP3-..

Raadio kasutamine - Page 232

56 Kuvatakse valikud Esita, Lisa esitusloendisse, Kasuta telefoni helinana, Kustuta, Üksikasjad ja Otsi . MÄRKUS. Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige palun vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist. Raadio kasutamine Teie LG-P500 telefonil on sissee..

Kanalite lähtestamine - Page 233

57 Automaatse otsingu ajal puudutage käsku Lõpeta, kui soovite otsimise lõpetada. Salvestatakse ainult need kanalid, mis leiti enne otsingu lõpetamist. MÄRKUS. Ekraanil kuvatava ketta abil saate raadiojaamasid häälestada ka käsitsi. Kanalite lähtestamine Vajutage menüüklahvi ja valige Lähtesta kanal , et lähtestada aktiivset kanalit või valige Lähtesta kõik kanalid , et lähtestada kõiki kanaleid. Raadio kuulamine Puudutage käsku Kuula ja te saate raadio kuulamiseks kasutada kõlarit või juhtmega peakomplekti. NÄPUNÄIDE! Raadiovastuvõtu parandamiseks pikendage raadioan..

Rakendused - Page 234

58 Meeldetuletuse määramine Avaekraanil puudutage vahekaarti Rakendused ja valige Kell . Kui soovite lisada uue meeldetuletuse, puudutage ikooni . Määrake kellaaeg ja puudutage ikooni , et lülitada meeldetuletust sisse. Pärast kellaaja määramist teavitab LG-P500 telefon teid sellest, kui kaua aega on meeldetuletuse alguseni. Määrake Kordus, Helin või Värin ning lisage Silt, et anda meeldetuletusele nimi. Puudutage valikut Valmis . Vajutage menüüklahvi , et lisada meeldetuletust või kohandada korduse kestust või meeldetuletuse helitugevust seadete menüüs. 1 2 3 4 5 Kalkulaa..

Vajutage menüüklahvi. - Page 235

59 kuupäeval ning seejärel puudutage valikut Uus sündmus . Puudutage valikut Mis ja sisestage sündmuse nimi. Kontrollige kuupäeva ning sisestage kellaaeg, millal soovite, et sündmus algaks ja lõppeks. Samuti võite puudutada valikut Kus ja sisestada asukoha. Kui soovite sündmusele märkuse lisada, puudutage valikut Kirjeldus ja sisestage üksikasjad. Kui soovite, et meeldetuletus korduks, määrake Kordus ja vajadusel Meeldetuletused . Sündmuse salvestamiseks kalendrisse puudutage valikut Valmis . Värviline ruut kalendris tähistab kõiki päevi, millele on salvestatud sündmusi. ..

Heli või hääle salvestamine - Page 236

60 Värskenda – saate värskendada andmeid. Sordi – saate faile sortida nime, kuupäeva või suuruse alusel. Eelistused – saate kohandada ThinkFree Office'i seadeid. Uuenda – saate uuendada ThinkFree Office'it. Teave – lisateave ThinkFree Office'i kohta. Helisalvesti Kasutage helisalvestit, et salvestada märkmeid või muid helifaile. Heli või hääle salvestamine Avaekraanil puudutage vahekaarti Rakendused ja valige Helisalvesti . Salvestamise alustamiseks puudutage ikooni . Salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni . 1 2 3 Vajutage menüüklahvi ja valige Kasuta , et määrat..

MÄRKUS. - Page 237

61 Brauser Brauser toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mida teete. MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt. Valikute kasutamine Vajutage menüüklahvi , et kuvada valikuid. Uus aken – saate avada uue akna. Järjehoidja – saate lisada/ vaadata järjehoidjaid ning vaadata enim külastatud saite ja ajalugu. Aken – saate vaadata kõiki avatud aknaid. Värskenda – puudutage, et v..

Veeb - Page 238

62 • Seaded – saate seadistada brauseri seadeid. Näpunäide! Eelmisele veebilehele naasmiseks vajutage tagasiliikumise klahvi. Järjehoidjate lisamine ja avamine Vajutage menüüklahvi ja valige Järjehoidjad . Puudutage esimest objekti “Lisa” ja sisestage järjehoidja nimi ning seejärel Interneti- aadress. Järjehoidja avamiseks lihtsalt puudutage seda. Teid ühendatakse järjehoidjaga tähistatud leheküljega. Veebibrauseri seadete muutmine Vajutage menüüklahvi ja valige Veel > Seaded . 1 2 3 Veeb

..

Seaded - Page 239

63 Juhtmevaba ja võrgud Siin saate hallata Wi-Fi ühendust ja Bluetooth-ühendust. Lisaks saate seadistada mobiilsidevõrke ja lennurežiimi. Lennurežiim – pärast lennurežiimi määramist on kõik juhtmevabad ühendused desaktiveeritud. Heli Saate kohandada heli, teavituste vaikeseadeid ja värinarežiimi. Samuti saate hallata kuuldavat ja haptilist tagasisidet. Ekraan Heledus – saate kohandada ekraani heledust. Ekraani automaatne pööramine – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt. Animatsioon – saate kuvada animatsiooni. Ekraani ajalõpp – s..

Salvestusruumi kasutus - Page 240

64 Seaded ekraani avamiseks joonistada avamismuster. Seadista SIM-kaardi lukk – saate seadistada SIM-kaardi luku või muuta SIM-kaardi PIN- koodi. Nähtavad paroolid – valige, et näidata sisestamisel paroole või tühistage valik, et neid sisestamisel peita. Vali seadme administraatorid – saate lisada rohkem administraatoreid. Kasuta turvalisi volitusi – võimaldab juurdepääsu turvalistele sertifikaatidele. Installi SD-kaardilt – valige, et installida krüpteeritud sertifikaate oma SD-kaardilt. Määra parool – saate määrata või muuta volituste talletuskoha parooli. Tühje..

Salvestusruum - Page 241

65 Kontod ja sünkroonimise seaded Saate aktiveerida andmete sünkroonimise taustal ning automaatse sünkroonimise. Samuti saate vaadata ja lisada kontosid. Privaatsus Lisaks saate lähtestada tehaseandmed. Olge ettevaatlik, kuna selle toiminguga kustutatakse kõik teie andmed. Salvestusruum Saate vaadata SD-kaardi saadaolevat mäluruumi. Turvaliseks eemaldamiseks puudutage käsku Katkesta ühendus SD-kaardiga . Kasutage valikut Vorminda SD-kaart , kui soovite kustutada SD-kaardilt kõik andmed. Otsi Puudutage valikut Google'i otsing ning saate kohandada Google'i otsingu seadeid. Kohandage ..

Kõnesüntees - Page 242

66 Kõnesüntees Saate kasutada funktsiooni Tekst kõneks seadeid, et konfigureerida Androidi funktsiooni Tekst kõneks sünteesijat rakenduste jaoks, millel on sellest kasu. Teave telefoni kohta Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni. Seaded

..

Wi-Fi ühenduse loomine - Page 243

67 Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Saate nautida juhtmevaba internetti koos Wi-Fi'ga ilma lisatasudeta. Wi-Fi sisselülitamine Avaekraanil avage teavituste sahtel ning puudutage ikooni . Menüüs valige Seaded > Juhtmevabad seaded ja võrguseaded > Wi-Fi . Wi-Fi ühenduse loomine Valige Wi-Fi võrk, millega soovite luua ühenduse. Kui näete ikooni , peate ühenduse loomiseks sisestama parooli. NÄPUNÄIDE! Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala ja valite 3G-ühenduse, võivad rakenduda lisatasud. USB-modem Saate telefoni i..

NÄPUNÄIDE! - Page 244

68 NÄPUNÄIDE! Kui teie telefon lülitub puhkerežiimile siis, kui see on ühendatud Wi-Fi võrguga, desaktiveeritakse Wi-Fi ühendus automaatselt. Sel juhul, kui teie telefonil on juurdepääs 3G-andmetele, võib see olla ühendatud 3G-võrguga automaatselt ja rakenduda võivad lisatasud. MÄRKUS. LG-P500 telefon toetab WEP, WPA/WPA2-PSK ja 802.1x EAP turvalisuse protokolle. Kui teie Wi-Fi teenusepakkuja või võrguadministraator seadistab võrgu turvalisusele krüpteeringu, sisestage hüpikaknas võti. Hüpikakent ei kuvata, kui krüpteerimist ei ole seadistatud. Võtme saate oma Wi-Fi t..

LG mobiiltelefoni tarkvara - Page 245

69 Telefoni tarkvara värskendamine LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm internetist Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kohta külastage veebisaiti http://update.lgmobile.com või http://www.lg.com/common/ index.jsp → valige riik ja keel. Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad..

Tarkvara värskendamine - Page 246

70 DivX Certified ® serdiga DivX ® -video esitamiseks eraldusvõimega kuni 320 x 240. DivX ® , DivX Certified ® ja sellega seostatud logod on DivX, Inc.’i litsentseeritud kaubamärgid. Tarkvara värskendamine

..

Eelmainitud standarditele vastavust on kontro linud BABT. - Page 247

71 Ümbritseva keskkonna temperatuur Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel), +45 °C (aku laadimisel) Minimaalne: -10 °C Tehnilised andmed Vastavusdeklaratsioon Vastavusdeklaratsioon LG-P500 Eelmainitud standarditele vastavust on kontro linud BABT. BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168 S injuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direkt ividele. Nimi Väljaandmise kuupäev Doo Haeng Lee / Direktor September. 03 , 2010 ..

MÄRKUS. - Page 248

72 LG-P500 telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud. ( Allolevad esemed võivad olla valikulised. ) Laadija Andmesidekaabel Ühendage oma LG-P500 arvutiga. Aku Kasutusjuhend Lisateave LG-P500 mobiiltelefoni kohta. Stereo- peakomplekt MÄRKUS. • Kasutage alati LG originaaltarvikuid. • Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii. • Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda. Tarvikud

..

Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist! - Page 249

73 Kuidas salvestada muusika-/videofaile telefoni? Ühendage oma telefon USB- kaabli abil arvutiga. Avaekraanil puudutage olekuriba ja lohistage seda alla. Valige USB ühendatud > Lülita USB- mälu sisse > Ava kaust failide kuvamiseks . Kui te ei installinud LG Android Platform draiverit oma arvutisse, peate selle seadistama käsitsi. Lisateabe saamiseks vaadake peatükki Failide edastamine massmäluseadme abil. Salvestage muusika- või videofailid arvutist telefoni eemaldatavasse mällu. - Failide kopeerimisel või teisaldamisel arvutist telefoni eemaldatavasse mällu võite kasutad..

Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist! - Page 250

74 Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist! Kuidas teisaldada kontakte vanast telefonist sellesse telefoni? Eksportige kontaktid CSV-failina oma vanast telefonist arvutisse, kasutades arvuti sünkroonimise programmi. Laadige alla programm Mobile Sync for Android veebisaidilt www.lg.com ning installige see oma arvutisse. Käivitage programm ja ühendage oma Androidi mobiiltelefon USB- kaabli abil arvutiga. Valige ikoon Kontaktid . Valige Menüü > Fail > Impordi ning seejärel valige arvutisse salvestatud CSV-fail. Kui imporditud CSV-faili väljad erinevad programmi Mobile Sync for Andro..

- Page 251

75 valige Otsi seadmeid > valige loendist seade, kuhu soovite andmeid edastada. * Kontaktide eksportimine. Käivitage rakendus Kontaktid. Puudutage aadressi, kuhu soovite andmeid eksportida. Vajutage Menüü ja valige Jaga > Bluetooth > kontrollige, kas Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud ning valige Otsi seadmeid > valige loendist seade, kuhu soovite andmeid edastada. * Mitme kontakti saatmine. Käivitage rakendus Kontaktid. Mitme kontakti valimiseks vajutage menüüklahvi ja puudutage valikut Mitmikvalik . Valige kontaktid, mida soovite edastada või vajutage menüüklahvi ..

Tõrkeotsing - Page 252

76 See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkujale helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama. Teade Võimalikud põhjused Võimalikud lahendused USIM-tõrge Telefonis ei ole USIM-kaarti või olete selle valesti sisestanud. Veenduge, et SIM-kaart on korralikult sisestatud. Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb Väljaspool GSM- leviala on signaal nõrk. Operaator on rakendanud uusi teenuseid. Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levialakaarti...

77 - Page 253

77 Teade Võimalikud põhjused Võimalikud lahendused Kõned ei ole saadaval Valimistõrge. Uue SIM-kaardi ettemaksu kulupiir on saavutatud. Uus võrk on keelatud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage limiit PIN2-koodi abil. Telefoni ei saa sisse lülitada Toitenuppu ei hoitud piisavalt kaua all. Aku on tühi. Akuklemmid on määrdunud. Vajutage ja hoidke vähemalt kahe sekundi jooksul all toitenuppu. Laadige akut kauem. Puhastage klemmid. Võtke aku välja ja paigaldage uuesti. Laadimistõrge Aku on tühi. Välistemperatuur on liiga kõrge või ma..

Tõrkeotsing - Page 254

78 Teade Võimalikud põhjused Võimalikud lahendused SD-kaart ei tööta Toetatakse ainult FAT 16 failisüsteemi. Kontrollige kaardilugeja kaudu SD-kaardi failisüsteemi või vormindage SD-kaart telefonis. Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb Lähedusanduri probleem. Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedusandurit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedusandurit ümbritsev piirkond oleks puhas. Heli pole Aktiveeritud on värinarežiim või hääletu režiim. Kontrollige helide oleku seadistustest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi võ..

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks - Page 255

79 Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Raadiokiirguse mõju Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate - spetsiifilise neeldumismäära) alane teave. Selle LG-P500 mobiiltelefoni mudeli loomisel on arvesse võetud raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks. • Raadiolainete mõju normide puhul kasuta..

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks - Page 256

80 Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks Electronics Engineers - Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta. Toote korrashoid ja hooldus HOIATUS! Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi tarvikute kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik. • Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud. • ..

Telefoni tõhus toimimine - Page 257

81 lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi). • Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele. • Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas. • Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses ega tolmuses kohas. • Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid. • Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda. • Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest. • Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puud..

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks - Page 258

82 Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks Liiklusohutus Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta. • Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma. • Keskenduge täielikult auto juhtimisele. • Võimalusel kasutage käed- vabad komplekti. • Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate. • RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust. • Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga..

- Page 259

83 põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud. Lõhkamise piirkond Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid. Plahvatusohtlikud keskkonnad • Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades. • Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses. • Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ..

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks - Page 260

84 Akut puudutav teave ja aku hooldus • Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mäluefekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada. • Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama. • Ärge demonteerige ega lühistage akut. • Hoidke aku metallkontaktid puhtad. • Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist. • Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töö..

Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend
LG-P500
P/N : MMBB0393955 (1.2)
G
www.lg.com
L I E T U V I Ų
LAT VIEŠU
E E S T I